Liitto toi­mii

Lääkäriliiton valtuuskunta: Terveydenhuollon priorisointia on vietävä eteenpäin

Lääkäriliiton valtuuskunnan mukaan on välittömästi käynnistettävä laajapohjaisen konsensuskokouksen valmistelu siten, että kokous voitaisiin pitää jo vuonna 2022.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Panthermedia

Huhtikuussa järjestetyssä Terveysfoorumissa arkkiatri Risto Pelkonen ehdotti konsensuskokouksen järjestämistä terveydenhuollon priorisoinnista. Lääkäriliiton valtuuskunta kannattaa ehdotusta. Kaikkien asian kannalta keskeisten tahojen on valtuuskunnan mukaan ryhdyttävä valmistelemaan kokousta välittömästi.

Terveydenhuollon taloudellinen kestävyys edellyttää priorisointia. Siinä on kyse rajallisten resurssien käyttämisestä mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti terveyshyötyä tuottaen. Priorisoinnin on perustuttava eettisesti hyväksyttäviin periaatteisiin, joissa korostuvat yhdenvertaisuus, hoidon tarve ja kustannusvaikuttavuus. Priorisoinnin kehittämisestä on syytä käydä laajapohjaista ja avointa keskustelua, valtuuskunta toteaa.

Terveydenhuollon priorisoinnin nykyistä mallia ovat jo pidempään haastaneet potilaiden roolin vahvistuminen ja vaatimus lisätä valinnanvapautta. Asian tekee ajankohtaiseksi myös keskustelu potilasdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta.

Lue myös

Priorisointipäätösten tekeminen on vaikeaa, ja se vaatii monenlaisten näkökulmien huomioimista. Siksi on välittömästi käynnistettävä laajapohjaisen konsensuskokouksen valmistelu siten, että kokous voitaisiin pitää jo vuonna 2022, valtuuskunta katsoo.

Toteutuessaan sote-uudistus muuttaisi merkittävästi terveydenhuollon päätöksentekorakenteita. Silloin olisi ratkaistava, miten priorisointia koskevat päätökset toteutetaan tulevissa rakenteissa.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030