Liitto toi­mii 33/2021 vsk 76 s. 1666

Jäsen, nyt voit aidosti vaikuttaa

Lääkäriliiton kärki­hankkeella kehitetään liiton toimintaa ja ­strategiaa jäsenlähtöisesti.

Millainen olisi unelmien Lääkäriliitto? Millaista sisältöä Lääkäriliiton kanaviin toivotaan? Mitkä asiat ovat tärkeitä työssä sekä ylipäänsä elämässä? Millaisia etuja ja palveluita Lääkäriliiton tulisi tarjota?

Näihin ja moniin muihin tärkeisiin kysymyksiin haetaan vastauksia Lääkäriliiton kärkihankkeessa, joka keskittyy jäsenyyden vaalimiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä jäsenymmärrystä ja kehittää liittoa entistä paremmin jäsenistön tarpeita vastaavaksi. Onnistumisen edellytyksenä on ymmärtää, mitä lääkärit aidosti liitolta toivovat ja mikä on heille tärkeää.

Lue myös

Olemme lähettäneet jokaiselle työikäiselle jäsenellemme sähköpostiin kyselyn, jossa selvitetään muun muassa vastaajan arvomaailmaa, jäsenyyden merkitystä ja Lääkäriliittoon kohdistuvia odotuksia. Kyselyn tulokset analysoidaan, ja niiden pohjalta suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden on tarkoitus näkyä jäsentemme arjessa. Jäsenistön arvot ja toiveet tulevat näkymään myös Lääkäriliiton strategiassa. Strategiaa päivitetään syksyllä 2021, ja analyysin tuloksilla on merkittävä asema päivitystyössä.

Kehitystyötä tehdään toimialojen yhteistyönä, jotta jäsenistön ääni tulee huomioiduksi kaikessa toiminnassamme. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kartoitamme näin laajasti jäsenistömme arvoja ja tarpeita. Toivommekin, että sinulla olisi hetki aikaa vastata kyselyyn. Vastaamalla pääset aidosti vaikuttamaan Lääkäriliiton toimintaan ja strategiaan.

Kirjoittajat

Liisa Aro

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030