1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät jälleen
Liitto toi­mii 21/2020 vsk 75 s. 1319

Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät jälleen

Kunta-alan vappu­aattona kaatuneita ­työehtoneuvotteluja on tällä viikolla jatkettu.

Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät jälleen Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Osapuolet tapasivat 14. toukokuuta ja päättivät jatkosta. Neuvottelut jatkuvat ensin järjestökohtaisina.

– Kaikki kivet on käännettävä, jotta löydettäisiin edellytykset saada sopimusratkaisu myös kunta-alalle. Kun sovitteluratkaisu kaatui, oikea tapa jatkaa on nimenomaan neuvotteleminen KT:n ja sopijaosapuolten kesken, sanoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

JUKOn neuvottelutavoitteet eivät ole muuttuneet. Valtakunnansovittelijan taannoinen ratkaisu ei sido osapuolia. JUKO tarkasteleekin nyt myös vaihtoehtoisia etenemisteitä neuvottelujärjestelmän uudistamisen, sopimuskauden pituuden ja neuvotteluaikataulun osalta. Kunta-alan sopijaosapuolia ovat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat. Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm on yksi JUKOn neuvottelijoista.

Miksi uusi Lääkärisopimus ei astunut voimaan?

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi vapunaattona Lääkärisopimuksen, mutta se ei astunut voimaan. Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on sellainen, että alasopimukset, kuten Lääkärisopimus, eivät voi astua voimaan ennen kuin kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus on hyväksytty.

Kunta-alan neuvottelut aloitettiin hyvissä ajoin tammikuussa, mutta maaliskuun lopussa neuvottelut ajautuivat tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet pyysivät apua valtakunnansovittelijalta. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala antoi sovintoesityksen kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi 27. huhtikuuta. Osapuolien tuli antaa vastauksensa 30.4. mennessä.

Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta käsittelivät neuvottelutulosta kokouksissaan 30.4. aamupäivällä. Lääkäriliiton hallitus päätyi pitkällisen keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittämään valtuuskunnalle sopimuksen hyväksymistä. Myös Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi sopimuksen äänestyksen jälkeen.

Lue myös

Vappuaattona kaikki muut kunta-alan neuvotteluosapuolet paitsi Tehy ja Super ilmoittivat hyväksyvänsä sovittelijan esityksen. Kunta-alan yleinen neuvottelutulos kaatui tähän. Koska alasopimukset eivät voi astua voimaan ennen kuin yleinen sopimus on hyväksytty, Lääkärisopimuksen neuvottelutulos kaatui samalla.

Lääkäriliitto tavoitteli tällä kierroksella vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia. Nämä olisivat olleet tarjolla. Sopimus olisi nostanut palkkoja kuntasektorilla, lääkärit mukaan lukien, 3,04 prosentilla sopimuskauden (23 kk) aikana. Palkankorotusten lisäksi sopimus olisi sisältänyt useita esimerkiksi lääkärien työaikoihin liittyviä tarkennuksia ja parannuksia.

Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018–2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisinaan jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun.

Kirjoittajat
Sari Kosonen
Faktat

Tietoa neuvotteluista 
on koottu Lääkäriliiton verkkosivuille: 
www.laakariliitto.fi/laakarisopimus

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.