1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli
Liitto toi­mii 38/2019 vsk 74 s. 2113

Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli

KT Kuntatyönantajien ja Lääkäri­kartellin väliset neuvottelut ­Lääkärisopimuksesta ovat käynnissä. Samaan aikaan ­rakenteilla on uusi alueellinen työtaistelumalli.

Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Kukaan ei halua lakkoa, mutta jos neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, siihenkin on varauduttava.

– Edellisestä lääkärilakosta on tosi pitkä aika, lähes kaksikymmentä vuotta. Maailma ja tapa viestiä ovat muuttuneet paljon sen jälkeen. Siksi työtaistelumallia on tarpeen päivittää, toteaa Lääkäriliiton Jäsenpalvelut-toimialan johtaja Anu Mustakari.

Neuvotteluissa ­asetetaan askelmerkit pitkälle tulevaisuuteen.

– Uudessa mallissa haetaan joustavuutta ja ketteryyttä. Voimme hyödyntää mm. sähköisiä työympäristöjä. Mallin myötä työtaistelu on helppo käynnistää. Malli on myös nopeasti muokattavissa, jos tilanne niin vaatii.

Ensi vuodesta lähtien Lääkäriliiton paikallisosastoilla ei ole enää roolia työtaistelutilanteessa. Paikallisosastojen säännöt uudistetaan, ja sääntömuutos käsitellään hallituksessa syksyn aikana.

Parhaillaan rekrytoidaan uusia alueellisia lakkopäälliköitä. Valinnat tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Sopimus katkolla maaliskuun lopussa

KT Kuntatyönantajat ja Lääkärikartelli eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto neuvottelevat parhaillaan muutoksista nykyiseen Lääkärisopimukseen. Huhtikuussa 2020 voimaan tulevan sopimuksen palkkaus-, työaika- ja päivystysmääräykset poikkeavat voimassa olevan sopimuksen määräyksistä.

– Neuvotteluissa asetetaan askelmerkit pitkälle tulevaisuuteen. Sillä, mitä neuvottelutuloksia saavutetaan, on suuria vaikutuksia lääkärien tapaan tehdä työtä, Mustakari sanoo.

Neuvotteluissa työaikakysymykset ovat keskeisiä. Työaikalaki uudistuu vuoden 2020 alussa, ja lakimuutokset huomioidaan 1.4.2020 voimaan tulevassa lääkärisopimuksessa. Paljon päivystävillä aloilla lakimuutosten toimeenpano voi aiheuttaa pulmia toiminnan järjestämiseen.

Palkkausjärjestelmään kohdistuu myös paineita.

Lue myös

– Jotta neuvotteluissa saamme kannallemme pontta, on tärkeää, että ammattikunta on vahva ja yhtenäinen. Työtaisteluunkin on varauduttava, Mustakari painottaa.

– Työtaistelumalli on uusi, mutta se on tehty potilasturvallisuuden ehdoilla, kuten vanhakin malli. Meille ammattikuntana on tärkeää, että potilaiden hyvä hoito ei vaarannu.

Neuvottelut tiivistyvät alkuvuodesta

Lääkärisopimus umpeutuu maaliskuun lopussa 2020. Lääkärikartellin osalta syksyn neuvottelukierros on käynnistynyt elokuussa. Neuvottelut tiivistyvät alkuvuonna 2020.

Keskeisiä kysymyksiä neuvotteluissa ovat muun muassa pitkät päivystykset, säännöllisen työajan laajentaminen klo 16 jälkeen sekä erikoislääkäreiden palkka- ja urakehitys.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.