1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Jäsenet aktiivisia vaaliuurnilla
Liitto toi­mii 41/2021 vsk 76 s. 2343

Jäsenet aktiivisia vaaliuurnilla

Valtuuskunnan vaalissa voi äänestää 25.10. kello 16:een saakka.

Jäsenet aktiivisia vaaliuurnilla Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Valtuuskunnan vaalin äänestys on käynnistynyt vauhdikkaasti. Vaalin kahden ensimmäisen viikon aikana äänensä oli antanut jo runsaat 7 000 lääkäriä.

– Äänestys on edennyt suunnilleen samaa tahtia kuin vuoden 2018 vaalissa. Tavoitteena on mahdollisimman korkea äänestysprosentti, toki mielellään hiukan korkeampi kuin aiemmissa vaaleissa, toteaa Lääkäriliiton hallintojohtaja Jaana Heinonen.

Omaa ehdokastaan voi äänestää joko sähköisesti tai perinteisen postin kautta. Äänestysaikaa on vielä jäljellä, sillä äänestys päättyy maanantaina 25.10. kello 16. Sähköinen äänestys on käynnissä tuohon asti, postitse äänestävien tulee puolestaan jättää palautuskuori postiin viimeistään 18.10., jotta se ehtii perille ajoissa.

Heinosen mukaan sähköinen äänestys on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi, ja liitto kannustaakin jäseniä antamaan äänensä verkossa. Äänestysaktiivisuuteen pyritään vaikuttamaan muistuttamalla jäsenistöä aktiivisesti liiton eri kanavissa.

– Vaaliviestintä kiihtyy vielä kohti vaalin loppua. Pyrimme näin pitämään vaali-intoa yllä ja kannustamme jäseniä äänestämään, Heinonen kertoo.

Lue myös

Ehdokkaan valinnassa auttaa vaalikone, jolla voi etsiä ehdokasta 27 väittämän avulla. Vaalikoneessa on myös ehdokkaiden vapaamuotoisemmat esittelyt, joissa he kertovat näkemyksistään ja painotuksistaan. Vaalikoneessa näkyvät vain ne ehdokkaat, jotka ovat itse vastanneet vaalikoneen väittämiin. Kaikki ehdokkaat on listattu ehdokasluetteloon, joka on lähetetty jäsenille äänestysmateriaalin mukana ja löytyy myös vaalin verkkosivulta.

60-jäseninen valtuuskunta valitaan kolmeksi vuodeksi. Anna siis äänesi ja ole mukana vaikuttamassa siihen, ketkä tulevina vuosina ottavat kantaa lääkäreitä koskeviin kysymyksiin. Vaalikone, äänestysohjeet sekä linkki sähköiseen äänestykseen löytyvät vaalin verkkosivulta: www.laakariliitto.fi/valtuuskunnanvaali2021.

Kirjoittajat
Tea Tammi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.