Liitto toi­mii

Tutkimus osoittaa: lääkärit valmiita kieltämään joitain vaihtoehtohoitoja lailla

Enemmistö lääkäreistä olisi valmis kieltämään joitain ns. vaihtoehtohoitoja lailla. Toisaalta lääkärit suhtautuvat joihinkin vaihtoehtohoitoihin sallivasti ja olisivat valmiita harkitsemaan niiden laajempaa käyttöä myös lääkärin työssä, ilmenee Taloustutkimuksen Lääkäriliitolle ja Nuorten Lääkärien Yhdistykselle tekemästä tutkimuksesta.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
Sari Kosonen

Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien Yhdistys järjestivät Terveydenhuoltoa tutkitulla tiedolla, ei uskomuksilla -tilaisuuden SuomiAreenalla 14. heinäkuuta. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata MTV-palvelussa. Paneelikeskustelussa mukana olivat Ulla Järvi, Anni Saukkola ja Juhani Knuuti. Keskustelua veti NLYn varapuheenjohtaja Lotta Oksanen (kuvassa toinen vasemmalta).

Lääkäriliiton vuoden 2021 teema on Tutkittu tieto hoidon ja päätösten perustana. Osana teemavuoden toimintaa liitto selvitti sekä jäsenien että kansalaisten näkemyksiä vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

Tutkimustulosten mukaan lääkärit suhtautuvat kriittisimmin henkiparannukseen, homeopatiaan ja reikihoitoon. Enemmistö lääkäreistä on sitä mieltä, että lainsäädännöllä tulisi rajoittaa vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille, eikä sellaisia hoitoja tulisi käyttää, joiden tehosta ja haitattomuudesta ei ole tieteellisin menetelmin tuotettua näyttöä.

Joihinkin ns. vaihtoehtohoitoihin lääkärit suhtautuvat sallivammin, ja he olisivat valmiita harkitsemaan niiden laajempaa käyttöä myös lääkärin työssä. Esimerkiksi akupunktion laajempaa käyttöä harkitsisi noin 40 % lääkäreistä. Vähintään joka neljäs lääkäri harkitsisi myös lymfahieronnan, kiropraktiikan tai ravintolisien käyttöä.

Useimmat lääkärit hyväksyvät vaihtoehtohoitojen käytön niissä tapauksissa, joissa joku tuntee saavansa niistä apua. Lääkärikunta on halukas keskustelemaan potilaiden kanssa heidän käyttämistään vaihtoehtohoidoista ja tarvittaessa valmis kertomaan niiden vaaroista.

Koulutettuihin ammattilaisiin luotetaan

Väestökyselyn vastaajat suhtautuivat vaihtoehtohoidoista myönteisimmin ravintolisien, akupunktion, kiropraktiikan, rohdosvalmisteiden ja jäsenkorjauksen käyttöön. Kielteisimmin vastaajat suhtautuivat homeopatiaan, reikihoitoon ja henkiparannukseen. Ainoastaan henkiparannusta enemmistö vastaajista piti sairaiden ihmisten pettämisenä.

Yli puolet (55 %) vastaajista kannattaa vain näyttöön perustuvien hoitojen käyttöä ja rajoittaisi lainsäädännöllä vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille.

Väestö on lähes yksimielinen siitä, että lääkärin tulee keskustella potilaansa kanssa tämän käyttämistä vaihtoehtohoidoista ja tarvittaessa kertoa niiden haitoista. Yli 80 % vastaajista pitää luotettavimpina asiantuntijoina terveysasioissa alan tutkijoita ja koulutettuja ammattilaisia.

Avoimuus ja vuoropuhelu tärkeää

Tulokset julkistettiin SuomiAreenalla Terveydenhuoltoa tutkitulla tiedolla, ei uskomuksilla -tilaisuudessa 14. heinäkuuta. Tilaisuudessa käytiin aiheesta myös paneelikeskustelu, jossa mukana oli kolme aiheesta paljon kirjoittanutta asiantuntijaa: Suomen Tiedetoimittajien Liiton pääsihteeri Ulla Järvi, professori Juhani Knuuti ja lääkäri, somevaikuttaja Anni Saukkola.

Panelistit pitivät vaihtoehtohoitojen suhteen tärkeänä avoimuutta ja vuoropuhelua. Potilaan pitää voida kertoa lääkärille kaikista käyttämistään hoidoista.

– Terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä käyttää neutraalia kieltä ja välttää vastakkainasettelua ns. vaihtoehtohoidoista puhuttaessa, Saukkola sanoi.

– Tärkeää on taata, että potilas saa vaikuttavan, parhaan hoidon, eikä hoito viivästy ns. vaihtoehtohoidon takia, Knuuti painotti.

Panelistit totesivat, että koronapandemia on alleviivannut tutkitun tiedon merkitystä.

Lue myös

– Lääkärien asema julkisuudessa on noussut, ja lääkärit ovat olleet entistä enemmän esillä, Järvi totesi.

Lääkärien kannattaa olla aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa, ja tuoda esiin faktoja huuhaa-tiedon vastapainoksi.

Näin tutkittiin

Taloustutkimus toteutti 11.–30.5. kaksi erillistä kyselytutkimusta. Toinen kyselyistä suunnattiin lääkäreille ja toinen suomalaiselle aikuisväestölle. Tutkimukseen kutsuttiin 5000 työikäistä lääkäriä, joista siihen vastasi 834 lääkäriä. Aikuisväestölle suunnattu tutkimus toteutettiin internet -paneelissa 11.–17.5. Kutsut lähetettiin 8095 henkilölle ja siihen vastasi 1414 henkilöä.

Kyselyissä tarkasteltiin suhtautumista seuraaviin ns. vaihtoehtohoitoihin: akupunktio, henkiparannus, homeopatia, jäsenkorjaus, kiropraktiikka, lymfahieronta, naprapatia, osteopatia, ravintolisät, reikihoito, rohdosvalmisteet ja vyöhyketerapia.

Tutkimustulokset löydät Lääkäriliiton verkkosivuilta: www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030