Lehti 14: Liitto toi­mii 14/2021 vsk 76 s. 891

Johtamiskoulutuksesta ymmärrystä terveydenhuollon haasteisiin

Erikoislääkärien ­johtamiskoulutus antaa eväitä terveydenhuollon johtajana ­kehittymiseen.

Tiina Salo
Kuvituskuva 1
Mari-Sofia Lumiaho

Koulutus lisäsi Petri Kontkasen kokonaisnäkemystä terveydenhuollon organisaation toiminnasta.

Sitaattikuva
Mari-Sofia Lumiaho

– Koulutus oli kokonaisvaltainen ja erittäin kattava. Moneen kysymykseen sai vastauksen, toisaalta niitä tuli ainakin tuplasti lisää, niin kuin johtamisessa tahtoo käydä, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri Petri Kontkanen Lääkäriliiton järjestämästä Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta.

Petri Kontkanen työskentelee virkalääkärinä pienessä Tervon kunnassa. Yksikkö kuuluu liikelaitos Kysteriin. Kiinnostus johtamista kohtaan heräsi pikkuhiljaa liikelaitokseen siirtymisen jälkeen.

– Liikelaitoksen aikaan on tehty paljon linjauksia, jotka ovat omalta osaltaan johtaneet resurssipulaan ja toiminnan heikentymiseen. Suureen organisaatioon siirtyminen on mielestäni yksi tähän johtava syy. Toinen merkittävä asia on, että siirryimme KYS:n hallinnon piiriin eli erikoissairaanhoidon alle, Kontkanen sanoo.

– Koulutukseen hain siksi, että ymmärrys suuren organisaation haasteita ja taloudellisia linjauksia kohtaan lisääntyisi, kuten kävikin.

Kurssin parasta antia olivat Petri Kontkasen mielestä ennen kaikkea hyvä yhteishenki sekä kokeneet ja ammattitaitoiset luennoitsijat.

– Kurssi oli hyvin järjestetty, siitä suuri kiitos järjestäjille!

Kehittämistyö oli antoisaa

– Kehittämistyö oli haastava, mutta myös erittäin antoisa ja opettava. Etenkin viimeinen lähiopetussessio jäi mieleen. Oli mielenkiintoista kuulla toisten kehittämistöitä ja opponoida kurssitoveria.

Kontkasen kehittämistyön aiheena oli työhyvinvoinnin edistäminen palveluyksikössä.

– Tarkoituksena oli miettiä keinoja, joilla voisi kohentaa jäljellä olevien työntekijöiden työhyvinvointia. Se on meillä viime vuosina laskenut huonon resurssitilanteen vuoksi. Kehittämistyössä tuli esille työhyvinvoinnin merkitys organisaation toiminnan kannalta. Johdon tahtotila on oleellinen työhyvinvoinnin kehittämisessä. Ilman sitä asiat eivät etene. Toisaalta myös jokainen työntekijä on vastuussa työhyvinvoinnista.

– Aiheen koin mielenkiintoiseksi. Se on laaja ja jouduin rajaamaan sitä melko paljon. Työhyvinvointi näyttää nousseen viime vuosina ajankohtaiseksi aiheeksi. Työmaailman viestit ovatkin viime aikoina kuvanneet enemmän työpahoinvointia kuin työnteon mukanaan tuomaa hyvinvointia, Kontkanen huomauttaa.

– Paljon on siis tehtävää, ja toivottavaa on, että jatkossa menemme työhyvinvoinnin osalta parempaan suuntaan.

Petri Kontkanen kokee, että koulutuksen myötä hänen kokonaisnäkemyksensä terveydenhuollon organisaation toiminnasta on lisääntynyt paljon.

Lue myös

– Varsinainen hyöty kurssista tulee varmastikin esille, jos tulevaisuudessa hakeudun johtavaan asemaan. Kiinnostus asiaa kohtaan on kasvanut, ja tulevaisuudessa saattaa koittaa hetki, jolloin laitan hakemuksen vetämään. Tällä hetkellä mennään kuitenkin siviilielämän ehdoilla ja perhevapaalla ollaan, hän toteaa.

Haku ELJ22:een alkaa 12. huhtikuuta

Erikoislääkärien johtamiskoulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville lääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.

Hakijan tulee olla erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri sekä Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsen. Hakuaika seuraavaan, syksyllä 2021 alkavaan ryhmään (ELJ 22) on 12.4.-14.5.

Tutustu tarkemmin koulutusohjelmaan ja hae mukaan osoitteessa www.laakariliitto.fi/koulutus/erikoislaakarien-johtamiskoulutus/.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030