Lehti 33: Liitto toi­mii 33/2014 vsk 69 s. 1982

Turvataan terveydenhuollon lähipalvelut ja hoitoonpääsy

Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteena on turvata terveydenhuollon lähipalvelut ja tasavertainen hoitoonpääsy. Terveyspalvelujen järjestämisvastuu on keskitettävä viidelle sote-alueelle, jotta järjestämisosaaminen ja perusterveydenhuollon vahva asema voidaan taata.

Anne-Maj Aunula

Terveydenhuollon lähipalveluilla tarkoitetaan helposti saavutettavia palveluja, joita useimmat ihmiset tarvitsevat toistuvasti. Ne ovat osa potilaan arkea.

Lähipalvelut sijaitsevat lähellä ihmisiä tai ne voidaan tuoda lähelle heitä esimerkiksi pyörillä tai sähköisesti. ”Pyörillä” toimitaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa diabeteskuvaukset on hoidettu jo useamman vuoden ajan auton perässä vedettävän silmäntutkimusyksikön avulla. Liikkuvan tutkimusyksikön vieminen lähelle potilasta on nopeuttanut hoitoon pääsyä.

Terveyspalveluiden järjestämisvastuun keskittäminen takaa riittävän järjestämisosaamisen ja perusterveydenhuollon vahvan aseman. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa lähipalveluiden tuottamisen epätarkoituksenmukaiseen keskittämiseen.

Lähipalveluiden keskittäminen juontaa ns. monikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä, jossa palveluiden järjestäjän ei ole tarvinnut huomioida keskittämisestä aiheutuneita ja alati kasvavia matkakustannuksia.

Alennetaan asiakasmaksukattoja

Lääkäriliiton politiikkajohtaja Heikki Pärnänen huomauttaa, että monikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä johtuva ongelma ratkaistaan määrittelemällä lainsäädännössä lähipalvelut ja kriteerit niiden saatavuudesta.

- Näkemyksemme mukaan suurin osa perusterveydenhuollon palveluista on lähipalveluja. Näitä ovat esimerkiksi terveyskeskuksen ennaltaehkäisevä työ ja avosairaanhoidon vastaanottopalvelut.

Lääkäriliiton tavoitteena on sekä yhdistää että alentaa terveydenhuollon eri asiakasmaksukatot, jotka ovat kansainvälisesti vertailtuna huomattavan korkeat.

Pärnäsen mukaan pienituloisille ja palveluja runsaasti tarvitseville summat voivat olla kohtuuttomia. Nykyään terveydenhuollon eri asiakasmaksukatot ovat yhteensä yli 1 500 euroa.

Lue myös

- Hoitotakuulainsäädäntöön tulee saada myös määräaika perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle pääsyyn.

Turvataan saattohoidon saatavuus

Vuosittain arviolta 15 000 ihmistä tarvitsee Suomessa saattohoitoa. Nykyinen hoitotakuulainsäädäntö ei tue saattohoidon saatavuutta, ja saatavuudessa onkin huomattavaa alueellista vaihtelua.

Jokaisella kuolevalla tulisi olla oikeus hyvään saattohoitoon tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti kotona, palvelutalossa tai vanhainkodissa – ei vain sairaaloissa.

- Saattohoidon palvelujen minimitasosta julkisessa terveydenhuollossa pitäisi laatia uusi kansallinen suositus. STM:n vuonna 2010 laatima suositus ei ole riittävän konkreettinen, ehdottaa Pärnänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030