1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Kollegoiden asiantuntemusta tarjolla valtuustoihin
Liitto toi­mii 12/2017 vsk 72 s. 806 - 813

Kollegoiden asiantuntemusta tarjolla valtuustoihin

Kunnanvaltuustoihin on nyt ehdolla ennätysmäärä kollegoita, yli 200. Tässä heistä esittäytyvät ne, jotka tarttuivat tarjoukseen ja lähettivät teesinsä lehdelle.

Helka Hosia

kotihoidon vastuulääkäri

LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, geriatriaan erikoistuva lääkäri

Espoo

Vihreät

Kuntavaaliteemani ovat terveys, koulutus ja tolkullinen taloudenpito. Liityin muutamia vuosia sitten vihreisiin, koska ympäristönsuojelu ja luontoarvot ovat aina olleet minulle tärkeitä. Aluksi olin Tapiolan seudun vihreiden hallituksessa ja nyt olen toista vuotta Espoon Vihreiden hallituksessa. Kuntapolitiikassa tehdään merkittäviä terveyteen vaikuttavia ratkaisuja, ja siksi meitä lääkäreitä tarvitaan myös luottamustehtävissä. Lähdin ehdolle kuntavaaleihin, jotta voisin edistää kaikkien espoolaisten hyvinvointia, mutta erityisesti heidän, jotka eivät itse voi pitää puoliaan: lasten, nuorten ja vanhusten. Espoon menoja on priorisoitava, koska velkataakkaa ei juuri voi lisätä.

Kaarina Järvenpää

yleislääketieteen erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Kristillisdemokraatit

Vaaliteesini: Hyvinvoiva Espoo – toimivat palvelut. Työurani olen tehnyt terveyskeskuslääkärinä ja koululääkärinä Espoossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä ja lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtavana ylilääkärinä Helsingissä. Tavoitteenani on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, terveyserojen tasaaminen, hyvien terveys- ja lähipalvelujen turvaaminen kuntalaisille. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vaatii osaamista sote-uudistuksessa. Sosiaalityöhön ja lastensuojeluun on varattava riittävät resurssit perheiden sairaus- ja kriisitilanteita varten, samoin nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Koulujen sisäilma ja korjaukset on saatava kuntoon.

Mia Laiho

johtajalääkäri

LT, sisätautien erikoislääkäri, eMBA

Espoo

Kokoomus

Olen 47-vuotias kolmen lapsen äiti ja kaupunginvaltuutettu. Toimin Espoon kaupunginhallituksessa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksessa. Virkatyössäni johdan Helsingin kaupungin päivystyksiä. Sote-muutoksessa on turvattava sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoitoketjujen sujuvuus. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus ja opetus. Koulujen kunnosta on huolehdittava. Vanhustenhoidon on oltava inhimillistä. Kun kotihoito ei enää riitä, hoivapaikan pitää järjestyä sujuvasti. Kaiken perusta on terve kuntatalous. Olen monipuolinen sote-osaaja, tunnen hyvin kunnan toimintaympäristön ja politiikan vaikuttamiskentän.

Markus Torkki

ylilääkäri, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

LT, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Espoo

Kokoomus

Espoo on vireä ja elinvoimainen kasvukaupunki. Väestön terveydentila on hyvä. Koulujen oppimistulokset ovat maan kärkitasoa. Työn verotus on pidetty kohtuullisena. Olemme yksi Suomen turvallisimpia kaupunkeja. On tärkeää, että nämä asiat turvataan jatkossakin. Tavoitteena on rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkia.

Aria Yar

LL

Espoo

Kokoomus

Olen 32-vuotias lääkäri, jolla on monipuolista työkokemusta perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta ja sairaalatyöstä. Pyrin valtuustoon, jotta terveys ja ennaltaehkäisy huomioidaan yleisessä päätöksenteossa maakuntauudistuksen ohella ja jälkeen. Rakennetaan Espoota siten, että huomioidaan kasvavan kaupungin ja sen asukkaiden tarpeet. Satsataan terveeseen kouluympäristöön, toimivaan julkiseen liikenteeseen ja kaupungin yleisilmeeseen sekä kulttuuritarjontaan.

Tami Sirén

terveyskeskuslääkäri

LL

Eura

Vihreät

Pyrin tuomaan valtuustoon vihreää väriä ensimmäisenä. Tavoittelen päätöksentekoon pitkäjänteistä ajattelua ja mahdollisuuksia hyvinvointiin myös tuleville sukupolville välineinä kestävä talous-, ympäristö-, koulutus- ja terveyspolitiikka. Myös syrjäseudut on syytä pitää elinkelpoisina.

Fuat Wafin

yksityislääkäri

LL, yleislääkäri

Heinola

Kokoomus

Olen ehdokkaana ennen kaikkea voidakseni vaikuttaa siihen suuntaan, että saadaan aikaan paras tulos sote-uudistuksessa kotikaupunkini Heinolan kannalta, ja siksi tavoitteena on päästä sote-maakunnan päättäviin elimiin.

Sirpa Asko-Seljavaara

plastiikkakirurgian professori emerita, kaupunginvaltuutettu,

Helsinki

Kokoomus

Toimin eläkeläisten, julkisen terveydenhuollon henkilöstön ja pk-yrittäjien puolesta. Haluan, että Helsinki on turvallinen ja viihtyisä kaupunki, jossa on hyvät kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä senioreille edullinen julkinen liikenne. Rakennamme lisää seniori- ja palvelutaloja ja muistikylän. Varmistamme, että ikäihmiset voivat asua kotonaan kotihoidon tai omaishoidon turvin. Sosiaali- ja terveydenhoidon henkilöstön jaksaminen, osaaminen ja riittävyys ovat erityisen huomioni kohteena. Edistän uusien tilojen rakentamista ja entisten modernisoimista. Puolustan tieteellistä tutkimustyötä ja uusia laitehankintoja. Toivon, että lääketieteellinen tutkimus johtaa kaupallisiin innovaatioihin ja yhteistyöhön klinikan, lääketehtaiden ja muiden biotekniikan yritysten kanssa.

Laura Finne-Elonen

terveyskeskuslääkäri, kaupunginvaltuutettu

yleislääketieteen erikoislääkäri

Helsinki

Ruotsalainen kansanpuolue

Tavoitteeni ovat turvallinen lapsuus, arvokas vanhuus sekä toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto. Minulla on pitkäaikainen kokemus terveyskeskuslääkärinä. Olen kaupunginvaltuutettu ja rakennuslautakunnan jäsen. Työssäni olen nähnyt ongelmat, joiden kanssa ihmiset kamppailevat. Terveyspalveluita tulee kehittää niin, että kaikki saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoidon. Kaupungin tulee panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Ympäristöä tulee vaalia ja lähipalveluita kehittää. Minulla on ollut monia johtavia luottamustehtäviä kotimaassa ja kansainvälisissä järjestöissä. Tehtävät, kulttuuriprojektit ja kontaktit monenlaisiin ihmisiin ovat antaneet tietoa ja kokemusta yhteisten asioiden hoidosta.

Maritta Hyvärinen

ylilääkäri

geriatrian erikoislääkäri

Helsinki

Kokoomus

Olen kokenut ja peräänantamaton terveydenhuollon osaaja, jolla on pitkä kokemus lääkärinä etenkin perusterveydenhuollossa. Toimiminen luottamusmiehenä, Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna ja HYKS-lautakunnan jäsenenä on tuonut laajaa näkemystä koko sote-kenttään. Terveen ja hyvinvoivan Helsingin puolestapuhuja.

Kati Juva

dosentti, neurologian erikoislääkäri

Helsinki

Vihreät

Olen 59-vuotias neurologi, töissä HUS Psykiatriakeskuksessa ja muistiyksikkö Leenankodissa. Olen perehtynyt sosiaali- ja terveyspolitiikkaan; olen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen ja lääkärin sosiaalisen vastuun puheenjohtaja. Puran esteitä ja sitoudun lisäämään esteettömyyttä. Tuen muistiystävällisen kaupungin kehittämistä. Puran syrjiviä asenteita mielenterveystyössä. Tuen tutkimusta ja tukeudun tietoon. Tuon tutkimustietoa myös politiikkaan. Edistän näyttöön perustuvia hoitoja. Koulutan ammattilaisia parempiin käytäntöihin. Vastustan vihapuhetta ja syrjintää. Tuen vähemmistöjen oikeuksia. Puutun vihapuheeseen kaikkialla.

Minerva Krohn

ylilääkäri

LL

Helsinki

Vihreät

Olen hoitanut vaativia luottamustoimia Helsingissä 20 vuotta ja haluan jatkaa työtä Helsingin hyväksi. Hahmotan suuria kokonaisuuksia ja osaan neuvotella tukea tarvittaville muutoksille. Minulla on intoa kehittää Helsingistä yhä parempi kaupunki asukkailleen, yrityksilleen ja vierailijoilleen. Haluan varmistaa, että sote-palvelut toimivat myös muutoksen jälkeen. Tavoitteena pitää olla terveys- ja hyvinvointihyödyn tuottaminen sekä -erojen kaventaminen. Ongelmista kärsivän pitää saada ammattitaitoista ja vaikuttavaa apua nopeasti. Palveluita pitää kehittää digitaalisiksi. Tämä vapauttaa resursseja henkilökohtaiseen palveluun niille, jotka sitä tarvitsevat.

Nelli Nurminen

LK

Helsinki

Sosiaalidemokraatit

Kaupunginvaltuutettuna haluan tehdä näyttöön perustuvaa politiikkaa. Valeuutisten ja populismin aikakaudella valtuustoissa tarvitaan tutkitun tiedon puolustajia, jotka ovat valmiita tarvittaessa myös muuttamaan mieltään. Sote-uudistuksen jälkeenkin kuntiin jää paljon tehtäviä, joilla on suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä. Haluan alentaa asumisen hintaa Helsingissä, parantaa joukkoliikennettä ja tehdä poliitikkona kaikkeni sen eteen, että ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Päivähoitoon tulisi mielestäni satsata Helsingissä entistä enemmän, sillä varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys sosiaalisen liikkuvuuden lisäämisessä.

Hannu Penttinen

LKT

Helsinki

Sosiaalidemokraatit

Lasten, nuorten ja perheiden aineellinen ja henkinen hyvinvointi on turvattava, koska se on yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tulevaisuuden oleellinen perusta. Jokaisen on päästävä psykiatrian erikoissairaanhoidon ammattiavun pariin kaikkina vuorokaudenaikoina ilman perusterveydenhuollon lääkärin lähetettä. Jokaiselle lapselle on kunnan kustannettava edes yksi harrastus, ellei huoltajilla ole siihen mahdollisuutta. Sosiaali- ja lastensuojelun työntekijän vaihto-oikeus samoin kuten terveydenhuollossa jo on toteutettu. Olen ollut perustamassa Aseman Lapset -yhdistystä ja ollut järjestön toiminnanjohtaja 1993–2004. Tunnen hyvin nuorten syrjäytymisvaarat, mutta myös lääkkeet, joilla niitä voidaan ehkäistä.

Reetta Vanhanen

LL, tohtorikoulutettava

Helsinki

Vihreät

Helsingin valtuustoon tarvitaan uudistajaa ja kehittäjää. Sähköisiä palveluja on parannettava ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistettävä ennen sote-uudistuksen tuloa. Haluan tuoda tutkimuksiin perustuvan tiedon ja kustannusvaikuttavuuden päätöksenteon ytimeen. Valtuutettuna haluan turvata myös koulujen oppilashuollon resurssit ja kohtuulliset ryhmäkoot. Lasten käytöshäiriöihin ja psyykkiseen oireiluun on puututtava nopeasti ja tuotava tukitoimia luokkahuoneeseen.

Outi Vehviläinen

sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, eläkkeellä

Helsinki

Keskusta

Vuonna 2016 Suomessa syntyneitä lapsia oli vähiten koko itsenäisyytemme aikana. Yli 50 000 asukkaan kunnista Helsingissä oli matalin syntyvyys. Aion käynnistää projektin, jossa Helsingistä tehdään maailman lapsiystävällisin pääkaupunki.

Mirka Soinikoski

anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

Hämeenlinna

Vihreät

Olen vihreiden varavaltuutettu 2013–2017. Kärkiteemojani ovat resurssiviisaus, ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeuksien sopimus. Päätöstentekoon on saatava ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Hallintohimmeleitä ja byrokratiaa on purettava. Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla. Ongelmien kasaantuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja turvalliseen arkeen. Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa päätöksenteossa. Ilmastonmuutosta ei voi enää estää, mutta voimme hidastaa sitä ja säilyttää elinkelpoisen planeetan myös tuleville sukupolville.

Sonja Aukee

akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Jyväskylä

Kokoomus

Haluan tuoda esiin terveydenhuollon ammattilaisen kokemusta ja ääntä kotikuntaani koskevissa keskusteluissa ja päätöksenteoissa erityisesti soteen liittyvissä asioissa.

Sonja Koto

terveyskeskuslääkäri

yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Kangasala

Vihreät

Kotoisa Kangasala – hyvinvointia huomisesta huolehtien. Nuorta voimaa valtuustoon. Minulla on aiempaa kokemusta luottamustehtävistä muun muassa yliopiston edustajistosta usean vuoden ajalta. Haluan, että päätöksenteossa kaikilla sektoreilla otetaan terveys ja ennaltaehkäisy huomioon. Lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni, varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ja perusopetuksen riittävä resursointi ovat asialistani kärkipäässä.

ehdokkaat.vihreat.fi/sonja.koto/

www.facebook.com/sonjakoto

Jüri Linros

sisätautien erikoislääkäri

Kerava

Kokoomus

Terveydenhuoltopalveluita on pyritty uudistamaan jo useamman vuoden ajan. Nykyinen hallitus pyrkii viemään nämä uudistukset loppuun asti. Valinnanvapaus-periaate on mielestäni erittäin tervetullutta, mutta sen toteuttamistapojen osalta on suuria haasteita. Kaikki ei ole vielä valmista, eikä asioita ole hiottu loppuun saakka. Lääkärikunnankin olisi paras sanoa julki omat näkemykset asiasta. Sote vie terveyspalvelut maakunnan tasolle. Vaikka kunnille jää pääsääntöisesti sivistyksestä ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen, jää kuntiin jatkossakin terveydenhuollon ja lähinnä ennaltaehkäisevän työn osalta paljon päätösvaltaa. Kuntapäättäjän työ voi sen takia muuttua paljon ihmistä läheisemmäksi ja mielekkäämmäksi.

Tero Kovala

osastonylilääkäri

dosentti, kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri

Kirkkonummi

Vihreät

Sote-uudistuksessa kunnan tehtävät muuttuvat. Sen jälkeen pidän Kirkkonummella tärkeimpinä seuraavia asioita: sujuva joukkoliikenne, erityisesti suora bussiyhteys Kirkkonummelta Jorvin sairaalan alueelle ja metron syöttöliikenne tihein vuorovälein. Pyöräteistä on muodostettava yhtenäinen verkosto. Sivistys, erityisesti koulut, kirjastot ja kulttuuripalvelut, lähiluonto ja virkistysalueet sekä kestävää kehitystä tukeva kaavoitus ovat minulle tärkeitä teemoja.

www.kovala.net

Leena Kaartinen

lastentautien sekä lasten infektiotautien erikoislääkäri, eläkkeellä

Lahti

Kristillisdemokraatit

Minulla on sydämen viisautta päätöksentekoon. Kansalaisten mielipidettä on kuunneltava, mutta heidän on myös otettava itse vastuuta. Heikoimmista huolehditaan taloudellisissa vaikeuksissakin. Maahanmuuttajien kunnollinen kotoutuminen ja työllistyminen on tärkeää. Minulla on kahden kauden kokemus valtuustotyöstä. Tarkastuslautakunnassa olen ollut yhden kauden, sote-lautakunnassa toisen kauden ja hyvinvointiyhtymän valtuustossa kaksi kautta tavallisena rivivaltuutettuna. Minulla on globaalia perspektiiviä tehtyäni elämäntyöni Afganistanissa ja vähän Etiopiassakin. Olen yhteistyökykyinen ja -haluinen. En koe olevani poliitikko, mutta haluan palvella lahtelaisia yhteisten asioiden päätöksenteossa.

Juha Kemppinen

ylilääkäri

psykiatrian sekä yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti, YTM

Lappeenranta

Kokoomus

Kokoomuksen tavoitteena on toimiva, terve ja turvallinen kunta. Veronmaksajien varat on käytettävä vastuullisesti. Kunnan palveluihin on päästävä helposti, monikanavaisesti ja varallisuudesta riippumatta. Palvelun käyttäjällä tulee olla vapaus valita palvelun tuottaja. Palveluissa on kilpailtava laadulla. Lähes 30 vuoden kokemus lääkärinä on antanut näköalapaikan kuntalaisten kipupisteisiin. Minulla on näyttöä Eksotessa ja muualla, että pystyn saamaan prosessit toimiviksi. Tuotantotalouden väitöskirja on valmistumassa sote-muutoksista. Olen valmistunut yhtä aikaa lääkäriksi ja yhteiskuntatieteen maisteriksi, pääaineena sosiologia, joten minulla on hyvät valmiudet kunnan ja sote-muutoksiin.

Birgitta Ristolainen

LL, HTM, eMBA

Lieto

Vihreät

Avoimuutta päätöksentekoon sekä laaja-alaista osaamista Liedon valtuustoon. Lähipalvelut sekä pienyrittäjien asema tulevissa uudistuksissa on turvattava. Yrittäjyyttä pitää tukea yrittäjien kanssa yhdessä tehdyn strategian pohjalta. Kaavoituksessa ja rakentamisessa on muistettava luontoa säästävät ratkaisut. Turvataan laadukkaan koulutuksen säilyminen ja edetään kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Suositaan julkisissa hankinnoissa lähellä ja kestävästi tuotettua ruokaa.

www.ristolainen.info

Liisa Kylmänen

lääkäripalveluiden palvelupäällikkö

yleislääketieteen erikoislääkäri

Liminka

Keskusta

Olen toiminut terveyskeskuslääkärinä yli kolmekymmentä vuotta ja siitä kaksikymmentä vuotta olen ollut terveydenhuollon johtamistehtävissä, viimeiset kymmenen vuotta Oulun kaupungin lääkäripalveluiden palvelupäällikkönä. Mielestäni lääkäreitä tarvitaan terveydenhuollon johtamiseen ja kehittämiseen sekä kunnallisessa päätöksenteossa myös nyt, kun suunnitteilla oleva sote-uudistus etenee. Minulla on kokemusta myös kunnallisesta päätöksenteosta, sillä olen ollut valtuutettuna kolme kautta ja Limingan kunnanhallituksen varapuheenjohtajana kaksi kautta. Haluan osallistua vastuulliseen ja tasapuoliseen päätöksentekoon kaikkien liminkalaisten parhaaksi.

Jari Välimäki

ylilääkäri

yleiskirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Loimaa

Keskusta

Valtuustossa tehtävien päätösten vaikutus terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn tulee ottaa huomioon kaikilla kunnan toimialoilla kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä peruskoulutukseen. Tämä ei ole pelkästään soten sisäistä asiaa. Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on toisaalta myös kaikkien vastuulla. Aion kuunnella kaupunkikuntalaisten mielipiteitä ja perehdyn päätettäviksi tuleviin asioihin perusteellisesti. Puhun mielelläni lähiruoan, oikeanlaatuisen uusiutuvan energian, energian säästämisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen puolesta, joiden avulla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä.

Iiro Kilpikari

eläkeläislääkäri ja kuvataiteilija

LKT, dosentti, työterveyshuollon sekä yleislääketieteen erikoislääkäri

Nokia

Vihreät

Nyt tarvitaan harkintaa, ettei maailma muutu mahdottomaksi.

Juho Tuominen

neurokirurgian erikoislääkäri

Oulu

Keskusta

Tavoitteeni on terveydenhuollon hyvätasoiset ja tasa-arvoiset lähipalvelut Oulussa. Oikein toteutettuna tuleva terveydenhuollon uudistus lyhentää potilasjonoja olennaisesti ja samalla kilpailu parantaa terveyspalveluja laadullisesti. Haluan olla mukana kääntämässä terveydenhuollon kelkkaa organisaatiolähtöisestä järjestelmästä potilaslähtöiseen. Olen huolestunut nuorten miesten syrjäytymisestä. Varhaiskasvatuksen, koulun ja sosiaalitoimen yhteistyöllä sekä työpaikkoja luomalla voimme parantaa tilannetta. Neljännen polven oululaisena ajan koko Oulun yhteistä etua. Ei kaupunginosapolitiikalle! Vierastan poliittisia ääri-ilmiöitä akselin molemmissa päissä.

www.juhotuominen.fi

Terhi Mäntymaa

geriatriaan erikoistuva lääkäri

Riihimäki

Vasemmistoliitto

Olen ehdolla toiselle kaudelle valtuustoon. Olen valtuuston lisäksi viime kaudella toiminut teknisessä lautakunnassa. Nyt olen myös Tampereen alueen terveyspoliittisessa valiokunnassa sekä Lääkäriliiton paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Vaaliteesejäni ovat kunnallisten palvelujen hyvä saatavuus kaikille, niin koulutus, kuin sosiaali- ja terveyspalvelujenkin. Työskentelen palveluasumisen ja kotisairaalan lääkärinä ja sitä kautta erityisesti vanhusten asiat, kuten kotihoidon riittävyys ja omaishoitajien tukeminen, ovat tärkeitä asioita minulle. Koululuokkien koon pienenä pitäminen, jatkokoulutuksen turvaaminen kaikille opiskelijoille, nämä asiat ovat myös kunnassa tärkeitä.

Päivi Räsänen

LL, kansanedustaja

Riihimäki

Kristillisdemokraatit

Uskon että kokemukselleni pitkäaikaisena valtuutettuna, kansanedustajana ja ministerinä on tulevalla valtuustokaudella käyttöä ja tarvetta. Lähidemokratia on kohtaamassa merkittävän murrosvaiheen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalliseen hallintoon. Siirtymävaihe on vaativa ja edellyttää kunnanvaltuustolta huolellista ja vastuullista otetta. Samalla kunnissa pitää kyetä luomaan uutta pohjaa niille merkittäville tehtäville, joihin kunta jatkossa keskittyy. Keskeisin haaste on vahvistaa Riihimäen elinvoimatekijöitä: yrittäjyyttä, työllisyyttä, yhteisöllisyyttä, koulutusta ja ympäristöä. Kunnalle jää myös vastuu asukkaidensa terveyden edistämisestä.

Antti Liikkanen

erikoislääkäri

Rovaniemi

Sosiaalidemokraatit

Olen 70-vuotias ja edelleen keskimäärin 37 tuntia viikossa kliinisessä työssä. Teemani kuntavaaleissa ovat: 1) soten "saattohoito" ja varautuminen sen viivästymiseen ja/tai muuttumiseen 2) kunnan integroituminen maakuntaan ja Euroopan unioniin 3) kaupunkilaisten iholla tapahtuva päättäminen, painopisteenä sivistys (päivähoito, koulu, kulttuuri, liikunta).

Antti Väänänen

osastonylilääkäri

infektiosairauksien erikoislääkäri

Rovaniemi

Sosiaalidemokraatit (sit.)

Kunnan asioita järkevästi hoitamaan, ei vain yhtä agendaa. Tärkeitä asioita ovat sivistys, koulutus, tasapuolisuus, hyvinvointi, hyvät liikenneyhteydet kaikilla kulkutavoilla. Kaikilla on oltava mahdollisuudet käyttää liikunta- ja kulttuuripalveluita. Päätöksenteossa on otettava huomioon kokonaistaloudellisuus. On pyrittävä mahdollisimman pieneen työttömyyteen. Paikallinen yrittäminen on mahdollistettava. Olen rauhallinen sekä hyvä kuuntelija. Pyrin olemaan tasapuolinen ja haluan perehtyä asioihin hyvin. Tämän jälkeen on hyvä pohja ajaa sen toteutumista. Asiallisuus ja helppo lähestyttävyys ja toisten ihmisten kunnioitus on hyvä lähtökohta yhteistyölle, jota kuntapolitiikassa tarvitaan.

Ulla Tulisalo

LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, eläkkeellä

Seinäjoki

Kristillisdemokraatit

On hienoa elää itsenäisessä Suomessa. Demokratia on arvokas asia, ja siitä kiitollisena toivon, että jokaisella on toiveidensa mukainen ehdokas. Minä edustan kristittynä arvoja, joissa elämämme on Jumalan hyvä lahja meille itse kullekin. Elämälle merkitystä tuo työ, jossa lääkärinä olen saanut toimia. Terveydenhuollon työntekijöiden työ on mielekästä, jos levolle jää riittävästi aikaa, eikä tehostamisen nimissä työtahtia kiristetä epäinhimilliseksi.

Kari Ojala

ylilääkäri

psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Siilinjärvi

Kokoomus

Haluan edistää ja vaalia tervettä päätöksentekokulttuuria kunnassani: asioista päätetään avoimesti ja demokratian pelisääntöjä noudattaen. Kuntalaisaktiivisuudelle ja yhteisöllisyydelle luodaan hyvät edellytykset. Vaalikauden alussa tärkeintä on sote-uudistuksen saatteleminen maakuntavaiheeseen hallituksen linjausten mukaisesti. Samanaikaisesti on rakennettava uusi kunta, jossa resurssit on tarkoituksenmukaisesti suunnattu ja tukevat työllisyyttä, yrittäjyyttä, koulutuksen järjestämistä ja hyvinvointia. Laaja kokemukseni terveydenhuollon, hallinnon ja poliittisen päätöksenteon tehtävissä kunnassa ja sairaanhoitopiirissä antaa minulle hyvät valmiudet vaikuttaa kuntani asioihin.

Arttu Pöyhönen

työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri

Siilinjärvi

Kokoomus

Ammatissa toimimisen myötä minulla on herännyt aito kiinnostus niin yksilö- kuin yritystasolla työntekijöiden jaksamiseen ja terveysvalintoihin sekä yleisesti terveystaloustieteeseen. Tärkeänä asiana pidän työhyvinvointia tulevissa laajoissa julkisten organisaatioiden yksityistämisprosesseissa. Kuntani rakennus- ja elinkeinopolitiikassa pidän tärkeänä asiana yritysten toimintaympäristön turvaamista. Lisäksi kunnallisessa päätöksenteossa tulisi tukea yritysten investointeja, etenkin jos ne tuovat lisää työllisyyttä kuntaan. Siilinjärvellä on tärkeää turvata lukuisten lapsiperheiden hyvinvointi – nämä lapset rakentavat Suomea seuraavalla vuosisadalla.

Marja Manninen-Ollberg

geriatrian erikoislääkäri

Sipoo

Kokoomus

Lue myös

Olen toiminut kuluneen kauden Sipoon kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä. Sipoo oli viime vuonna Suomen nopeimmin kasvava kunta. Kauden aikana olemme tehneet talouden sopeutusohjelman ilman henkilökunnan irtisanomisia. Taloutemme on hyvässä kunnossa ja voimme hyvin lähteä toteuttamaan kasvun vaatimia uusia investointeja. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä vanhusten palveluissa kunnassamme on kehitetty varhaista puuttumista, ennalta ehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita. Näin on saatu parempaa elämänlaatua ja vältytty raskaimpien palveluiden tarpeelta. Sote-järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille on hyvä olla kokeneita päätöksentekijöitä pitämässä oman kunnan puolta.

Vesa Eskola

LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, MBA

Tampere

Vihreät

Valtuustoon tarvitaan inhimillistä, oikeudenmukaista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa päättäjää, joka huomioi päätöksissä oikean tiedon. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on tehtävä satsauksia. Julkisten tilojen sisäilmaongelmat on ratkaistava! Terveys- ja sosiaalipalvelut on saatava sujuvasti ja ennaltaehkäisyyn on panostettava. Työttömyyden korjaantuessa syrjäytyminen vähenee. Sote-päätöksissä laitettava julkiset palvelut etusijalle. Oikeudenmukaisuus, vastuu lähimmäisistä, elinympäristöstä ja tulevaisuudesta ovat arvoja, joilla maailmaa muutetaan. Haluan vaikuttaa tulevaisuuden Tampereen kehitykseen, ja kokemukseni lääkärinä ja kuntapäättäjänä auttaa tulevissa luottamustehtävissä.

Reijo Laitinen

psykiatrian erikoislääkäri, TM

Tampere

Keskusta

Hyvä mielenterveys on jokaisen tamperelaisen hyvinvoinnin perusta. Minulla on monipuolista asiantuntemusta sosiaali- ja terveysalalta. Sitä olen vuosien varrella hankkinut sekä virkamiehenä että yksityislääkärinä. Sen hyödyntäminen on erityisen tähdellistä nyt meneillään olevassa sote-alan murroksessa.

Pia Nordström

ylilääkäri

LT, kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri, MBA

Tampere

Kokoomus

Haluan edistää terveyttä, taloutta ja rakentavaa yhteistyötä. Uskon, että vakaa kuntatalous ja elinvoimainen Tampere takaavat hyvät palvelut myös jatkossa. Uskon tuovani valtuustoon erinomaista terveys- ja taloustietämystä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Mielestäni kunnassa pitää olla syvällistä sote-asiantuntemusta ja sitä minulla pitkän kokemukseni ja laajan koulutukseni myötä juuri on. Haluan toimia kuntalaisten hyväksi.

Jukka Kärkkäinen

ylilääkäri

LT, psykiatrian erikoislääkäri, OTK

Turku

Vasemmistoliitto

Turku terveeksi! Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta turkulaisille! Työuraa olen tehnyt kunnallisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla hallintovirkamiehenä, esimiehenä ja asiantuntijana. Myös luottamustehtävissäni kaupunginvaltuustossa ja sairaanhoitopiirissä olen voinut edistää terveydenhuollon asioita. Psykiatrian asiantuntijana ja kliinikkona näen mielenterveyden tärkeän merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Tällä hetkellä kuntapolitiikassa tarvitaan lääketieteellistä ja hallinnollista osaamista. Uskon, että osaamisestani on hyötyä kunnallisessa päätöksenteossa.

Marja-Riitta Ståhlberg

ylilääkäri, eläkkeellä

dosentti, lastentautien erikoislääkäri

Turku

Ruotsalainen kansanpuolue

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä valtava mullistus. Työssäni minulle on kertynyt kokemusta, osaamista ja harkintakykyä, joita juuri nyt tarvitaan. Suvaitsemattomuus ja rasismi yleistyvät. Parempi suunta on etsiä voimaa monikulttuurisuudesta ja yhteisvastuullisuudesta. Hyvä koulutus on edellytys yhteiskunnan menestymiselle.

Tommi Väyrynen

ylilääkäri

psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Turku

Vihreät

Ennaltaehkäisy jää tulevaisuudessa sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien tehtäväksi. Kunnissa tarvitaan jatkossakin terveydenhuollon osaajia päättäjinä. Turussa haluan panostaa kouluihin ja harrastus- ja kerhotoimintaan kouluissa varsinaisten koulupäivien jälkeen. Tämän lisäksi on tärkeää parantaa kaupungin pyörätieverkostoa ja joukkoliikennettä. Terveysneuvontapiste Millin toiminta kaipaa myös laajempia aukioloaikoja ja palvelumuotoja.

Marja Salonius

työterveyslääkäri

työterveyshuollon erikoislääkäri

Vantaa

Kristillisdemokraatit

Ennaltaehkäisyllä mahdollistetaan todelliset säästöt. Sairauden sattuessa inhimillisyyttä ovat toimivat lähipalvelut ja hoitoketjut. Liikuntaa pitää arvostaa ehkäisyssä ja hoidossa. Lastensuojelussa ehkäisevät toimet etusijalle: kodinhoitopalvelut lapsiperheille, apu parisuhdekriiseihin, etsivä nuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö. Ikääntyvillä tulee olla tilanteen mukaan kotipalveluja tai hoivapaikka. Riittävä hoitajamäärä laitoksissa on inhimillisyyttä ja säästää kuluja kalliimmasta terveydenhuollosta. Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Pitkä työkokemus kunnallisessa työterveyshuollossa on tuonut monipuolista arjen asiantuntijuutta.

Tiina Tuomela

LKT, lastentautien erikoislääkäri

Vantaa

Kristillisdemokraatit

Haluan tuoda lääkärin tietotaitoa kunnan päätöksentekoon. Työssäni olen törmännyt moniin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Politiikkaan lähdinkin ennen edellisiä kuntavaaleja vuonna 2012, koska halusin olla äänenä niille, jotka itse eivät jaksa, osaa tai uskalla. Kaiken kaikkiaan vähäosaisten ja heikompien auttaminen ja heidän äänensä kuuluville saaminen on minulle tärkeää. Puhutaan sitten lastensuojelun ongelmista, asunnottomuudesta, leipäjonoista, vanhuspalveluista tai vaikka taistelusta homekoulujen kuntoon saattamisessa. Yhä useampien lääkärien kannattaa aktivoitua, koska rakenteita muutetaan vain politiikan keinoin.

Arja Uusitalo

erikoislääkäri

LT, dosentti, liikuntalääketieteen sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri

Vihti

Kokoomus

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosvaiheeseen tarvitaan vankkaa asiantuntemusta kuntatasolla. Ennaltaehkäisyyn on panostettava entistä enemmän tulevaisuuden kunnassa. Liikunta on ennaltaehkäisyn ykkösase, ja se on mahdollistettava kaikille. Liikuntaa voidaan käyttää myös syrjäytymisen ehkäisyyn, joka on yhteiskunnallisesti tärkeä teema. Ympäristö- ja rakennusterveys ovat hyvinvoinnin edellytys. On panostettava erityisesti työikäisten hyvinvointiin ja terveyteen, koska se on perheiden, myös lasten ja nuorten, hyvinvoinnin edellytys. Olen sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikunnan rautainen asiantuntija. Olen oikea ehdokas ajamaan ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin asiaa kunnassa.

Markus Jaatinen

terveyskeskuslääkäri, palomies, liikennelentäjä evp.

Ylivieska

Keskusta

Vaaliteesini ovat vastuullinen kuntatalous ja alueellinen yhteistyö. Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut edistävät terveyttä. Hyvinvointi tehdään yhdessä, tillsammans, together, zusammen. Sisulla ja suurella sydämellä. Pystyn yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa yli puoluerajojen. Olen jo mukana ylikunnallisessa päätöksenteossa mm. sairaanhoitopiirin valtuustossa. Olen hankkinut kokemusta kunnallisjärjestön sihteerinä ja valtuustoryhmän johtajana. Tärkeintä tietysti on kotikentän tuki luottamustoiminnan jatkamiseen.

Katso koko juttu kuvineen täältä.

Kaikki nimet julkaistiin Lääkärilehdessä 11/2017

Lääkärilehti tarjosi kollegoille mahdollisuuden esittää vaaliteesinsä lehden sivuilla. Tässä esittäytyvät kollegat tarttuivat mahdollisuuteen, josta uutisoitiin Lääkärilehdessä 9/2017, uutiskirjeissä sekä lehden ja liiton some-kanavissa.

Puolueittain kerätty nimilista kaikista ehdolla olevista lääkäreistä julkaistiin Lääkärilehdessä 11/2017 (s. 698–701).

Kuntavaalien äänestyspäivä on 9.4. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

Katso Lääkäriliiton kuntavaaliteesit: https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/kuntavaalit-2017/

Kirjoittajat
Tuija Metsäaho

Etusivulla juuri nyt

Pääkirjoitus
Huoltovarmuus – mitä korona paljasti?

Suojavarusteitakin piti pandemiassa hankkia huutokaupalla ympäri maailmaa, kirjoittaa Kati Myllymäki.

Tiedepääkirjoitus
Voiko kliininen ravintovalmiste jarruttaa muistisairauden etenemistä?

Ravitsemuksella on merkitystä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ­ja hoidossa, sanoo Hilkka Soininen.

Ajassa
Koronarokotusjärjestystä täsmennetään

Rokotuksia voidaan väliaikaisesti kohdentaa alueellisesti.

Kolumni
Älkää peljätkö

Valtaosa skitsofreniaa sairastavista on arkaa väkeä, kirjoittaa Hannu Lauerma.

Työssä
Herkkyys ja tarkkuus – kliinikon epäkäytännölliset työkalut

Herkkyys ja tarkkuus perustuvat ns. käänteisiin todennäköisyyksiin.

Tiedepääkirjoitus
Räätälöidyt rajoitustoimenpiteet hidastavat koronaviruksen leviämistä

COVID-19-epidemian leviämistä voi hidastaa näyttöön perustuva terveyspolitiikka, kirjoittavat Marjukka Mäkelä, Emmi Sarvikivi ja Tuija Leino.