1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäriliitto on Green Office
Liitto toi­mii 35/2019 vsk 74 s. 1901

Lääkäriliitto on Green Office

Lääkäriliitto pyrkii toimimaan ympäristövastuullisesti ja on mukana WWF:n kehittämässä Green Office -verkostossa.

Lääkäriliitto  on Green Office Kuva 1 / 1

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja hidastaa ilmastonmuutosta. Samalla syntyy säästöjä.

Green Office -toimistoissa koko työyhteisö opastetaan toimimaan ympäristövastuullisesti. Ympäristöjärjestelmässä kiinnitetään huomiota esimerkiksi liikkumiseen, energiankulutukseen, jätteiden lajitteluun, kierrätykseen, kestäviin hankintoihin ja ruokavalintoihin.

Jatkuvaa kehittämistä

Green Office-merkin saaminen edellyttää ympäristöohjelmaa, seurantaa ja WWF:n tekemien toimistotarkastuksien läpäisemistä. Lääkäriliitto sai merkin kesällä 2012. Liitto läpäisi tarkastuksen jälleen tänä vuonna kirkkaasti ja sai WWF:ltä kiitosta erityisesti lentomatkustamisen vähentämisestä sekä tilatehokkuuden parantamisesta.

– Viime vuonna saimme vähennettyä lentokilometrejä reippaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Lentomatkoja korvattiin junamatkoilla ja etäkokouksilla, kertoo liiton Green Office -vastaava Riikka Rahkonen.

– Paperinkulutustakin saimme vähennettyä selvästi. Sähkönkulutus vähenee, kun toimiston remontin yhteydessä uusittiin valaistus. Liiketunnistimien avulla valot syttyvät automaattisesti, kun tilassa liikutaan, ja sammuvat, kun sieltä lähdetään pois.

Jätteiden lajittelu, kierrätys ja ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa ovat Green Officen ytimessä. Jatkuvasti mietitään uusia kehittämiskohteita, ja työntekijöitä innostetaan toimimaan ympäristövastuullisesti.

– Meillä on ollut esimerkiksi energiasäästöviikko, kierrätyspäivät ja ympäristöaiheisia luentoja. Intranetissä on Green Office -osio, jossa on tietoa ja vinkkejä, Rahkonen kertoo.

Lue myös

Yritysten ja organisaatioiden toimet ovat tärkeässä asemassa, jotta voimme rajoittaa maapallon lämpötilan nousun Pariisin sopimukseen kirjattuun 1,5 asteeseen ja turvata luonnon monimuotoisuuden. Green Office -verkoston jäsenet ovat mukana edistämässä näitä tavoitteita.

Akava: ilmastonmuutoksen hillintä kuuluu myös työpaikoille

Akava julkaisi ilmastolinjauksensa kesällä. Linjauksissa esitetään uusia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä toimia Suomen ja EU:n tasolla.

Akava teetti touko-kesäkuussa myös gallupkyselyn, jolla kartoitettiin akavalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen. Akavalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillintä kuuluu myös työpaikoille. Akavalaisista selvä enemmistö (84 %) on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Euroopan ensimmäiset Wuhan-koronavirustapaukset todettiin Ranskassa

Maailmanlaajuisesti on vahvistettu yli 2 700 tartuntaa.

Työssä
Miten sinä hoitaisit: Toiveena sukupuolen korjaus – osa 1

17-vuotias biologinen tyttö hakeutui sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin asuinalueensa nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta.

Kommentti
Lehmä vai mansikka?

– Opin sappileikkaussalissa jotain olennaista turvallisuudesta, kirjoittaa Sally Järvelä päästyään yli saliin laskeutuneesta hiljaisuudesta.

Ajassa
Siun sote vähentää 150 henkilötyövuotta

Yhteistoimintaneuvotteluissa tavoiteltiin 20 miljoonan euron pysyviä säästöjä.

Ajassa
Yliopistosairaaloiden tuottavuus laski, keskussairaaloiden nousi

Tuottavuus nousi eniten Keski-Pohjanmaan ja laski eniten Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

Tieteessä
Geneettiset tekijät yhdistettiin vakaviin alkoholihaittoihin

Alkoholista johtuvia terveyshaittoja on useammin henkilöillä, joilla on perinnöllinen riski runsaaseen alkoholin käyttöön, selviää suomalaistutkimuksesta.