1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Kymmenen teesiä terveydenhuollosta
Liitto toi­mii 42/2020 vsk 75 s. 2234 - 2235

Kymmenen teesiä terveydenhuollosta

Lääkäriliiton parivuotisessa Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa kirkastettiin toimivan ja kestävän terveydenhuollon periaatteita. ­Tuloksena on kymmenen uutta teesiä.

Kymmenen teesiä terveydenhuollosta Kuva 1 / 2 Kuva: Mikko Käkelä
   

Lääkäriliitto haastoi kaikki jäsenet osallistumaan verkkotyöpajaan ja rakentamaan yhdessä Terveydenhuollon korjaussarjaa. Jokaisella oli mahdollisuus kertoa, miten juuri hän haluaisi kehittää suomalaista terveydenhuoltoa. Internet-pohjaiseen portaaliin kirjautui yhteensä noin 4000 jäsentä.

Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen kertoo, että Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeen käynnistämiselle pari vuotta sitten oli useita syitä.

– Yksi syy hankkeen käynnistämiselle oli se, että vastaavanlaisia periaatteellisia linjauksia oli Lääkäriliitossa tehty edellisen kerran 1990-luvulla. Liiton valtuuskunta hyväksyi edelliset teesit liiton linjauksiksi huhtikuun 1995 kokouksessaan. Oli siis aika päivittää teesit.

– Toinen konkreettinen syy oli, että loppuvuodesta 2017 liiton toimistolla alkoi vahvistua tunnelma, että valmisteilla oleva sote-uudistus saattaa kaatua – ja mitäs sitten? Syntyi tarve valmistella linjauksia, jotka olisivat riippumattomia rakenteista: yleisperiaatteita, joita hyvin toimivan terveydenhuollon tulisi täyttää, riippumatta siitä, mikä hallinnollinen rakenne, rahoitus tai tuotantojärjestelyt ovat.

Kaikilla jäsenillä oli mahdollisuus osallistua

Uutta – ja Pärnäsen mielestä samalla parasta – hankkeessa oli se, että valmisteluun kutsuttiin mukaan koko jäsenistö.

– Luonnollisestikaan kaikki jäsenet eivät osallistuneet hankkeeseen, mutta jokaiselle tarjottiin siihen mahdollisuus. Aiemmin liiton lukuisia terveyspoliittisia linjauksia valmisteltiin pienissä työryhmissä. Nyt sellaisen valmistelun vastapainoksi haluttiin laajempaa näkemystä, osallistamista, mahdollisuutta vaikuttaa.

– Olen näiden terveydenhuollon rakenneuudistusvalmistelujen yhteydessä monta kertaa todennut, että mielestäni kaikki viisaus ei asu Helsingissä – ei myöskään lääkärikunnan osalta. Upeaa oli, että niin monia liiton jäseniä oli mukana verkkotyöpajassa kirjoittamassa, kommentoimassa, äänestämässä, tekemässä valintoja. Saimme monelta mukana olleelta aivan upeaa, valmista tekstiä, Pärnänen kehuu.

Keskustelujen ja äänestysten jälkeen verkkotyöpajan tuotoksista valikoitui neljätoista teemaa, joita työstettiin edelleen liiton toimistossa sekä valiokunnissa ja jaoksissa. Lopuksi kiteytyi kymmenen teesiä.

Valtuuskunta hyväksyi teesit pienin muutoksin ja täydennyksin koronatilanteen takia syksyyn siirtyneessä kevätkokouksessaan.

– Kiitokset kaikille mukana olleille, niin toimiston työntekijöille, liiton päättäjille hallituksessa ja valtuuskunnassa – mutta ennen kaikkea hankkeessa mukana olleille jäsenille!

Teesit auttavat suunnistamaan sote-uudistuksessa

Pärnänen toivoo, että päättäjät tutustuvat liiton teeseihin ja niihin liittyviin taustamateriaaleihin, joita julkaistaan liiton verkkosivuilla.

– Me tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisen ja rahoituksellisen uudistuksen. Uudistettaessa ja kehitettäessä tulee olla mielessä perusperiaatteet, joiden tulee uudistuksessa toteutua. Teesiemme on tarkoitus olla jonkinmoisia linjamerkkejä, joiden avulla terveydenhuollon uudistuksissa suunnistetaan.

Lääkäriliiton terveydenhuollon teeseistä kerrotaan tarkemmin teesi kerrallaan lehden tulevissa numeroissa loppusyksynä ja ensi vuoden alkupuolella. Jutut julkaistaan muutaman viikon välein.

Lue myös

Terveydenhuollon teesit löydät myös liiton verkkosivuilta osoitteesta www.laakariliitto.fi/teesit.

Terveydenhuollon teesit

1.Terveydenhuollon resurssien tulee olla riittävät, jotta hoito voidaan antaa ilman kohtuuttomia viipeitä.

2.Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus saada tarpeenmukaiset terveydenhuollon palvelut asuinpaikasta riippumatta.

3.Terveydenhuoltoa tulee ohjata ja johtaa tietoon perustuen.

4.Terveydenhuollon tutkimus- ja hoitokäytäntöjen tulee olla lääketieteellisesti perusteltuja ja yleisesti hyväksyttyjä.

5.Terveydenhuollossa priorisoinnilla tavoitellaan resurssien tehokasta käyttöä ja potilaiden yhdenvertaisuutta.

6.Laadukkaan terveydenhuollon keskeinen edellytys on toiminnan potilasturvallisuus ja kustannusvaikuttavuus.

7.Ammattitaidon ylläpito on jokaisen oikeus ja velvollisuus.

8.Potilaan ja lääkärin välinen luottamus ja yhteisymmärrys hoidon toteutuksesta on edellytys hoidon onnistumiselle.

9.Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon tulee perustua kunkin koulutukseen ja osaamiseen.

10.Lääkärin autonomia on välttämätön osa laadukasta terveydenhuoltoa.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.