1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Geenitiedon tallennus vaatii pelisäännöt
Liitto toi­mii 33/2019 vsk 74 s. 1760

Geenitiedon tallennus vaatii pelisäännöt

Jos lakiluonnos etenee, ­kansalaisten genomitieto tallennetaan jatkossa uuteen genomikeskukseen. ­Lääkäriliitto suhtautuu ­esitykseen lähtökohtaisen myönteisesti, mutta korostaa neuvonnan ja ­koulutuksen tarvetta.

Geenitiedon tallennus vaatii pelisäännöt Kuva 1 / 1

Hallituksen esitysluonnos genomilaista ja genomikeskuksesta annettiin kesän kynnyksellä lausuntokierrokselle. Kansalaisten genomitieto tallennettaisiin yhteen julkiseen rekisteriin, jota hallinnoisi THL:n alainen genomikeskus.

Lääkäriliiton mukaan genomitiedon parempi hyödyntäminen olisi tärkeää sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja hoidon parantamiseksi. Miksi genomilaki tarvitaan, toiminnanjohtaja Kati Myllymäki?

– Geenitiedon määrä kasvaa huimasti. Sitä kertyy normaalin potilashoidon yhteydessä, tutkimushankkeissa ja kansalaiset lähettävät itse näytteitään ulkomaille. Tähän tarvitaan selkeät pelisäännöt ja hyvä lainsäädännöllinen pohja.

Genomianalyysin suorittaminen edellyttäisi potilaan suostumusta ja informointia. Genomitietojen säilyttämisestä voisi kieltäytyä. Tulkinta genomitiedon merkityksestä annettaisiin terveydenhuollon kautta.

Luonnosta on arvosteltu yksilön itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta. Mikäli potilas kieltäytyisi tiedon lähettämisestä genomikeskukseen, hänelle ei voitaisi tehdä laboratoriotutkimuksia, joissa syntyy genomitietoa. Kieltäytymisen jälkeen hoito ei siis välttämättä toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

– Pykälissä olisikin tarkemmin määritettävä, mitä mahdollinen suostuminen, kieltäytyminen tai suostumuksen peruminen tarkoittavat, Myllymäki toteaa.

Lääkäriliitto korostaa, että potilas tarvitsee asiantuntevaa neuvontaa sekä ennen genomianalyysiin suostumista että sen jälkeen. Rekisterin kerryttäminen vaatii kansalaisten luottamusta, jota voidaan rakentaa avoimella viestinnällä.

Lääkärit tarvitsevat lisäkoulutusta

Myös terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat systemaattista koulutusta. Genomianalyysien yleistyessä syntyy uudenlaisia tilanteita, joissa voi olla kyse perustavanlaatuisista eettisistä valinnoista.

Genomitiedon mukana saattaa paljastua yllättäviä asioita esimerkiksi jostain muusta perinnöllisestä sairaudesta. Silloin nousee kysymys potilaan oikeudesta olla tietämättä.

– Lääkärit alasta riippumatta tarvitsevat lisäkoulutusta paitsi geenitiedon ymmärtämiseen myös juridiseen ja eettiseen pohdintaan. Yksilöllisen hoidon suunnittelu tai potilaiden informointi ei mitenkään voi jäädä perinnöllisyyslääketieteen muutaman kymmenen asiantuntijan varaan.

Lue myös

Tutkimustahot ovat kritisoineet luonnosta lääketieteellisen tutkimuksen vaikeuttamisesta. Esimerkiksi biopankit eivät saisi säilyttää kopiota omasta genomitiedostaan, vaan joutuisivat ostamaan käyttöoikeuden dataan ja analysoimaan sitä genomikeskuksen ympäristössä.

– Tämä on monitahoinen kysymys. Puhtaasti tutkimuksen näkökulmasta vapausasteita pitäisi olla mahdollisimman runsaasti. Toisaalta yksilön näkökulmasta genomitiedon säilyttämisessä ja sen yhdistelemisessä ei riitä henkilötunnuksen salaus, joten turvaamisen varmistaminen on vaativampaa.

Lakiesitystä on valmisteltu pitkään. Eduskunnan oli tarkoitus käsitellä se jo edellisellä hallituskaudella.

– Koska ala kehittyy nopeasti, tarvitaan pikaisesti lakipohja, jota voidaan korjata tarvittaessa.

Kirjoittajat
Laura Manninen

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Alzheimerin riskigeeni heikentää aivojen tulehdussolujen toimintaa

Kehitettävät hoidot voisivat suuntautua mikrogliojen aineenvaihduntaan, ehdottavat tutkijat.

Kommentti
Yhdeksän hyvää ei riitä

– Päivystyksen työkalut eivät ratkaise eniten palveluja käyttävien ongelmia, kirjoittaa Sally Järvelä.

Tieteessä
Pakolaiskriisi haastoi terveydenhuollon

Ongelmat johtuivat epäselvästä lainsäädännöstä, epäselvistä rooleista ja koordinaation puutteesta.

Ajassa
Alueelliset erot terveyspalvelujen kysynnässä ja tarjonnassa suuria

Alueellinen eriytyminen korostaa tarvetta erilaisille terveyspalveluille.

Ajassa
EMA valmistelee ohjeistusta nitrosamiineista

Pääjohtaja on pyytänyt ohjetta epäpuhtauksien välttämiseksi lääkkeissä.

Ajassa
Suomen kieltä ei opi itsestään

Maahanmuuttajataustaisten lääkäreiden suomen kielen taidon puutteet eivät yllätä Adel Bachouria.