Liitto toi­mii 21/2021 vsk 76 s. 1342 - 1343

Luottamusmiehet vuorovaikutusopissa

Teatterilähtöinen oppimismalli johdatteli luottamusmiehiä tehokkaan vuorovaikutuksen saloihin.

Tea Tammi
Kuvituskuva 1
Essi Aulanko

Näyttelijät Milla Östman ja Markus Majava eläytyivät luottamusmiehen ja ylilääkärin rooliin.

Kuvituskuva 2
Katri Haavisto

Essi Aulanko tiimeineen vastasi koulutuksen toteutuksesta.

Mitä tehdä, kun oma työyhteisö hyökkää kimppuun Teams-kokouksessa? Miten menettelen, kun työnantaja ajaa vain omaa agendaansa? Entä miten tulisi toimia median kanssa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Lääkärikartellin luottamusmiehille suunnatussa virtuaalisessa esiintymis- ja mediataitojen koulutuksessa toukokuun alussa.

Teatterilähtöistä oppimista soveltaneessa koulutuspäivässä nelisenkymmentä lääkäri- ja hammaslääkäriluottamusmiestä pääsi hiomaan taitojaan työelämän vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksen toteuttajan Essi Aulangon mukaan teatterilähtöisellä oppimisella pyritään tuomaan aidosti ja koskettavasti esiin vuorovaikutuksen psykologisia ilmiöitä.

– Teatteri voi olla kuin peili, jonka kautta jokainen osallistuja saa itse tutkia omaa tapaansa toimia. Muutos vuorovaikutuksessa on itsetuntemuksen ja pohdinnan kautta syntyvä oivallus. Parhaimmillaan räätälöity teatteri tarjoaa yleisölle paikan havahtua ja jakaa hiljaista tietoa sekä kokemuksia kollegoiden kanssa. Sen avulla voi löytää uusia tapoja ajatella ja toimia, Aulanko kuvailee.

Case-esimerkkejä aidoista tilanteista soveltaen

Koulutuksen aiheita käsiteltiin kolmen tosielämästä sovelletun case-esimerkin avulla, joita oli työstetty yhdessä luottamusmiesten ja Lääkäriliiton asiantuntijoiden kanssa. Aiheet olivat luottamusmiehille ajankohtaisia: kesälomien sopiminen, uusien päivystyssäännösten käyttöönotto sekä lääkärin mediakäyttäytyminen.

Aluksi näyttelijät esittivät kohtauksen, joka kuvasi luottamusmiehen haastavaa vuorovaikutustilannetta. Hieman kärjistetyllä draamalla pyrittiin herättämään koulutuksen osallistujissa ajatuksia, joiden pohjalta he pohtivat pienryhmissä toimintamalleja esitettyihin tilanteisiin.

Ryhmäpohdinnan jälkeen luottamusmiehet saivat ohjata samasta kohtauksesta toisen version, joka onnistuikin heidän ohjeillaan paremmin. Lopuksi parhaista käytänteistä keskusteltiin yhdessä, ja lisäksi Lääkäriliiton asiantuntijat kommentoivat ja jakoivat vinkkejä vastaaviin tapauksiin.

Luottamusmiehille säännöllistä koulutusta

HUS Psykiatrian vastaavana luottamusmiehenä toimiva Armi Saari piti koulutusta kokonaisuudessaan taitavasti toteutettuna, sillä se kiinnitti huomiota lääkärin työn erityispiirteisiin.

Lue myös

– Vuorovaikutuksen havainnointi näyteltyjen tilanteiden kautta oli tarkkanäköisesti käsikirjoitettu ja antoi osallistujalle mahdollisuuden myötäelää roolien mukana. Päivän aikana opin myös, että mediassa esiintymiseen voi ja saa valmistautua, ja pyytää ulkopuolistakin apua esimerkiksi Lääkäriliitosta, Saari summaa.

Saari on osallistunut luottamusmieskoulutuksiin syksystä 2019 lähtien ja päässyt tutustumaan muissa sairaanhoitopiireissä ja hyvin erilaisissa toimipaikoissa toimiviin luottamusmiehiin. Verkostoituminen on antanut hänelle uudenlaista näkökulmaa ja ymmärrystä valtakunnalliseen terveydenhuolto- ja sopimusjärjestelmään.

Lääkärikartelli tarjoaa luottamusmiehille yli 20 koulutustapahtumaa vuosittain, ja koulutusten aiheet vaihtelevat juridiikasta työsuojeluun ja talousosaamisesta vaikuttamis- ja verkostoitumistaitoihin. Seuraava luottamusmiesten esiintymis- ja mediataitojen koulutus järjestetään koronatilanteesta riippuen lähikoulutuksena 21.9.2021.

Kirjoittajat

Tea Tammi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030