1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Mistä on hyvä terveydenhuolto tehty?
Liitto toi­mii 34/2018 vsk 73 s. 1826

Mistä on hyvä terveydenhuolto tehty?

Lääkäriliitossa on käynnistetty Terveydenhuollon ­korjaussarja -hanke.

Mistä on hyvä terveydenhuolto tehty? Kuva 1 / 1

Terveydenhuollon korjaussarja on jatkoa Lääkäriliiton vuosikymmeniä kestäneelle terveyspoliittiselle ideointityölle. Se on jatkoa esimerkiksi myös Lääkäri 2030 -hankkeelle, jossa ennakoitiin, millainen lääkärien rooli ja toimintaympäristö tulevaisuudessa.

– Tulipa sote-uudistus tai ei, ja tulipa siitä millainen tahansa, terveydenhuollon toiminta muuttuu joka tapauksessa nopeasti. Viime vuosina on keskitytty rakennekysymyksiin, nyt siirrämme huomiota sisältökysymyksiin, Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen sanoo.

– Teknologia kehittyy, lääkärien ja potilaiden roolit muuttuvat. Jatkuvasta muutoksesta huolimatta tiettyjen terveydenhuollon periaatteiden pitää koko ajan toteutua. Tulevaisuutta on tarpeen visioida, jotta pystymme vastaamaan haasteisiin, Pärnänen toteaa.

Nyt kirjoitetaan katekismus

Hankkeen tavoitteena on kirkastaa, mistä hyvä terveydenhuolto on tehty.

– Pyrimme löytämään ne isot periaatteet, joiden pitää olla kunnossa toimivassa terveydenhuoltojärjestelmässä. Lisäksi haluamme avata, mitä kukin periaate sisältää.

– Yksi tärkeä asia on varmaankin eettisesti kestävä terveydenhuolto. Mutta mitä se on? Aikaisemmin on kirjoitettu käskyjä, nyt kirjoitetaan katekismus eli selitysosa, Pärnänen kuvailee.

Muita tärkeitä periaatteita ovat esimerkiksi lääkärien ammattitaidon varmistaminen, asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus. Lisää periaatteita pyritään tunnistamaan hankkeen myötä.

Jäsenet haastetaan mukaan

Liitto haastaa kaikki jäsenet osallistumaan terveydenhuollon korjaussarjan tekemiseen.

Lue myös

– Keräämme jäsenien näkemyksiä ja ideoita verkkoaivoriihen tai muun vastaavan sähköisen työkalun avulla tulevan syksyn aikana. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa, Pärnänen kertoo.

Liiton toimiston jatkovalmistelun pohjalta hankkeen tuloksia käsitellään valiokunnissa, jaoksissa, hallituksessa ja valtuuskunnassa.

– Tavoitteena on, että tänä syksynä valittava uusi valtuuskunta saa joulukuussa 2019 korjaussarjahankkeen tulokset käsittelyynsä, ja tekee niiden pohjalta linjauksen optimaalisesti toimivan terveydenhuoltojärjestelmän perusperiaatteista.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.