1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys uudistuu
Liitto toi­mii 23/2020 vsk 75 s. 1458

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys uudistuu

Kansainvälisen ­terveydenhuollon erityispätevyyden vaatimuksia on muutettu siten, että entistä useampien on mahdollista suorittaa se.

Erityispätevyys on tarkoitettu lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin peruskoulutuksen suorittaneille laillistetuille lääkäreille. Se vastaa koulutustarpeeseen, jota lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutus ei tällä hetkellä täytä.

Lähtökohtana kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyydessä on, että kaikessa terveyden edistämiseen tähtäävässä työssä tarvitaan tietoa ja osaamista koskien globaalien haasteiden ja toimien vaikutuksista ihmisten terveyteen sekä terveydenhuoltoon. Terveyshaasteet ovat suuria erityisesti matalan tulotason maissa ja haavoittuvissa väestöryhmissä ympäri maailman.

Tähän saakka kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden suorittamisessa ongelmana on ollut vaatimus kahden vuoden käytännön kokemuksesta pääosin kehitysmaissa. Tätä on ollut vaikea toteuttaa, varsinkin kun ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoja terveyssektorilla on leikattu voimakkaasti viime vuosina.

Uudistettujen vaatimusten mukaan erityispätevyyden saaminen edellyttää vähintään kahden vuoden päätoimista palvelua kansainvälisen terveyden parissa. Tästä palvelusta vähintään puolet on oltava muualta kuin Suomesta, ja sen on liityttävä pääosin matalan- tai keskitulotason maiden terveyteen ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Esimerkiksi zoonoosit vaativat globaaleja ratkaisuja

– Tällä erityispätevyydellä voi osoittaa ymmärryksensä terveydenhuollosta maailmanlaajuisessa kontekstissa. Viimeistään koronapandemia on osoittanut kaikille, että sillä, mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa, voi olla vaikutuksia myös meillä. Esimerkiksi zoonoosit vaativat globaaleja ratkaisuja, sanoo kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja Kaisa Kontunen.

– Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys on monialainen ja korostaa laajojen kokonaisuuksien hahmottamista. Siitä on hyötyä kaikessa terveydenhuollon suunnittelu- ja kehitystyössä.

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä

Erityispätevyys on yksi tapa lääkärille osoittaa ammatillista kehittymistä. Erityispätevyyksistä suurin osa on monialaisia, ja niitä on mahdollisuus suorittaa monen erikoislääkäritutkinnon pohjalta.

Lue myös

Lääkäreillä on mahdollisuus suorittaa erityispätevyys niillä osaamisalueilla, jotka liitto on hyväksynyt erityispätevyysjärjestelmään. Järjestelmä kattaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monialaisia osaamisalueita.

Lisätietoa liiton verkkosivuilla: www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/

Kenelle?

Kansainvälisen terveydenhuollon erityspätevyyden opinnot soveltuvat kaikille lääkäreille. Erityispätevyydestä hyötyvät erityisesti lääkärit, jotka toimivat:

› Suomessa terveydenhuollon suunnittelu-, hallinto- ja johtotehtävissä

› Kansainvälistä työtä tekevissä organisaatioissa Suomessa, ulkomailla tai maailmanlaajuisesti

› Matalan tulotason maiden väestön ja haavoittuvien väestöryhmien terveyden edistämisessä

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.