1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Liitto seuraa uuden Lääkärisopimuksen soveltamista
Liitto toi­mii 35/2020 vsk 75 s. 1710

Liitto seuraa uuden Lääkärisopimuksen soveltamista

Uusi Lääkärisopimus sisältää muutoksia työ- ja lepoaikoihin. Niistä on koottu runsaasti tietoa liiton verkkosivuille.

Uuden työaikalain säännökset on sovitettu osaksi Lääkärisopimusta. Lääkärisopimuksessa ei aiemmin ollut määrätty säännöllisen työajan (ns. virkatyöajan) sijoittamisesta. Uudella sopimuksella luotiin työaikaan ja korvauksiin liittyvät raamit ilta-aikaiselle työskentelylle, ja saatiin estettyä säännöllisen työajan täysin vapaa sijoittelu iltoihin ja viikonloppuihin.

Työnantaja voi velvoittaa lääkäriä tekemään ilta-aikaan laajennettua työaikaa korkeintaan viisi kertaa kuukaudessa. Iltatyöstä maksetaan ns. laajennetun toiminnan korvausta, joka nostaa myös tuntipalkkaa ja siihen sidonnaisia palkanosia, ja siten myös koko kuukausipalkkaa.

– Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että uuteen Lääkärisopimukseen saatiin laajennettua toimintaa koskevat kriteerit, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoo.

– Kesäkuussa sopimuksen syntymisen jälkeen liiton lakimiestiimille tuli paljon uutta Lääkärisopimusta koskevia kysymyksiä. Niihin pyrittiin vastaamaan tiedotteilla ja liiton nettisivujen aineistoilla. Keskikesällä on ollut hiljaisempaa. Monilla työpaikoilla on kesän aikana seurattu mm. sitä, miten lepoajat toteutuvat, ja miten työvuoroja ja päivystysjärjestelyjä lähdetään muuttamaan.

Vuorokausilevon soveltamisesta eniten kysymyksiä

Uudessa sopimuksessa pääsääntönä on työaikalain 11 tunnin vuorokausilepo. Siihen on tehty kaksi poikkeusta, joiden edellytyksenä on, että päivystystä ja muuta toimintaa ei saada muutoin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä.

Ensimmäisen poikkeuksen mukaan 11 tunnin lepo voidaan sopia lyhyemmäksi silloin, jos lääkärillä on yöpäivystyksen aikana välillä klo 23–08 mahdollisuus vähintään kolmen tunnin keskeytymättömään lepoon. Tämä lepo on päivystyskorvauksin maksettavaa työaikaa, eikä osa vuorokausilepoa.

Toinen poikkeus koskee yhteispäivystyksen työpaikkapäivystystä ja jaettua työpaikkapäivystystä. Niissä työtä voidaan tehdä klo 23 asti, ja lyhentää lepoaikaa niin, että seuraavana päivänä työvuoro voi silti alkaa aamulla. Molemmissa tilanteissa kuitenkin saamatta jäänyt lepoaika tule korvata mahdollisimman pian.

Päivystysmääräykseen liittyviä rajoja täsmennettiin. Uuden määräyksen mukaisesti lääkäriä ei saa ilman suostumustaan velvoittaa päivystämään työpaikkapäivystyksenä yli viitta kertaa kuukaudessa, yli 85 tuntia kuukaudessa, eikä vapaamuotoisena päivystyksenä yli kuutta kertaa kuukaudessa.

Lue myös

– Eniten liittoon on tullut kysymyksiä vuorokausilevon soveltamisesta. Tämä asia jakaa jäsenkuntaa - osa on todella tyytyväinen siihen, että nyt saadaan lepoajat, toiset eivät niinkään. Suhtautuminen vaihtelee työnantajakohtaisesti ja erityisesti erikoisaloittain, Lindholm kertoo.

– Elokuun puolivälin jälkeen uutta Lääkärisopimusta koskevien kysymysten määrä on selkeästi lisääntynyt. Olemme myös saaneet tietoa siitä, mitä kaikkea työpaikoilla on suunniteltu, ja samalla on varmistettu, onko menettely ok.

Uutta Lääkärisopimusta käsitellään myös syksyn luottamusmiespäivillä ja liiton muissa tilaisuuksissa, joita koronatilanteen takia pidetään mahdollisesti myös etänä.

› Lääkärisopimuksesta on koottu tietoa liiton verkkosivuille osoitteeseen www.laakariliitto.fi/laakarisopimus. Sieltä löydät mm. vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Interferonivaste vaikuttaa koronatartunnan vaarallisuuteen

Tulos voi vaikuttaa toipilasplasman käyttöön koronapotilailla.

Tieteessä
Uutta tietoa vagushermostimulaatiosta vaikeahoitoisessa epilepsiassa

Responsiivisen stimulaation käyttöönoton myötä hoitotulokset paranivat.

Ajassa
Terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittämistä tulee selkeyttää

Selvityksessä todetaan, että järjestelmän pohjana olevat arvot tulee määritellä kansallisesti.

Ajassa
Koronarajoitusten vaikutus lääketieteen koulutukseen minimoitava

Rajoitustoimet on varsinkin kliinisessä opetuksessa kohdistettava vain sairastuneisiin ja altistuneiksi todettuihin opiskelijoihin, toteavat Medisiinariliitto, NLY ja Lääkäriliitto kannanotossaan.

Kommentti
Immunologian palomiehet työssään

Laumasuojaa ei synny, mutta COVID-19-pandemian huippu lienee ohitettu. Miksi? pohtii Heikki Peltola.

Tieteessä
TEG arvioi leikkauspotilaiden laskimotukos- ja keuhkoveritulppariskin

TEG:lla voidaan myös havaita erityisen suuressa riskissä olevat potilaat, joilla hyytymistä ehkäisevän lääkityksen annoksen lisäämistä on syytä harkita.