Liitto toi­mii 41/2021 vsk 76 s. 2343

Jäsenet aktiivisia vaaliuurnilla

Valtuuskunnan vaalissa voi äänestää 25.10. kello 16:een saakka.

Tea Tammi
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Valtuuskunnan vaalin äänestys on käynnistynyt vauhdikkaasti. Vaalin kahden ensimmäisen viikon aikana äänensä oli antanut jo runsaat 7 000 lääkäriä.

– Äänestys on edennyt suunnilleen samaa tahtia kuin vuoden 2018 vaalissa. Tavoitteena on mahdollisimman korkea äänestysprosentti, toki mielellään hiukan korkeampi kuin aiemmissa vaaleissa, toteaa Lääkäriliiton hallintojohtaja Jaana Heinonen.

Omaa ehdokastaan voi äänestää joko sähköisesti tai perinteisen postin kautta. Äänestysaikaa on vielä jäljellä, sillä äänestys päättyy maanantaina 25.10. kello 16. Sähköinen äänestys on käynnissä tuohon asti, postitse äänestävien tulee puolestaan jättää palautuskuori postiin viimeistään 18.10., jotta se ehtii perille ajoissa.

Heinosen mukaan sähköinen äänestys on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi, ja liitto kannustaakin jäseniä antamaan äänensä verkossa. Äänestysaktiivisuuteen pyritään vaikuttamaan muistuttamalla jäsenistöä aktiivisesti liiton eri kanavissa.

– Vaaliviestintä kiihtyy vielä kohti vaalin loppua. Pyrimme näin pitämään vaali-intoa yllä ja kannustamme jäseniä äänestämään, Heinonen kertoo.

Lue myös

Ehdokkaan valinnassa auttaa vaalikone, jolla voi etsiä ehdokasta 27 väittämän avulla. Vaalikoneessa on myös ehdokkaiden vapaamuotoisemmat esittelyt, joissa he kertovat näkemyksistään ja painotuksistaan. Vaalikoneessa näkyvät vain ne ehdokkaat, jotka ovat itse vastanneet vaalikoneen väittämiin. Kaikki ehdokkaat on listattu ehdokasluetteloon, joka on lähetetty jäsenille äänestysmateriaalin mukana ja löytyy myös vaalin verkkosivulta.

60-jäseninen valtuuskunta valitaan kolmeksi vuodeksi. Anna siis äänesi ja ole mukana vaikuttamassa siihen, ketkä tulevina vuosina ottavat kantaa lääkäreitä koskeviin kysymyksiin. Vaalikone, äänestysohjeet sekä linkki sähköiseen äänestykseen löytyvät vaalin verkkosivulta: www.laakariliitto.fi/valtuuskunnanvaali2021.

Kirjoittajat

Tea Tammi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030