Lehti 19: Liitto toi­mii 19/2017 vsk 72 s. 1245

Lääkärin Suomi 100/41. Etiikka lääkärien arvostuksen perustana

Sari Aalto
_empty_

"Lääkäri palvelkoon kanssaihmisiään ihmisrakkauden käskyjen mukaisesti ja osoittakoon käyttäytymisessään ja toiminnassaan olevansa tehtävänsä edellyttämän luottamuksen ja kunnioituksen arvoinen." (Lääkärin eettiset ohjeet 1956)

Suomessa lääkärikunnan sodanjälkeisen aatteellisen uudelleenarvioinnin murrosvuosi oli 1956. Silloin Lääkäriliitto hyväksyi "Lääkärin eettiset ohjeet" ja kollegiaalisuuden periaatteita käsiteltiin runsaasti.

Lisäksi ilmestyi ensimmäinen aihetta käsittelevä kirja lähes 50 vuoteen, professori A. J. Palménin Lääkärin etiikka. Tähän eettiseen käänteeseen vaikutti sekä kansainvälisiä että kotimaisia tekijöitä.

Toisen maailmansodan kokemukset, etenkin saksalaisten lääkärien toiminta, olivat johtaneet lääkärin etiikan uudelleenarviointiin kansainvälisesti. Huomio siirtyi kollegiaalisuudesta potilaan asemaan ja oikeuksiin.

Maailman Lääkäriliitto WMA hyväksyi vuonna 1948 Geneven julistuksen eli lääkärin valan ja seuraavana vuonna Lääkärin etiikan säännöskokoelman. Suomeksi nämä tekstit käännettiin juuri vuonna 1956.

Potilas keskiössä

Suomessa eettiseen uudelleenarviointiin sysäsivät kokemukset lääkärikunnan julkisuuskuvan huonontumisesta, kollegiaalisuussääntöjen rikkomukset ja ammattikunnan kasvu.

Lue myös

Sodan jälkeisenä aikana Lääkäriliiton toiminta oli painottunut taloudelliseen edunvalvontaan, "materialismiin". Sen vastavoimana – ja osittain myös oikeuttajana – oli tärkeää korostaa etiikkaa ja kutsumuksen merkitystä, "aatteellisuutta". Yhteinen käsitys etiikasta ja toimintatavat loivat yhteisöllisyyttä ja ulospäin kuvaa yhtenäisestä lääkärikunnasta.

Ohjeisiin koottiin ammattikunnan "jo vuosituhansien aikana tunnustamia eetillisiä velvoituksia". Niissä käsiteltiin lääkärin suhdetta potilaisiin ja toimintaa hoitotilanteissa. Ylin tavoite oli terveyden säilyttäminen ja saavuttaminen.

Tärkeintä oli potilaiden luottamus ja lääkärin ammattitaidon jatkuva kartuttaminen. Kansainvälisten esimerkkien mukaisesti lääkärin rooli määrittyi potilastyöstä käsin ja esille nousivat myös potilaan oikeudet.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030