1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Haku alueellisiin valiokuntiin kaudelle 2022–2024 on käynnissä
Liitto toi­mii 43/2021 vsk 76 s. 2510

Haku alueellisiin valiokuntiin kaudelle 2022–2024 on käynnissä

Lääkäriliiton alueellisissa valiokunnissa pääset vaikuttamaan sinulle tärkeisiin asioihin. Haku valio­kuntiin on käynnissä 29.10.–26.11.2021.

Haku alueellisiin valiokuntiin kaudelle 2022–2024 on käynnissä Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Valiokunnat ovat jäsenen ääni liittoon ja päinvastoin. Valiokunnat toimivat kaikilla erityisvastuualueilla ja kokoontuvat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Jokaisella alueella toimii edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta.

Valiokuntien tehtävänä on tuoda esiin jäsenien näkemyksiä, ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja osallistua liiton kannanottojen valmisteluun. Valiokunnat kokoontuvat noin kuusi kertaa vuodessa. Niiden työtä koordinoivat liiton piiriylilääkärit.

Valiokuntien toimikausi on ollut 2-3 vuotta. Nyt on kausi vaihtumassa, ja haku uudelle, kolmivuotiselle kaudelle on alkanut. Kauden aikana valiokuntien käsittelyssä on paljon kiinnostavia asioita. Tärkeitä teemoja liittyy muun muassa uusien hyvinvointialueiden toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen.

Lue myös

Valiokuntiin voivat hakea kaikki asiasta kiinnostuneet Lääkäriliiton jäsenet - aiempaa järjestökokemusta ei edellytetä. Lääkäriliiton hallitus valitsee ilmoittautuneiden joukosta jäsenet valiokuntiin.

› Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella osoitteessa www.laakariliitto.fi/valiokuntahaku2021

Kirjoittajat
Sari Kosonen
Faktat

Mitä valiokunnissa tehdään?

Edunvalvontavaliokunta

› Toimii alueella eri sektoreiden (terveyskeskus, sairaala, yksityinen) yhteydenpitokanavana.

› Kerää tietoa alueellisista edunvalvonta-asioista.

› Tiedottaa alueellisista edunvalvonta-asioista valtakunnan tasolle ja päinvastoin.

› Valmistelee hallituksen ja edunvalvontajaoksen toimeksiantoja.

› Ottaa itsenäisesti kantaa alueensa edunvalvonta-asioihin

Professiovaliokunta

› Toimii koulutusedunvalvonnan ja profession edistämisen kanssa toimivien 
lääkärien yhteydenpitokanavana.

› Kerää tietoa alueellisista koulutusasioista ja välittää tietoa valtakunnan tasolle.

› Ottaa kantaa alueellisiin koulutusasioihin ja pitää yhteyttä yliopistoihin.

› Valmistelee asioita professiojaoksen toimeksiannosta.

› Edistää professionalismia ja kollegiaalisuutta

Terveyspoliittinen valiokunta

› Toimii alueen terveyspoliittisten ja -hallinnollisten toimijoiden 
yhteydenpitokanavana.

› Kerää tietoa alueellisista terveyshallinnollisista rakenteista ja muutoksista 
ja tiedottaa niistä valtakunnantasolle.

› Pyrkii vaikuttamaan hallintorakenteiden muutoksiin jo suunnitteluvaiheessa.

› Pyrkii vaikuttamaan alueellisiin päättäjiin yhdessä piiriylilääkärin kanssa.

› Tiedottaa liiton terveyspoliittisista näkemyksistä alueen lääkäreille ja paikallismedialle.

› Valmistelee terveyspoliittisia ja -hallinnollisia asioita jaoksen toimeksiannosta.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL: Kolmannet koronarokotukset kaikille yli 18-vuotiaille

Toisen ja kolmannen rokotuksen väliksi THL suosittelee 5–6 kuukautta.

Ajassa
Suomessa todettu omikron-variantin aiheuttama koronatartunta

Samassa seurueessa on useita koronatartuntoja.

Liitossa
Kutsumusammatti

Työtuntien määrälle on olemassa katto ja työsuojelu koskettaa meitäkin, kirjoittaa Jaana Puhakka.

Tieteessä
Ihovaskuliitin monimuotoinen taudinkuva, hoito ja ennuste

Erityisesti vaskuliitin aiheuttamat haavat ovat usein hankalahoitoisia.

Ajassa
Valtion kaupallinen rokotetutkimusyhtiö etenee

Uuden yhtiön nimi on Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy.

Ajassa
Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus osoitti, että liikunta voi kumota haitallisia solumuutoksia

Tunnustus meni väitöskirjatutkija Karthik Hemanthakumarille ja hänen tutkimusryhmälleen.