1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäriliiton viesti kuntavaalien alla: terveydenhuollon etulinja pitää saada kuntoon
Liitto toi­mii 6/2021 vsk 76 s. 368 - 369

Lääkäriliiton viesti kuntavaalien alla: terveydenhuollon etulinja pitää saada kuntoon

Lääkäriliiton mielestä suomalainen terveys­keskusjärjestelmä on historiansa pahimmassa kriisissä. Terveyskeskukset eivät voi odottaa laajempaa järjestelmäuudistusta, vaan kuntien on käännettävä kehityksen suunta välittömästi.

Lääkäriliiton viesti  kuntavaalien alla: terveydenhuollon etulinja pitää saada kuntoon Kuva 1 / 2 Kuva: Johanna Nykopp
   

– Kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät terveyskeskukset ovat ensisijaisen terveydenhuollon kivijalka. Jos tämä perusta pettää, koko terveydenhuollon järjestelmä on vaarassa romahtaa, Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen toteaa.

Terveydenhuolto on kuntien tärkeimpiä tehtäviä. Taloudelliset panostukset ensisijaiseen terveydenhuoltoon ovat kuitenkin jopa vähentyneet samaan aikaan, kun terveyskeskuksiin on siirretty yhä enemmän uusia palveluja. Väestön ikääntyessä palvelujen tarve yhä kasvaa.

– Terveyskeskuksiin pitää saada lisää rahaa ja henkilöresursseja – sekä lääkäreitä että muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tarvitaan monenlaista osaamista ja hyvää yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan toiminnan kehittämistä ja uudenlaisia, innovatiivisia palveluja, joita voidaan viedä myös entistä laajemmin ihmisten kotiin, Pärnänen sanoo.

Terveyttä on edistettävä kaikilla sektoreilla

Vaikka Lääkäriliitto painottaa perusterveydenhuollon vahvistamista, samalla se pitää tärkeänä, että terveyttä ja toimintakykyä edistetään yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

– Kunnissa pitää kiinnittää huomiota entistä enemmän varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi tulee turvata, ja pyrkiä estämään syrjäytyminen, Pärnänen sanoo.

– Kuntalaisille pitää varmistaa edullisia harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Lääkäriliitossa ollaan huolissaan myös vanhuksista. Turvallinen vanhuus on varmistettava. Ongelman hoitaminen vaatii kunnissa riittäviä resursseja, mutta myös työtapojen kehittämistä.

Ei liikaa koronasta

Kuntavaaleihin valmistaudutaan koronapandemian varjossa. Vaikka koronakriisi vaikuttaa kuntiin monin tavoin, Pärnäsen mielestä vaalikeskusteluissa sen ei pitäisi näkyä liikaa. Kunnissa päätetään monenlaisista asukkaiden arkeen läheisesti liittyvistä asioista.

– Kuntavaalit eivät saa typistyä koronakeskusteluksi. Vaaleissa valitaan kunnanvaltuustot seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Asioita pitää katsoa monipuolisesti ja pitkälle tulevaisuuteen.

Lue myös

Lähtisitkö ehdokkaaksi?

Lääkäriliitto toivoo, että mahdollisimman moni lääkäri lähtee kuntavaaleihin ehdokkaaksi.

– Toivomme, että lääkärit asettuisivat ehdokkaaksi tai ainakin lähtisivät mukaan ehdokkaiden tukiryhmiin. Siten voimme vaikuttaa siihen, että terveydenhuollon kannalta keskeiset asiat ovat esillä kunnissa, Pärnänen sanoo.

Tärkeää on myös osallistua vaalikeskusteluihin eri foorumeilla. Korona-aikaan keskusteluja käydään etenkin sosiaalisessa mediassa, joten siellä kannattaa olla aktiivinen.

Kuntavaalien aikataulu

› ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

› ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

› ennakkoäänestys kotimaassa: 7.-13.4.2021

› ennakkoäänestys ulkomailla: 7.-10.4.2021

› vaalipäivä: 18.4.2021

› valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.