Liitto toi­mii 34/1999 vsk 54 s. 4278

Lääkäriliiton rahoitusmallin kanssa yhteisiä piirteitä Ruotsissa kehitetään terveyspalveluita yhtiöittämällä sairaaloita

Lääkäriliiton terveyspoliittinen valiokunta kävi tutustumassa Ruotsissa tehtyihin uudistuksiin sairaaloissa ja terveydenhuollon rahoituksessa marraskuun alkupuolella. Matkan aikana vierailtiin mm. tukholmalaisessa S:t Göranin sairaalassa, jossa saatiin tietoa siellä toteutetuista muutoksista.

Mika Vehkasaari

S:t Göranin sairaala on osakeyhtiömuotoinen, vastikään yksityistetty sairaala, joka tarjoaa sairaanhoitoa noin 400000 keskisen ja läntisen Tukholman alueella asuvalle ihmiselle. Potilas maksaa S:t Göranin sairaalassa samat maksut kuin muissakin sairaaloissa landstingetin (maakunnan) alueella.

Viime vuonna sairaalassa oli runsaat 1300 työntekijää ja 240 hoitopaikkaa. Sisään otettuja potilaita on vuodessa noin 20000 ja lääkärikäyntejä noin 112000. Sairaala vastaa noin 16 prosentista somaattisesta sairaanhoidosta Tukholmassa.

Lääkäriliitto toi tämän vuoden alussa julkisuuteen ehdotuksen uudesta terveydenhuollon rahoitusmallista, joka turvaisi nykyistä paremmin potilaiden hoitoon pääsyn ja vahvistaisi edellytyksiä terveyspalvelujen kehittämiselle.

-Tarkoituksena oli, että liiton esittämässä mallissa lähdetään liikkeelle kokeilujen kautta. Ruotsin S:t Göranin sairaalan systeemissä on hyvin paljon juuri niitä piirteitä, joita me olemme esittäneet kokeiltavaksi. Suomessa esittämäämme mallia on pidetty mielenkiintoisena, mutta kukaan ei ole oikein rohjennut tarttua siihen. Nyt Ruotsissa lähdetään viemään eteenpäin aika lailla samanlaista mallia, sanoo tutustumismatkalla mukana ollut Lääkäriliiton apulaistoiminnanjohtaja Santero Kujala.

Hän kertoo, että Ruotsissa on tavoite ollut sama kuin Suomessakin eli kustannusten hallinta ja laadun nostaminen.

-Potilaiden

kannalta on Ruotsissa korostettu monimuotoisuutta ja valinnanvapautta. Vieraillessamme sairaalassa he korostivat myös henkilökunnan parantunutta rekrytointia. Lisäksi he pystyvät itse vaikuttamaan toiminnan järjestämiseen.

SAIRAALA MUUTETTIIN OSAKEYHTIÖKSI VIISI VUOTTA SITTEN

S:t Göranin sairaala muutettiin osakeyhtiöksi jo viisi vuotta sitten. Tällöin sen nimeksi tuli S:t Görans Sjukhus AB.

-Osakeyhtiöllä tähdättiin siihen, että siellä voitiin toimia osakeyhtiölain puitteissa. Sairaalan omistajana ollut landstinget muuttui tuolloin vain kaikkien osakkeiden omistajaksi, kertoo Kujala.

Suomessa vastaava muutos olisi se, että tietyn sairaanhoitopiirin kuntayhtymä muuttuisi osakkeiden omistajaksi.

-Sairaalaan tuli osakeyhtiön hallitus eli eräänlainen asiantuntijahallitus, jolloin toiminta tavallaan irtoaa tästä raskaasta julkisen yksikön taustasta. Siinä irrotetaan toisistaan palveluista päättävä ja niitä ostava taho.

Lääkäriliiton esittämässä uudessa terveydenhuollon rahoitusmallissa nykyinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä siirtyisi terveyspalvelujen tilaajaksi, eikä olisi niiden tuottaja.

-Siinä sairaalat irrotettaisiin asiantuntijaohjauksessa toimiviksi itsenäisiksi tuotantolaitoksiksi. Ruotsissa sama asia tehtiin yhtiöittämällä: koko klöntti irtosi tietyllä tavalla taustasta, vaikka omistuspohja jäikin samaksi.

Kujala arvelee, että yhtiöittäminen voisi olla hyvä idea Suomessakin.

-Se toimisi Suomessa ihan samalla tavalla eli olisi esimerkiksi Päijät-Hämeen Keskussairaala Oy. Tällöin sairaalaan tulisi ammattihallitus ja toiminta irtoaisi kuntayhtymämallista.

YKSITYISOMISTUKSEEN MARRASKUUSSA

S:t Göranin sairaala on vastikään siirtynyt yksityiseen omistukseen. Poliitikot antoivat luvan osakkeiden myymiseen viime lokakuussa.

-Marraskuun puolivälissä tapahtui S:t Göranin sairaalassa se muutos, että landstinget myi osakkeensa yksityiselle hoitoyritykselle Bure Hälsa och Sjukvård AB:lle. On mielenkiintoista nähdä, miten se lähtee menemään, tuumii Kujala.

Lue myös

Osakkeenmyynti koskee pelkästään toimintaa, sillä sairaalan kiinteistöt ja tontti jäävät edelleen landstingetille.

-Tämäkin on samaa kuin Lääkäriliiton esittämässä mallissa. Esitimme, että kiinteistöt siirtyisivät kunnallisen kiinteistöyhtiön hoitoon, joka vuokraisi niitä eteenpäin.

S:t Göranin sairaalan rahoista 90 prosenttia tulee landstingetiltä.

-Eli rahoittaja ei ole muuttunut, vaikka tuotanto yksityistetään. Sairaala saa rahansa DRG-pohjalta, kuten myös me olemme Lääkäriliitossa esittäneet, eli tietystä diagnoosista tietty summa. He kertoivat selvästi erikoistuvansa ja pyrkivät tekemään tiettyjä asioita paljon ja toisaalta jättämään jotkut muut muille.

Kujala tietää kertoa, että S:t Göranin sairaala on ollut yksi niistä harvoista sairaaloista Ruotsissa, jotka ovat tehneet taloudellisesti laskien voittoa.

Ruotsissa on valmisteilla myös muiden sairaaloiden yhtiöittämisiä kuten Huddingen, Danderydin ja S:t Erikin sairaaloiden. Bure Hälsa och Sjukvård AB:llä on ennen S:t Görania ollut hallinnassaan jo sairaala Göteborgin lähellä.

Lokakuun lopussa tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella kolme neljästä tukholmalaisesta piti hyvänä asiana, että yksityinen hoitoyritys ottaa hallintaansa S:t Göranin sairaalan.

Kirjoittajat

Mika Vehkasaari

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030