Lehti 3: Liitto toi­mii 3/1992 vsk 47 s. 213

Luentopalkkiosuositus 1992

Milloin viranomaisten taholta ei ole ennalta vahvistettu tai muuten työnantajan kanssa sovittu luentopalkkioista, suosittelee Suomen Lääkäriliitto käytettäväksi seuraavaa Akavan luentopalkkiosuositusta:

Milloin luento- tai esitelmäpalkkioita ei viranomaisten taholta ole ennalta vahvistettu ja niistä sovitaan vapaasti, voidaan palkkion määrää laskettaessa noudattaa seuraavia laskuperusteita:

1) Perustuntipalkka saadaan jakamalla ao. henkilön varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkkaus 100:lla.

2) Palkkion suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon paitsi esityksen kestoaika myös siihen käytetty todellinen valmisteluaika. Valmisteluajan määrittelyn ollessa vaikeata voidaan käyttää esim. seuraavaa taulukkoa, jossa valmisteluaika on otettu huomioon vain kertoimien avulla:

Samasta aiheesta pidettävän luennon

kestoaika yhtenä päivänä (luentorupeama) 1 t 2 t 3 t 4 t jne.

Valmistelukerroin 5 4 3 3 jne.

Tuntien määrä, joilta kultakin edellytetään

maksettavaksi korvauksena 1 kohdan mukainen

perustuntipalkka 5 t 8 t 9 t 12 t jne.

Lue myös

3) Matka-aika luento- tai esitelmäpaikalle, mikäli se on lyhyehkö, voidaan laskea kokonaisuudessaan lisäyksenä laskutettaviin tuntimääriin pitemmän matkan matka-ajasta kuitenkin yleensä enintään puolet.

4) Palkkiota voidaan korottaa

- jos luento pidetään vain kerran tai erityisen harvoin

- jos kurssin tai vastaavan edustama taso on erittäin korkea tai tavoite tavanomaista vaativampi

- henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella.

Näissä tapauksissa voidaan vähimmäistasona esitelmästä, puheesta tms., joka kestää noin 45 minuuttia pitää 1 200 mk ja kokeneelle asiantuntijalle 1 950 mk.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030