Liitto toi­mii

Lääkäriliitto: Terveydenhuollon laadun kehittäminen pitää turvata budjettiriihessä

Varoja tulisi suunnata terveydenhuollon tutkimukseen, osaamiskeskuksiin ja laaturekistereihin.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lääkäriliitto esittää, että hallitus aloittaa terveyden tutkimukseen myönnettävän rahoituksen asteittaisen nostamisen jo syyskuun budjettiriihessä. Lisäksi tulisi turvata kansallisten osaamiskeskusten ja laaturekisterien perustamisen ja ylläpitämisen rahoitus.

Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnettävän VTR-rahoituksen taso on laskenut runsaassa 20 vuodessa alle neljäsosaan. Kehityssuunta on Lääkäriliiton mukaan täysin kestämätön ja vastoin hallituksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevia linjauksia.

Valtion tuella suunniteltujen ja perustettujen terveydenhuollon osaamiskeskusten, kuten Neurokeskuksen ja Syöpäkeskuksen, jatko on vaakalaudalla. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta toiminnalta oltaisiin leikkaamassa merkittävästi, ennen kuin se on edes saatu kunnolla käyntiin.

Lue myös

Eduskunta on osoittanut kansallisten laaturekisterien pilottien kehittämiseen 4,1 miljoonaa euroa vuosina 2018–2021. Rahoituksen päättyessä on välttämätöntä jatkaa laaturekisterityötä ja osoittaa siihen pysyvä rahoitus. Kansallisen tason laaturekistereitä tarvitaan terveydenhuollon johtamiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Valtion tuloja voitaisiin vastaavasti kartuttaa edistämällä terveysveroa. Vahva tutkimusnäyttö viittaa siihen, että sokeriin, suolaan ja rasvaan kohdentuva terveysvero olisi tehokas väline keskeisten kansanterveyttä uhkaavien sairauksien ehkäisemiseksi. Hallitusohjelmassa on luvattu selvittää terveysveron käyttöönottoa.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030