1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Miksi potilasvakuutusmaksut nousevat?
Liitto toi­mii 1-2/2020 vsk 75 s. 65

Miksi potilasvakuutusmaksut nousevat?

Lääkäriliittoon on tullut kyselyjä ­potilasvakuutusmaksujen suurista prosentuaalisista korotuksista viime vuosina.

Harmillinen potilasvakuutusmaksujen nousu johtuu 1.1.2017 voimaan tulleesta eläkeuudistuksesta. Uudistuksella on merkitystä tilanteessa, jossa potilas tulee työkyvyttömäksi potilasvahingon takia ja hänelle joudutaan maksamaan vahingon johdosta ansionmenetyskorvausta.

Eläkeuudistuksen yhteydessä potilasvakuutuksesta säädettiin ensisijainen korvausjärjestelmä suhteessa työeläkejärjestelmään. Potilasvakuutuskeskuksen arvio muutoksen kustannusvaikutuksesta on vuosittain päivittynyt ylöspäin, ja lisäksi on ilmennyt ilmeinen tulkintariita siitä, mitä ko. ensisijaisuus faktisesti tarkoittaa. Pahimmillaan ensisijaisuuden on tulkittu koskevan myös vanhuuseläkevastuuta. Uudistus ja siihen liittyvä tulkintariita ovat heijastuneet vakuutusmaksuihin, koska vakuutusyhtiöt joutuvat potilasvakuutusmaksuilla varautumaan odotettavissa olevaan korvausmenoon.

Lue myös

Lääkäriliitto on koko ajan vastustanut ko. muutosta ja tehnyt laaja-alaista vaikuttamistyötä epäkohdan korjaamiseksi. Ministeriössä on nyt käynnistynyt lainsäädäntöhanke potilasvahinkokorvausten ja työeläkkeiden välisestä yhteensovituksesta. Mahdollisten lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 lukien, eli samassa yhteydessä kun uusi potilasvakuutuslaki tulee voimaan.

Valmistelun lopputulosta emme tässä vaiheessa tiedä, mutta tavoitteena on saada ainakin tulkintariita ratkaistua ja sitä kautta hillitä maksupainetta.

Potilasvakuuttaminen on vapaan kilpailun piirissä, ja vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Kirjoittaja on Lääkäriliiton lakimies.

Kirjoittajat
Hannele Pöyry

Etusivulla juuri nyt

Kolumni
Potilaan aika

Ehkä huokaisen väärässä kohtaa tai katson huolestuneen näköisesti potilaan laboratoriovastauksia, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Uusi Lastensairaala paransi perheiden tyytyväisyyttä

– Hoidon perhekeskeisyys ja vanhempien läsnäolo toteutuvat nyt uudella ­tavalla, sanoo Lasten ja nuorten sairauksien linjajohtaja, lastenlääkäri Pekka Lahdenne.

Tiedepääkirjoitus
Pamoja tulinde maisha – yhdessä säästämme elämää

Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolatautiepidemia alkoi yli vuosi sitten ja marraskuun 2019 loppuun mennessä infektioon on sairastunut 3 304 potilasta ja kuollut 2 199, Veli-Jukka Anttila kirjoittaa.

Ajassa
Apotti laajenee pääkaupunkiseudulla

– Alkuun oli pelonsekainen fiilis, sanoo Uudessa lastensairaalassa työskentelevä Mikael Kuitunen.

Ajassa
Miksi ei Potilasturvallisuuskeskus?

Vaasassa perustettiin viime vuonna keskus, joka on saanut enemmän ­huomiota nimestään kuin tehtävästään.

Pääkirjoitus
Yleislääketieteen rajat hämärtyvät

Yleislääkärien keskittyminen suppeampiin kokonaisuuksiin tulee väistämättä tarpeelliseksi, kirjoittaa Petja Orre.