Lehti 19: Liitto toi­mii 19/2017 vsk 72 s. 1244 - 1245

Lääkärin Suomi 100/39. Lääkäriliiton ensimmäinen toiminnanjohtaja

Samu Nyström
Kuvituskuva 1

Erkki Jäämeri (1911–1992), Lääkäriliiton ensimmäinen lääkäriasiamies ja toiminnanjohtaja sekä Lääkärilehden ensimmäinen päätoimittaja.

Ensimmäiset 40 vuotta Lääkäriliiton toimistoa hoidettiin erilaisin tilapäisjärjestelyin, ja liiton kasvoina toimi kulloinenkin puheenjohtaja. Sodan jälkeen organisaatiota ryhdyttiin viimein rakentamaan vakinaisemmalle perustalle.

Vuonna 1948 liittoon perustettiin lääkäriasiamiehen osa-aikainen toimi, jota hoitamaan valittiin karismaattinen LKT Erkki Jäämeri. Asiamiehen tehtäväkenttä oli laaja, sillä hänen tuli johtaa uutta toimistoa, kehittää paikallisverkostoa, luoda uusia kansainvälisiä yhteyksiä sekä vastata eri viranomaisten kanssa käytävistä neuvotteluista.

Organisaatiouudistuksen edetessä lääkäriasiamiehestä tuli vuonna 1952 toiminnanjohtaja. Tätä tehtävää Jäämeri hoiti vuoteen 1955 saakka.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030