1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Miksi potilasvakuutusmaksut nousevat?
Liitto toi­mii 1-2/2020 vsk 75 s. 65

Miksi potilasvakuutusmaksut nousevat?

Lääkäriliittoon on tullut kyselyjä ­potilasvakuutusmaksujen suurista prosentuaalisista korotuksista viime vuosina.

Harmillinen potilasvakuutusmaksujen nousu johtuu 1.1.2017 voimaan tulleesta eläkeuudistuksesta. Uudistuksella on merkitystä tilanteessa, jossa potilas tulee työkyvyttömäksi potilasvahingon takia ja hänelle joudutaan maksamaan vahingon johdosta ansionmenetyskorvausta.

Eläkeuudistuksen yhteydessä potilasvakuutuksesta säädettiin ensisijainen korvausjärjestelmä suhteessa työeläkejärjestelmään. Potilasvakuutuskeskuksen arvio muutoksen kustannusvaikutuksesta on vuosittain päivittynyt ylöspäin, ja lisäksi on ilmennyt ilmeinen tulkintariita siitä, mitä ko. ensisijaisuus faktisesti tarkoittaa. Pahimmillaan ensisijaisuuden on tulkittu koskevan myös vanhuuseläkevastuuta. Uudistus ja siihen liittyvä tulkintariita ovat heijastuneet vakuutusmaksuihin, koska vakuutusyhtiöt joutuvat potilasvakuutusmaksuilla varautumaan odotettavissa olevaan korvausmenoon.

Lue myös

Lääkäriliitto on koko ajan vastustanut ko. muutosta ja tehnyt laaja-alaista vaikuttamistyötä epäkohdan korjaamiseksi. Ministeriössä on nyt käynnistynyt lainsäädäntöhanke potilasvahinkokorvausten ja työeläkkeiden välisestä yhteensovituksesta. Mahdollisten lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 lukien, eli samassa yhteydessä kun uusi potilasvakuutuslaki tulee voimaan.

Valmistelun lopputulosta emme tässä vaiheessa tiedä, mutta tavoitteena on saada ainakin tulkintariita ratkaistua ja sitä kautta hillitä maksupainetta.

Potilasvakuuttaminen on vapaan kilpailun piirissä, ja vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Kirjoittaja on Lääkäriliiton lakimies.

Kirjoittajat
Hannele Pöyry

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tutkijat selvittävät altistaako perimä vakaville oireille

Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijat keräävät koronaviruspotilaiden geenitietoa.

Ajassa
COVID-19-tautitapauksia on nyt 1 313

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 143, joista 49 on tehohoidossa.

Ajassa
"Toivon, että ei tehdä samoja virheitä kuin Italiassa"

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Elina Savola seuraa tarkasti COVID-19-tilannetta Italiassa, jossa 50 lääkäriä ja hammaslääkäriä on kuollut koronan vuoksi.

Ajassa
Työmääräys voidaan antaa kahdeksi viikoksi kerrallaan

Työvelvollisuuden käyttö on viimesijainen keino, sanoo Lääkäriliiton lakimies Hannele Pöyry.

Ajassa
HUS rekrytoi opiskelijoita, supistaa kiireetöntä hoitoa ja lisää etävastaanottoja

Näillä keinoilla varaudutaan koronaviruspotilaiden hoidon määrän kasvuun.

Ajassa
NLY: Työnantajien huolehdittava työntekijöiden terveydestä myös poikkeusoloissa

Oikeanlaisesta ja riittävästä suojauksesta on huolehdittava kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden osalta kaikissa toimipisteissä.