Liitto toi­mii 35/2021 vsk 76 s. 1834 - 1835

Sydän sykkii terveyspolitiikalle

Lääkäriliiton terveys­politiikan asiantuntijana aloittanut Juha Mikkonen toivoo lisää huomiota terveyden edistämiselle.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
Jaakko Lukumaa

Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntijana vuoden ajan toimivan Juha Mikkosen mielestä yksilöiden terveyttä edistetään parhaiten huolehtimalla koko väestön terveydestä. Hän pitää tärkeänä terveys­erojen kaventamista ja terveyden edistämistä.

Juha Mikkonen toimii opintovapaalle siirtyneen Lauri Vuorenkosken sijaisena 31.8.2022 saakka. 40-vuotias Mikkonen on väitellyt terveyspolitiikan ja hallinnon tohtoriksi Yorkin yliopistossa Torontossa. Hänen väitöskirjansa aiheena oli Maailman terveysjärjestön WHO:n toiminta, erityisesti poikkihallinnollinen yhteistyö. Lisäksi hän on valtiotieteiden maisteri, pääaineena Helsingin yliopistossa oli sosiaalipsykologia ja sivuaineena muun muassa kansanterveystiede.

– Olen toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestöissä lukuisten hankkeiden vetäjänä. Lisäksi olen toiminut muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijana sekä tutkijana Yorkin yliopistossa Kanadassa, Mikkonen kertoo.

– Viimeiset neljä vuotta olen toiminut Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n toiminnanjohtajana, ja olen sieltä nyt vuoden toimivapaalla. Ehyt ry:ssä päiväni täyttyivät johtamisella ja hallinnollisilla tehtävillä, eikä minulla ollut aikaa substanssiasioille. Lääkäriliittoon minut houkutteli se, että nyt minulla on vuoden ajan mahdollisuus syventyä terveyspolitiikan sisältöasioihin. Hienoa on myös se, että minulle jää entistä enemmän aikaa 5-vuotiaalle lapselleni.

Väestön terveyseroja pitäisi kaventaa

Mikkosen pääasiallisina tehtävinä Lääkäriliitossa on seurata ja kehittää terveyspolitiikkaa, valmistella liiton lausuntoja ja kannanottoja sekä osallistua sidosryhmäyhteistyöhön. Hän toimii myös liiton terveyspoliittisen jaoksen ja eHealth-työryhmän sihteerinä.

– Odotan, että pääsen syventymään erilaisiin terveyspolitiikan teemoihin ja tuomaan liiton toimintaan laaja-alaista näkökulmaa: huomiota ei tule kiinnittää vain terveyspalveluihin, vaan myös terveyden edistämiseen, Mikkonen sanoo.

Lue myös

Mikkosen sydän sykkii terveyspolitiikalle. Hänen mielestään yksilöiden terveyttä edistetään parhaiten huolehtimalla koko väestön terveydestä. Terveyden edistämiseen pitäisi panostaa entistä enemmän.

– Terveyserot aiheuttavat merkittäviä ongelmia, eikä niitä pystytä ratkaisemaan pelkästään muuttamalla palvelujen organisointia tai lisäämällä terveydenhuollon resursseja. Ihmisen terveyttä pitää tarkastella osana elinoloja ja -ympäristöä, kuten asuin- ja työoloja, tulonjakoa ja koulutusta. Erityisesti pidän tärkeänä syrjäytymisen ehkäisemistä, Mikkonen sanoo.

– Toivon, että sote-uudistuksessa päästään hallinnollisten ratkaisujen lisäksi vihdoin pohtimaan palvelujen sisältöjä. Myös lääkärien työoloihin ja hyvinvointiin liittyviin asioihin pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030