1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Uusi Lääkärisopimus toi muutoksia työ- ja lepoaikoihin
Liitto toi­mii

Uusi Lääkärisopimus toi muutoksia työ- ja lepoaikoihin

Uuteen Lääkärisopimukseen saatiin palkankorotusten lisäksi parannuksia työ- ja lepoaikoihin. Päivystyskysymykset jakavat lääkärien mielipiteitä.

Uusi Lääkärisopimus toi muutoksia työ- ja lepoaikoihin Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Neuvottelutuloksen hyväksyminen oli erityisen vaikeaa tällä kertaa siksi, että hyväksyttävinä oli asioita, joista jäsenkunnalla on vastakkaisia mielipiteitä. Tämä koskee varsinkin suhtautumista pitkiin työrupeamiin: osa haluaa niitä, osa vastustaa.

– Tiedämme, että jäsenistön näkemykset ratkaisun sisällöstä ovat erilaisia, ja osaa niistä on hankala hyväksyä. Neuvottelutulos on lopulta aina kompromissi. Jäsenistön erilaiset toiveet pyrittiin yhteensovittamaan mahdollisimman hyvin, sanoo liiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

– Työaikamääräyksiin vaikuttaa pakottava lainsäädäntö. Lisäksi Lääkäriliiton valtuuskunta linjasi joulukuussa 2019, että pitkistä työrupeamista pyritään luopumaan mahdollisimman nopeasti. Perusteluina olivat työssäjaksaminen, työsuojelu ja potilasturvallisuus.

Ilta-aikaiselle työskentelylle saatiin raamit

Uuden työaikalain myötä Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiä pohdittiin neuvotteluissa kokonaisuutena. Tavoitteena oli sovittaa työaikalain säännökset osaksi Lääkärisopimuksen työaikalukua.

Lääkärisopimuksessa ei ole aiemmin määrätty säännöllisen työajan (ns. virkatyöajan) sijoittamisesta. Lääkäriliiton tavoitteena oli uudella Lääkärisopimuksella luoda työaikaan ja korvauksiin liittyvät raamit ilta-aikaiselle työskentelylle. Jos tähän ei olisi saatu ratkaisua tällä neuvottelukierroksella, säännöllisen työajan täysin vapaa sijoittelu iltoihin ja viikonloppuihin olisi mahdollistunut.

Uuden Lääkärisopimuksen mukaan työnantaja voi sijoittaa lääkärien säännöllistä työaikaa (38 t 15 min) maanantaista torstaihin klo 7.30–20 ja perjantaina klo 7.30–18 välillä esimerkiksi palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Työnantaja voi velvoittaa lääkäriä tekemään ilta-aikaan laajennettua työaikaa korkeintaan viisi kertaa kuukaudessa. Iltatyöstä maksetaan ns. laajennetun toiminnan korvausta, joka nostaa myös tuntipalkkaa ja siihen sidonnaisia palkanosia, ja siten myös koko kuukausipalkkaa.

Laajennettu toiminta ei ole päivystystä tai päivystysasetuksen mukaista kiirevastaanottoa, joilta maksetaan edelleen päivystyskorvaukset.

Pääsäännöksi 11 tunnin vuorokausilepo

Työaikalain mukaan jokaisen työvuoron alusta lukien 24 tunnin sisällä tulee täyttyä vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepo. Uuden Lääkärisopimuksen ratkaisu on ensimmäinen askel matkalla lyhyempiin työvuoroihin. Pääsääntö on työaikalain 11 tunnin vuorokausilepo, mutta siihen on tehty kaksi poikkeusta, joiden edellytyksenä on, että päivystystä ja muuta toimintaa ei saada muutoin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä.

Lue myös

Ensimmäisen poikkeuksen mukaan 11 tunnin lepo voidaan sopia lyhyemmäksi silloin, jos lääkärillä on yöpäivystyksen aikana välillä klo 23–08 mahdollisuus vähintään kolmen tunnin keskeytymättömään lepoon. Tämä lepo on päivystyskorvauksin maksettavaa työaikaa, eikä osa vuorokausilepoa. Se voidaan keskeyttää vain, mikäli se on välttämätöntä potilaan hoidon tai hoidon tarpeen arvioimiseksi, eikä käytettävissä ole muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä. Tällainen keskeytys on ehdoton poikkeus ja tulee tapahtua vain harvoin.

Toinen poikkeus koskee yhteispäivystyksen työpaikkapäivystystä ja jaettua työpaikkapäivystystä. Niissä työtä voidaan tehdä klo 23 asti ja lyhentää siis lepoaikaa niin, että seuraavana päivänä työvuoro voi silti alkaa aamulla. Molemmissa tilanteissa kuitenkin saamatta jäänyt lepoaika tule korvata niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Liiton verkkosivuille osoitteeseen www.laakariliitto.fi/laakarisopimus päivitetään koko ajan uutta tietoa sopimuksen sisällöstä. Sinne on tulossa myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona tyhjensi luentosalit

Periaatteessa kaikki on muuttunut, kertoo Lauri Salaja.

Ajassa
”Vastaamon tietomurto on herätys terveydenhuollolle”

Terveydenhuollon tietoturvaa pitää jatkuvasti arvioida, sanoo Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Ajassa
Lääkärilehti voi myöhästyä

Lääkärilehden postitus myöhästyi keskiviikkona.

Kolumni
Osaamattomuuden ylistys

Kukaan ei osaa, eikä voi osata kaikkea, kirjoittaa Miila Halonen.

Pääkirjoitus
Kollegiaalisuus ulottuu myös verkkoon

Kollegiaalisuusohjeet velvoittavat meitä käyttäytymään toisiamme kohtaan asiallisesti, kirjoittaa Jan Schugk.

Ajassa
Viikko täyttyi etäluennoista ja kloonauksesta

Lääkärilehti seuraa Ronja Vaaraman ­lääketieteen opintoja.