1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Henkilökohtaisia apurahoja haettavina
Liitto toi­mii 7/2020 vsk 75 s. 417

Henkilökohtaisia apurahoja haettavina

Lääkäriliiton henkilökohtaisten apurahojen haku on nyt avoinna. Hakuaika päättyy maanantaina 6.4.2020.

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen ja yhdistyksille erilaisia apurahoja muun muassa koulutukseen, tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Myös tilapäistä taloudellista tukea on saatavilla.

Vuonna 2020 liitto myöntää henkilökohtaisia apurahoja yhteensä enintään 30 000 euroa. Apurahoja voivat hakea Lääkäriliiton jäsenet.

– Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea tutkimuksiin, kongresseihin osallistumiseen ja hankkeisiin, jotka liittyvät lääkärien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen kehittämistyöhön. Niitä voi hakea myös kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin, kuten kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskustannuksiin, kertoo Lääkäriliiton koulutusasiantuntija Ulla Anttila.

Lue myös

– Tänä vuonna toivomme apurahahakemuksia erityisesti tutkimuksiin ja hankkeisiin, jotka liittyvät medikalisaatioon, lääkärin työn tulevaisuuteen ja kestävään kehitykseen tai hoidon kustannusvaikuttavuuteen. Nämä aiheet liittyvät liiton kärkihankkeisiin – liitto viettää kestävän kehityksen teemavuotta, ja medikalisaatiota pohtinut työryhmä on juuri julkaissut loppuraporttinsa.

Apurahoja ei myönnetä taannehtivasti, joten toiminnan, johon apuraha kohdistuu, tulee tapahtua apurahan hakuajan päättymisen jälkeen.

Apurahojen hakuaika päättyy maanantaina 6.4.2020. Päätöksistä ilmoitetaan toukokuussa.

› Lisätietoa ja hakuohjeet löydät liiton verkkosivuilta: www.laakariliitto.fi > jäsenyys ja palvelut > apurahat

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.