1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Korona ammattitautina
Liitto toi­mii 17-18/2020 vsk 75 s. 1073

Korona ammattitautina

Sairastuitko työssäsi koronavirukseen? Voit saada korvausta ammattitaudista työnantajasi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Korona ammattitautina Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työn tekemiseen liittyviä työtapaturmia ja ammattitauteja. Koronaviruksen aiheuttama sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina, jos altistuminen on todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut työssä, työntekopaikan alueella, työhön liittyvässä koulutuksessa tai työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä.

Koronaan sairastumisen korvaaminen ammattitautina edellyttää siis, että tartuntalähde on yksilöitävissä työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

– Koronavirukselle altistumisen tapa, paikka ja lähde tulee pystyä todentamaan. Altistumisen todennäköisyydestä ja pääasiallisuudesta edellytetään vastaavaa näyttöä kuin muutenkin ammattitautiepäilyissä, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen lakimies Elina Holmas.

– Tartuntatautilain perusteella laadittava selvitys tartuntaketjusta on hyödyllinen myös ammattitautiepäilyn selvittämisessä. Vakuutuslaitos ratkaisee asian sille esitettyjen selvitysten perusteella. Koronaviruksen aiheuttamaa sairautta ei automaattisesti korvata ammattitautina millekään ammattiryhmälle, vaan kaikkien osalta edellytetään samoja selvityksiä.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia. Ammattitautiepäilyn selvittäminen voi vaatia myös selvitystä siitä, ettei vapaa-ajalla, kuten kotona, ole tapahtunut altistusta.

Jos ammattitauti todetaan, vakuutuksesta korvataan muun muassa aiheutuneita hoito- ja kuntoutuskuluja, ansionmenetystä, pysyvän haitan korvausta sekä vakavammissa vahingoissa edunsaajille perhe-eläkettä ja hautausavustusta.

– Korvauksia voidaan maksaa perustellun ammattitautiepäilyn tutkimuskuluista. Tällaisia voisivat olla poliklinikka- ja sairaalamaksut sekä laboratoriotutkimukset epäillyn sairauden työperäisyyden selvittämiseksi sekä välttämättömät matkakustannukset, kertoo Holmas.

Vakuutuslaitoksella on oma-aloitteinen velvollisuus suorittaa vahingoittuneelle ne työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset, joihin vahingoittuneella lain mukaan ja saatujen selvitysten perusteella on oikeus.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina.

Lue myös

Jos sairastuit työssä, toimi näin:

• Ilmoita työnantajalle ammattitautiepäilystä heti kun se on mahdollista. Sinulla on oikeus saada ilmoituksesta todistus. Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajalla on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

• Korvausasia tulee vireille työnantajan ilmoituksella. Myös työntekijä tai hoitolaitos voi saattaa asian vireille toimittamalla kirjallisen ilmoituksen vakuutuslaitokselle.

• Jos olet yrittäjälääkäri, voit saada ammattitautikorvauksia koronaan sairastumisesta, jos olet ottanut itsellesi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen työajan vakuutuksen.

Lue lisää aiheesta Lääkäriliiton jatkuvasti päivitettäviltä verkkosivuilta Laakariliitto.fi/korona sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivuilta osoitteesta tvk.fi.

Kirjoittajat
Tiina Salo

Etusivulla juuri nyt

Pääkirjoitus
Isot muutokset vaativat rohkeutta

Ratkaisu neuvottelutuloksen hyväksymisestä oli vaikea, kirjoittavat Tuula Rajaniemi ja Laura Lindholm.

Tiedepääkirjoitus
Vaikuttavuusnäyttö potilastyössä ja johtamisessa

Järjestelmälliset katsaukset ovat välttämättömiä mahdollisimman luotettavalle vaikuttavuusnäytölle, kirjoittaa Antti Malmivaara.

Ajassa
Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä

Lopullisesti lomien kohtalo ratkeaa, kun nähdään miten epidemia etenee.

Tieteessä
Outoja vaiheita klorokiinitutkimuksissa

Tutkimukset keskeyttänyttä raporttia on kritisoitu jyrkästi ja Lancet on vetänyt sen pois.

Liitossa
Minä toivon

Meidän tulee ymmärtää hyvinvointimme peruspilarien merkitys, kirjoittaa Juho Kivistö.

Ajassa
Palliatiivisen lääketieteen opetus sai suosituksen

Opetuksen aihealueista vuorovaikutus, psykososiaalinen tuki ja hoitolinjaukset vaativat eniten kehittämistä.