1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Mitä Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa?
Liitto toi­mii 41/2020 vsk 75 s. 2160

Mitä Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa?

Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville yksityislääkäreille Lääkäriliiton potilas­vakuutus on merkittävä jäsenetu.

Mitä Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa? Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Lääkäriliittoon on tullut kyselyitä Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutuksesta ja sen kattavuudesta. Lääkäriliiton ottama potilasvakuutus koskee vain itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia liiton jäseniä.

Lääkäriä pidetään itsenäisenä ammatinharjoittajana, jos palkkio hänen antamastaan hoidosta suoritetaan hänelle itselleen, ja hän on itse vastuussa palkkiotulojensa selvittämisestä ja niistä maksettavien verojen ja maksujen esim. yrittäjän työeläkemaksujen suorittamisesta. Lääkärin tulee toimia yksin ja itsenäisesti, eikä hän näin toimi kenenkään työnjohdollisessa alaisuudessa.

Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa kaikki itsenäisen ammatinharjoittajalääkärin lääkäritoiminnan toimenpiteet, eikä mitään erikoisalaa tai toimenpidettä ole rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Vakuutus ei sen sijaan kata muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa, eikä esim. laite- ja hoitolaitteistovahinkoja, joiden aiheuttamat vahingot kohdennetaan lääkäriaseman tms. vakuutukseen.

Jos lääkäri antaa lääkäripalveluita omistamansa yhtiön (oy, ay, ky) kautta, tulee yhtiölle ottaa potilasvakuutus. Liiton ryhmäpotilasvakuutus ei siis kata yhtiömuotoista toimintaa.

Opiskelijat eivät ole liiton potilasvakuutuksessa, koska he eivät ole laillistettuja lääkäreitä eivätkä voi toimia itsenäisesti.

Työ- ja virkasuhteisten osalta työnantaja huolehtii potilasvakuuttamisesta ja työvoiman vuokraamisessa vuokrausyritys vastaa potilasvakuutuksen ottamisesta. Terveydenhuollon toimija voi myös ottaa vakuutuksen sopijakumppaninsa puolesta.

Liiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa myös vastikkeettoman sukulaisten ja ystävien tutkimisen ja hoitamisen. Tavanomaiseen ystäväapuun voi kuulua myös reseptien kirjoittamista. Liiton vakuutus kattaa myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.

Lue myös

Lääkäriliiton tavoite oli saada uuteen potilasvakuutuslakiin säännös siitä, että lakisääteinen potilasvakuutus kattaa myös tilanteet, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen antamaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua ammattihenkilölain 15 § 3. momentin perusteella. Tavoite saavutettiin ja mainitut vahingot korvataan jatkossa yhteisestä jakojärjestelmästä.

Lisätietoa liiton potilasvakuutuksesta: www.laakariliitto.fi/palvelut/jasentuotteet/vakuutukset/

Kirjoittaja on Lääkäriliiton lakimies.

› Lue myös artikkeli uudesta potilasvakuutuslaista s. 2120

Kirjoittajat
Hannele Pöyry

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.

Kommentti
Kielellä on väliä

Jos potilas ei ymmärrä mitä lääkäri hänelle yrittää sanoa, murenee hoitosuhteen pohja, kirjoittaa Eija Kalso.

Blogi
Keskity nyt

Olen kehittänyt keskittymiskyvyn häiriön enkä löydä sille muuta syytä kuin muuttuneen median käyttöni, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.