Lehti 33: Liitto toi­mii 33/2017 vsk 72 s. 1726 - 1727

Lääkärin Suomi 100/62. Terveyttä kaikille!

Samu Nyström

Vuoden 1972 kansanterveyslaki oli oman aikansa lapsi. Toisen maailmansodan jälkeinen uudenlainen terveyspoliittinen ajattelu oli vahvasti esillä Maailman terveysjärjestö WHO:n toiminnassa.

Sairauksien hoitamisen sijaan painopistettä haluttiin siirtää laajemman terveyskäsityksen suuntaan. Vuonna 1977 WHO:n yleiskokous hyväksyi Terveyttä kaikille -päätöslauselman, jossa korostettiin kaikkien oikeutta hyvään terveyteen.

Lue myös

Vuotta myöhemmin WHO ja Unicef järjestivät Alma-Atassa konferenssin, jossa todettiin, että ohjelman tavoitteisiin päästäisin parhaiten kehittämällä perusterveydenhuoltoa. Alma-Atan jälkeen WHO:ssa alettiin valmistella Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -ohjelmaa, joka hyväksyttiin vuonna 1981.

Suomessa ohjelmien valmisteluun ja toteutukseen paneuduttiin huolella – ja usein etujoukoissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030