Liitto toi­mii 23/2021 vsk 76 s. 1500

Oulussa ollaan ajan hermolla

Oulun valiokunnissa on alkuvuonna käsitelty muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatiouudistusta – sekä tietenkin koronatilannetta ja sote-uudistusta.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
Teija Soini

Tuija Räisänen toimii Lääkäriliiton piiriylilääkärinä. Hän on aiemmin ollut jäsenenä kaikissa Oulun valiokunnissa.

OYS-erityisvastuualueen piiriylilääkärinä on toiminut lokakuusta lähtien Tuija Räisänen. Hän sijaistaa Timo Kaukosta, joka työskentelee tällä erää Lääkäriliiton kehitysjohtajana.

– Olen toiminut pitkään luottamusmiehenä ja ollut aiemmin jäsenenä kaikissa Oulun valiokunnissa. Vaikuttaminen ja asioiden vieminen eteenpäin yhdessä kollegojen kanssa kiinnostavat, ja ovat osa minua, Räisänen kertoo.

Räisänen toimii tällä hetkellä myös KYS-erityisvastuualueen piiriylilääkärinä. Lisäksi hän pitää vastaanottoa Oulun Psykiatriakeskuksella, jotta tuntuma kliiniseen työhön säilyisi hyvänä.

Valiokunnilla myös yhteiskokouksia

Lääkäriliitolla on jokaisella erityisvastuualueella kolme valiokuntaa: terveyspoliittinen valiokunta, edunvalvontavaliokunta ja professiovaliokunta. Valiokunnilla on toisinaan myös yhteiskokouksia. Oulun valiokunnat pitivät yhteiskokouksen maaliskuussa.

– Yhteiskokouksen isona asiana oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatiouudistus. Meille puhumassa olivat sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma ja johtajaylilääkäri Juha Korpelainen. Uudistus on valtakunnallisestikin kiinnostava: periaatteena on yksi sairaala ja yksi johtaja, toiminnallinen ja hallinnollinen integraatio. Olemme käsitelleet tätä asiaa myös kaikkien valiokuntien muissa kokouksissa, Räisänen kertoo.

Uuden sairaalan rakentaminen etenee aikataulussa. Uuteen sairaalarakennukseen tulee jatkossa mahdollisesti myös osa lääketieteellisestä tiedekunnasta.

– Yhteiskokouksessa saimme kuulla myös sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta. Siitä meille kertoi Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Syksyllä toivottavasti lähitapaamisia

Kaikissa valiokuntien viime kokouksissa on käsitelty koronatilannetta sekä sen vaikutuksia lääkärien työhön ja jaksamiseen. Rokotusjärjestys on herättänyt paljon keskustelua.

Lue myös

Kesäkuussa edunvalvontavaliokunnan kokouksessa pohditaan tutkijoiden tilannetta. Kuinka paljon lääkärit tekevät tutkimustyötä palkattomasti, iltaisin ja viikonloppuisin? Voisiko tutkimus olla osa kliinistä työtä? Lisäksi kokouksessa on esillä ainakin päivystyspilotti OYS:n sisätaudeilta.

Professiovaliokunnan kokouksessa käsitellään muun muassa sote-uudistusta. Tällä kertaa puhumassa on Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

– Koronatilanteen takia kesäkuunkin kokoukset pidetään edelleen etänä. Toivottavasti syksyllä meillä on taas lähitapaamisiakin, joita ihmiset jo kaipaavat. Etäkokouksia voi toki jatkossakin olla silloin tällöin, Räisänen sanoo.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030