1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Perusterveydenhuollon tila puhutti valtuuskuntaa
Liitto toi­mii 21/2019 vsk 74 s. 1370 - 1372

Perusterveydenhuollon tila puhutti valtuuskuntaa

Maan hallitusta vaadittiin vahvistamaan terveyskeskuksia jo ennen sote-uudistusta.

Perusterveydenhuollon tila puhutti valtuuskuntaa Kuva 1 / 4
       

Vaatimuksen pohjana oli Lääkäriliiton teettämä tutkimus, jonka mukaan vain 57 prosenttia suomalaisista katsoo terveydenhuollon toimivan tasa-arvoisesti. Kohtuullisessa ajassa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle katsoi pääsevänsä alle puolet.

– Perusterveydenhuoltoon pääseminen on liian vaikeaa, arvioi valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Lääkäreihin ja heidän ammattitaitoonsa luottaa tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia vastaajista. Noin puolet pitää tärkeänä, että sama lääkäri hoitaa kerrasta toiseen. Hallituksen puheenjohtajan Samuli Saarnin mukaan hoitosuhteiden jatkuvuus pitäisi ottaa kunnia-asiaksi

– Pysyvät hoitosuhteet lisäävät luottamusta terveydenhuoltoon, parantavat potilaiden tyytyväisyyttä ja vähentävät kustannuksia.

Perusterveydenhuollon tilaa käsitelleessä keskustelussa – jota käytiin kokouksessa kautta linjan – vaadittiin työlle lisää tekijöitä. Terveyskeskuslääkäreiden työolot ovat käyneet kestämättömiksi. Taakkaa kasvattavat täyttämättömät virat ja lääkäreille valuvat kirjaamistehtävät.

Ongelmassa on keskustelijoiden mukaan kaksi ulottuvuutta: toisaalta virkojen määrä, toisaalta se, ettei virkoja saada täytettyä. Yleisten työolojen parantamista pidettiin siksi tärkeänä. Näin tehtävät tulisivat houkuttelevammiksi.

Yleislääkärit olivat jättäneet aloitteen, joka vaati perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristämistä. Kokous piti aloitetta erinomaisena, ja hallitus lupasi sitä edistää.

Lääkäriliitto on jo aiemmin vaatinut, että perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle pitäisi päästä viidessä päivässä. Se edellyttää noin tuhannen lääkärin lisäämistä.

Toinen aloite ehdotti konsensuskokouksen järjestämistä perusterveydenhuollon tilasta. Valtuuskunta totesi kokouksen järjestämisen työlääksi hyötyihin nähden mutta päätti tutkia asiaa.

Nykysenioreiden asemaan ei muutoksia

Kokous käsitteli myös jäsenmaksujen alennusperusteita. Esillä on ollut erityisesti seniorien maksuvapautus.

Asiaa puolitoista vuotta pohtinut työryhmä lopetti työnsä huhtikuussa ilman konkreettisia ehdotuksia.

Hallituksen ehdotuksia jatkotyön pohjaksi esitteli hallituksen puheenjohtaja Saarni. Linjaukset painottavat Lääkäriliittoa koko ammattikunnan järjestönä. Toisaalta, jotta edunvalvonta voi olla uskottavaa, vastuun siitä pitää olla työikäisillä. Kolmas hallituksen ehdottama eriaate on taloudellinen oikeudenmukaisuus jäsenryhmien välillä.

Valtuuskunta hyväksyi linjaukset, ja myös seniorilääkärit olivat niiden takana. Päätökset maksuista tekee joulukuun valtuuskunta.

Jos linjaukset pitävät, nykyisten jäsenten tämänhetkisiin maksuihin tai vaalikelpoisuuteen ei tule muutoksia. Nykyisten seniorijäsenten asema pysyisi siis ennallaan.

Muutoksen taustalla on ikäjakauman muutos. Alle 70-vuotiaiden jäsenten määrän odotetaan pysähtyvän vuoteen 2020-luvun lopulla. Samaan aikaan yli 70-vuotiaiden määrän odotetaan kaksinkertaistuvan.

Lakko-organisaatio uudistuu

Alueellista toimintaa pohtineen työryhmän tuloksia esitteli työryhmän puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Lue myös

Työryhmän mukaan nykyinen aluetoiminta on toimivaa. Työryhmä pitää kuitenkin tärkeänä erottaa lakko-organisaatio paikallisosastoista. Yksi syy on se, että joiltain alueilta paikallisosastot puuttuvat. Lääkärikartellin yhteinen lakkomalli on työryhmän mukaan toimiva.

Piiriylilääkärien toiminta on työryhmän mukaan täyttänyt odotukset ja heidän osa-aikaisuuttaan halutaan jatkaa.

Lääkäriliitolla on noin 40 paikallisosastoa. Ne kokoavat alueen lääkäreitä yhteen edunvalvonnallisten asioiden ja sosiaalisen toiminnan merkeissä. Paikallisosastot toimivat myös luottamusmiesten tukena.

Paikallisosastojen lisäksi liitolla on alueellisia valiokuntia. Ne osallistuvat liiton valtakunnallisten kannanottojen valmisteluun. Työryhmän mukaan sekä alueelliset valiokunnat että paikallisosastot tulee säilyttää. Paikallisosastojen toiminta pitää kuitenkin miettiä uudelleen.

Valtuuskunta toivoi keskustelussa paikallisosastoille parempaa näkyvyyttä. Myös yhteistyön liiton toimiston ja paikallisosastojen välillä toivottiin tehostuvan.

Kirjoittajat
Pekka Nykänen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääketieteen monitaiturit

Suomessa on yli 2 300 vähintään kahden erikoisalan lääkäriä, mutta mikä saa hankkimaan niitä jopa neljä?

Pääkirjoitus
Edelleen vahva vaikuttaja

Yhteiskunnan kiihtyvä muutosvauhti siivittää Lääkäriliiton toimintaa tänäkin vuonna, kirjoittaa puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Ajassa
Ehtiikö terveyskeskuslääkäri tutkia?

Myyrmäen terveysasemalla työskentelevä Tuire Saloranta tekee myös tutkimusta.

Ajassa
Tuhkarokosta geenisaksiin – vuoden 2019 merkittäviä lääketieteellisiä havaintoja

Pyysimme joukkoa lääkäreitä nimeämään merkittävimmän lääketieteellisen havainnon vuodelta 2019.

Ajassa
Sotea valmistelevien valtionavustusten haku alkaa

Sosiaali ja terveysministeriö myöntää 190 miljoonaa euroa kuntien yhteishankkeisiin.

Ajassa
Viiden tähden koulutuspaikassa asioita ei hoideta vasemmalla kädellä

Perusturvayhtymä Karviaisen johtava ylilääkäri Mikko Purhonen vastaan­otti palkinnon Lääkäri 2020 -tapahtumassa Helsingissä.