1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Iltatyö vaatii raamit
Liitto toi­mii 10/2020 vsk 75 s. 630

Iltatyö vaatii raamit

Iltatyö vaatii raamit Kuva 1 / 2 Kuva: Adobe/AOP
   

Lääkärin säännöllinen työaika on vakiintunut tehtäväksi virka-aikana eli klo 7.30–16.00. Tämän jälkeen työ muuttuu päivystämiseksi.

Työantajat ovat toivoneet jo pitkään, että säännöllistä työaikaa voitaisiin sijoittaa virkatyöajan ulkopuolelle. Myös hallitusohjelmassa tavoitellaan perusterveydenhuollon asiakaslähtöisyyden parantamista nykyistä laajemmin aukioloajoin.

Lääkärisopimuksessa ei ole erikseen määräystä säännöllisen työajan sijoittelusta kellonajoille. Paikallisesti asiaa on ratkottu vaihtelevin käytännöin, mutta nyt on tarkoitus saada asiaan valtakunnallisesti ratkaisuja.

Lue myös

Lääkäriliiton jäsenistön suhtautuminen asiaan vaihtelee merkittävästi. Sopimista mutkistavat säännöllisen työajan rajapinnat päivystyksellisen työn kanssa.

Uuden Lääkärisopimuksen tavoitteena on raamittaa iltatyötä niin ajallisesti kuin rahallisestikin. Asia on merkittävä lääkärien jokapäiväisen elämän kannalta.

Kirjoittajat
Laura Manninen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.