1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli
Liitto toi­mii 38/2019 vsk 74 s. 2113

Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli

KT Kuntatyönantajien ja Lääkäri­kartellin väliset neuvottelut ­Lääkärisopimuksesta ovat käynnissä. Samaan aikaan ­rakenteilla on uusi alueellinen työtaistelumalli.

Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Kukaan ei halua lakkoa, mutta jos neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, siihenkin on varauduttava.

– Edellisestä lääkärilakosta on tosi pitkä aika, lähes kaksikymmentä vuotta. Maailma ja tapa viestiä ovat muuttuneet paljon sen jälkeen. Siksi työtaistelumallia on tarpeen päivittää, toteaa Lääkäriliiton Jäsenpalvelut-toimialan johtaja Anu Mustakari.

Neuvotteluissa ­asetetaan askelmerkit pitkälle tulevaisuuteen.

– Uudessa mallissa haetaan joustavuutta ja ketteryyttä. Voimme hyödyntää mm. sähköisiä työympäristöjä. Mallin myötä työtaistelu on helppo käynnistää. Malli on myös nopeasti muokattavissa, jos tilanne niin vaatii.

Ensi vuodesta lähtien Lääkäriliiton paikallisosastoilla ei ole enää roolia työtaistelutilanteessa. Paikallisosastojen säännöt uudistetaan, ja sääntömuutos käsitellään hallituksessa syksyn aikana.

Parhaillaan rekrytoidaan uusia alueellisia lakkopäälliköitä. Valinnat tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Sopimus katkolla maaliskuun lopussa

KT Kuntatyönantajat ja Lääkärikartelli eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto neuvottelevat parhaillaan muutoksista nykyiseen Lääkärisopimukseen. Huhtikuussa 2020 voimaan tulevan sopimuksen palkkaus-, työaika- ja päivystysmääräykset poikkeavat voimassa olevan sopimuksen määräyksistä.

– Neuvotteluissa asetetaan askelmerkit pitkälle tulevaisuuteen. Sillä, mitä neuvottelutuloksia saavutetaan, on suuria vaikutuksia lääkärien tapaan tehdä työtä, Mustakari sanoo.

Neuvotteluissa työaikakysymykset ovat keskeisiä. Työaikalaki uudistuu vuoden 2020 alussa, ja lakimuutokset huomioidaan 1.4.2020 voimaan tulevassa lääkärisopimuksessa. Paljon päivystävillä aloilla lakimuutosten toimeenpano voi aiheuttaa pulmia toiminnan järjestämiseen.

Palkkausjärjestelmään kohdistuu myös paineita.

Lue myös

– Jotta neuvotteluissa saamme kannallemme pontta, on tärkeää, että ammattikunta on vahva ja yhtenäinen. Työtaisteluunkin on varauduttava, Mustakari painottaa.

– Työtaistelumalli on uusi, mutta se on tehty potilasturvallisuuden ehdoilla, kuten vanhakin malli. Meille ammattikuntana on tärkeää, että potilaiden hyvä hoito ei vaarannu.

Neuvottelut tiivistyvät alkuvuodesta

Lääkärisopimus umpeutuu maaliskuun lopussa 2020. Lääkärikartellin osalta syksyn neuvottelukierros on käynnistynyt elokuussa. Neuvottelut tiivistyvät alkuvuonna 2020.

Keskeisiä kysymyksiä neuvotteluissa ovat muun muassa pitkät päivystykset, säännöllisen työajan laajentaminen klo 16 jälkeen sekä erikoislääkäreiden palkka- ja urakehitys.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vakavia psyykkisiä sairauksia sairastavien fyysisten sairauksien hoito ontuu

Fyysisen terveyden ongelmat ja niihin liittyvä ennenaikainen kuolleisuus ovat yleisiä vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavilla.

Ajassa
Aivohalvauspotilaiden hoito paremmaksi tekoälyn avulla

Tekoälyn avulla kehitetään hoitoprosessia, jotta potilaille voidaan tarjota yksilöllistä hoitoa.

Ajassa
Rintasyöpälääke letrotsolia saa taas

Alkusyksystä vaivannut saatavuushäiriö on ohi.

Blogi
Oi neuvola, miten sinua kaipaan!

On ihan turha vedota siihen, että lapsen vanhemmat ovat lääkäreitä, kirjoittaa Laura Seppälä Baltimoresta.

Tieteessä
Nuori nukkuu myrskyn silmässä

Nuoruus on dramaattinen ajanjakso aivojen kehityksessä, mikä näkyy myös unessa.

Kommentti
Priorisoidaankin ihan toisin

– Jatkuvien organisaatiomuutosten kustannusvaikuttavuutta ei koskaan selvitetä, ihmettelee Eija Kalso.