1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Koulutus puhuttaa professiovaliokuntaa
Liitto toi­mii 36/2019 vsk 74 s. 1966 - 1968

Koulutus puhuttaa professiovaliokuntaa

Tapetilla on ollut muun muassa erikoislääkärikoulutuksen haku-uudistus.

Koulutus puhuttaa professiovaliokuntaa Kuva 1 / 2 Kuva: Kaisa Siren
   

Antoisinta professiovaliokunnassa on ollut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen keskustelu.

Tätä mieltä on yleislääketieteeseen Rovaniemellä erikoistuva Marja Ojanperä. Hän kuuluu OYS:n erityisvastuualueen professiovaliokuntaan.

– Tarkoitus on, että kollegiaalisuutta ja toisten osaajien ammattitaidon arvostusta viedään eteenpäin, hän kuvaa.

Valiokunta kokoontuu Oulussa, mutta Ojanperä osallistuu kokouksiin usein etänä Skypen välityksellä.

– Se on ehkä yllättänyt, kuinka paljon liitossa on kaikenlaisia hankkeita, mistä ei tällaisena aktiivinakaan tiedä, hän sanoo.

Asioista kärryillä pysyminen oli yksi syy lähteä mukaan valiokuntaan. Toinen oli vaikuttamisen mahdollisuus.

– Tuntuu, että valiokunnassa omalla sanalla on painoarvoa, Ojanperä kuvaa.

Yliopistoon on tiivis yhteys

Professiovaliokunta käsittelee paljon koulutusasioita. Kuluvalla kaudella tapetilla on ollut muun muassa erikoislääkärikoulutuksen haku-uudistus.

Jos Oulun lääkiksen opetussuunnitelma muuttuu, sitä puidaan valiokunnassa. Yliopiston edustaja esittelee suunnitelmat, ja sen jälkeen asiasta keskustellaan puhujan kanssa.

Käsittelyssä on ollut myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn arviointiraportti suomalaisesta lääkärikoulutuksesta. Raportti julkaistiin kesäkuussa 2018.

Lääkäriliiton OYS:n erityisvastuualueen piiriylilääkäri Timo Tuovisen mukaan raportissa esiin nousseiden, Oulun lääkikseen liittyvien asioiden kehittymistä on tarkoitus seurata myös tulevaisuudessa.

Hänen mukaansa professiovaliokunta on ollut vaikuttamassa siihen, että e-health-opetusta on tuotu yliopistoon aiempaa enemmän.

Professiovaliokunnalla on tiiviit yhteydet yliopiston kanssa. Jäseninäkin on muiden muassa kliinisiä opettajia. OYS:n erityisvastuualueen valiokunnista on kummunnut oheistoiminnaksi kliinisten opettajien kerhokin.

Professiovaliokunta vaikuttaa myös Pohjolan Lääkäripäivien sisältöön. Tänä vuonna se oli esimerkiksi isossa roolissa uskomushoitoja käsitelleen session suunnittelussa.

Osa valiokunnissa käsiteltävistä aiheista tulee Lääkäriliiton jaoksilta. Tällöin valiokunnat pääsevät osallistumaan esimerkiksi liiton kannanmuodostukseen.

Uusi kausi, uudet keskustelijat

Marja Ojanperän mielestä valiokuntien tiedotusta kannattaisi kehittää, jotta yhteys jäsenistöön tiivistyisi entisestään. Valiokunta voisi valita keskuudestaan tiedotusvastaavan, joka kertoisi käsitellyistä asioista ja tulevista suunnitelmista sosiaalisen median kautta.

Timo Tuovinen toivoo, että ensi vuonna alkavalle uudelle kaudelle saadaan jälleen hyvä otanta kollegakunnasta, jotta keskusteluun saadaan monipuolisesti näkemyksiä.

– Hyvät keskustelut ja iloinen meininki meillä on aina, hän sanoo.

Mitä professiovaliokunta tekee?

• Toimii koulutusedunvalvonnan ja profession edistämisen kanssa toimivien lääkärien yhteydenpitokanavana.

• Kerää tietoa alueellisista koulutusasioista ja välittää tietoa valtakunnan tasolle.

• Ottaa kantaa alueellisiin koulutusasioihin ja pitää yhteyttä yliopistoihin.

Lue myös

• Valmistelee asioita Lääkäriliiton professiojaoksen toimeksiannosta.

• Edistää professionalismia ja kollegiaalisuutta.

Aluevaliokuntiin voi ilmoittautua 6.–29. syyskuuta

• Kaikilla viidellä erityisvastuualueella toimii kolme valiokuntaa: edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta.

• Valiokuntien uusi kausi alkaa 2020 vuoden alusta. Kausi on kaksivuotinen.

• Lääkäriliiton jäsen voi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä valiokuntaan Lääkäriliiton verkkosivuilla 6.–29.9.

• Lääkäriliiton hallitus nimeää valiokuntien puheenjohtajat 11. lokakuuta ja muut jäsenet vuoden loppuun mennessä.

• Valiokunnat kokoontuvat noin kuusi kertaa vuodessa. Osallistujille maksetaan kokouspalkkio ja matkakorvaus.

• Valiokuntien tehtävänä on tuoda esiin jäsenien näkemyksiä, ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja osallistua liiton kannanottojen valmisteluun.

• Valiokuntien työtä koordinoivat alueiden piiriylilääkärit.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Koronavirusinfektion mekanismeista uutta tietoa

Tampereen yliopistossa tehty tutkimus tuotti uutta tietoa reseptorista, jonka kautta koronavirus siirtyy solujen sisälle.

Ajassa
Syöpien riskitekijöistä laaja suomalaistutkimus

Tupakoivien miesten riski sairastua keuhkosyöpään on 27-kertainen verrattuna miehiin, jotka eivät koskaan ole tupakoineet.

Ajassa
Alueelliset hoitoketjut varmistavat aivoinfarktin oikean hoidon

Aivoinfarktissa tarvitaan nopeasti ambulanssikuljetus lähimpään erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa aivot voidaan kuvantaa.

Tieteessä
Ravintolisästä ehkä apua rasvamaksaan

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa onnistuttiin osittain parantamaan rasvamaksa rotilta.

Ajassa
STM: Koronatartuntojen kasvu näyttää taittuneen

Nopeat käänteet ovat kuitenkin mahdollisia.

Kommentti
Tuleeko burnoutti takaisin?

Jos burnoutin juurisyyt tulisi käsiteltyä paremmin, se toisi uudenlaista näkökulmaa auttamisvalikkoon, kirjoittaa Jari Turunen.