Liitto toi­mii 14/2021 vsk 76 s. 892

Lääkeasioiden kehittäminen käynnissä - vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa!

Nyt tarvitaan lääkärien näkemyksiä ja mieli­piteitä tukemaan ­käynnissä olevia ­uudistushankkeita.

Peppiina Saastamoinen
Kuvituskuva 1

Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät

Suomessa lääkärien lääkehoitopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vähän viimeisen vuosikymmenen aikana. Myös lääkkeenmääräämiskäytäntöjen muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä on toistaiseksi tutkittu vähän, ja enimmäkseen tutkimukset ovat keskittyneet lääkkeen määräämisen tekniseen ja organisatoriseen toteuttamiseen.

Lääkkeen määräämiseen vaikuttaa iso joukko asioita. Kuvassa on lueteltu lääkkeenmääräämiseen vaikuttavia tekijöitä, joista käynnissä olevassa tutkimuksessa tarkastellaan sinisellä merkittyjä. Mikä on näiden tekijöiden rooli ja vaikutus?

Tutkimuksella saadun tiedon perusteella voidaan kehittää lääkkeiden määräämiseen liittyviä työvälineitä, käytäntöjä ja järjestelmiä.

Tällä hetkellä on käynnissä lääkeasioiden uudistustyö (stm.fi/laakeasioiden-uudistus), jossa kehitetään digitaalisia työvälineitä ja palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden että lääkkeiden käyttäjien tarpeisiin. Esimerkiksi Kansallinen lääkityslista on konkreettinen työväline ajantasaisen lääketiedon käyttöön saamiseksi potilaita hoitaville lääkäreille.

Lue myös

Samoin sote-keskushankkeissa digitaaliset palvelut, kuten etävastaanotto, ovat yksi keino palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Nyt siis tarvitaan lääkäreiden näkemyksiä ja mielipiteitä tukemaan jo käynnissä olevia uudistushankkeita.

Tutkimuskutsu on lähetetty sähköpostitse noin 50 %:lle lääkäreistä, jotka työskentelevät kliinisillä aloilla. Tarkista, oletko sinä saanut kutsun.

Kutsu on saattanut mennä harmillisen teknisen häiriön vuoksi suoraan roskapostikansioosi, joten tarkastathan senkin.

Kirjoittajat

Peppiina Saastamoinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030