1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Pro Medicon toiminnot jatkuvat
Liitto toi­mii 39/2019 vsk 74 s. 2179

Pro Medicon toiminnot jatkuvat

Pro Medico on lopettanut toimintansa ­yhdistyksenä, mutta sen hoitamat palvelut ­lääkärien ammatillisen tueksi jatkuvat.

Pro Medicon perustajajärjestöt, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet, ovat päättäneet yhdistyksen lakkauttamisesta. Yhdistyksen nimi Pro Medico sekä Taitoni.fi:n tuottamiseen liittyvät sopimukset ja palvelut ovat nyt Duodecimin omistuksessa. 

Pro Medico on luonut lääkärien sähköisen koulutuskalenterin ja on tehnyt suosituksia täydennyskoulutuksen järjestämisestä sekä sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Nämä toiminnot säilyvät erikoislääkäriyhdistysten käytössä. 

Taitoni.fi tukee lääkärien lakisääteistä velvollisuutta pitää suunnitelmallisesti yllä ammattitaitoaan koko lääkärinuran ajan. Käyttäjä voi entiseen tapaan tallentaa ja dokumentoida ammatillisen kehittymisensä mobiiliportfolio-palveluun omilla Fimnet-tunnuksillaan. 

Yhdistyksen verkkosivut pysyvät avoimina edelleen osoitteessa www.promedico.fi. Sieltä löytyy mm. materiaalipankki, jossa on ohjeita ja suosituksia. 

Myös Lääkäriliitto jatkaa osaltaan Pro Medicon toimintoja.  

Lue myös

– Lääkäriliiton laaja koulutuspoliittinen edunvalvonta kattaa koko ketjun peruskoulutuksesta täydennyskoulutukseen. Liitto pyrkii turvaamaan lääkäreille osallistumismahdollisuudet täydennyskoulutukseen. Liiton suosituksen mukaan jokaisella lääkärillä tulee olla oikeus vähintään kymmeneen täydennyskoulutuspäivään vuodessa työnantajan kustannuksella, kertoo liiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila. 

– Liiton tutkimustoiminnassa otetaan huomioon täydennyskoulutus. Tuloksia käytetään hyväksi edunvalvonnassa. Lisäksi meillä on viranomaisyhteistyötä, Halila muistuttaa. 

Duodecimin ja Pro Medicon kanssa on sovittu, että jatkossa Lääkäriliitto toimii UEMS:n (European Union of Medical Specialists) eurooppalaisten koulutustilaisuuksien akkreditointijärjestelmän (EACCME) kansallisena arvioitsijana.  

› www.promedico.fi

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.