Liitto toi­mii

Lääkäriliitto: Perusterveydenhuollon ja tutkimuksen rahoitus korjattava

Kehysriihessä tulee kiinnittää liiton mukaan huomiota perusterveydenhuollon heikkoon tilanteeseen.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Hallituksen on kehysriihessä löydettävä ratkaisuja kunnallisen perusterveydenhuollon heikkoon tilanteeseen, toteaa Lääkäriliitto kannanotossaan. Hallituksen linjaama viikon mittainen hoitotakuu ei käytännössä toteudu, ja yli kolmannes väestöstä turvautuu yksityislääkärin palveluihin pelkästään hoitoon pääsyn ongelmien vuoksi.

Lisäksi lääkärivakanssien määrä on lisääntynyt terveyskeskuksissa vain kymmenellä prosentilla tällä vuosituhannella, vaikka työikäisten lääkärien määrä on kasvanut 32 prosenttia.

– Tuhannen lääkärin lisätyöpanos julkiseen perusterveydenhuoltoon toisi kolme miljoonaa lääkärikäyntiä lisää, mikä näkyisi jo selvästi suomalaisten arjessa, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen kannanotossa.

Liiton mukaan korjauspanostus johtaisi ajan myötä säästöihin erikoissairaanhoidon kuluissa.

Lääkäriliitto toivoo kehysriihen myös korjaavan lääkärikoulutuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen resursseja.

Lääkärikoulutus on tällä vuosituhannella lisääntynyt merkittävästi, mutta koulutuskorvaukset lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksesta ovat säilyneet samalla tasolla. Korvaukset ovat kaatuneet osin kuntien kannettaviksi.

Lue myös

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen niin sanottu VTR-rahoitus on romahtanut runsaassa 20 vuodessa 91 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon. Lääkäriliitto esittää, että hallitus kirjaa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022–2025 VTR-rahoituksen asteittaisen noston 20 miljoonalla eurolla vuodessa siten, että summa vuonna 2025 on sata miljoonaa euroa.

– Kliininen tutkimus on monessakin mielessä tärkeää, mutta COVID-19 on osoittanut tarpeen vastata yllättäviinkin tutkimustarpeisiin, Pärnänen sanoo.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030