1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Uusi potilasvakuutuslaki on entistä selkeämpi
Liitto toi­mii 50/2020 vsk 75 s. 2797

Uusi potilasvakuutuslaki on entistä selkeämpi

Uusi potilasvakuutuslaki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Lääkäriliitto oli mukana tätä valmistelleessa ­työryhmässä.

Lääkäriliitto oli jo 1970-luvulla aktiivinen, jotta Suomeen saataisiin syyllistämätön potilasvahinkojärjestelmä niin potilaiden kuin lääkärien turvaksi. Potilasvahinkolaki tuli voimaan vuonna 1987, ja sitä uusittiin 1.5.1999 voimaan tulleilla muutoksilla.

Tammikuussa voimaan tulevan potilasvakuutuslain pohjana on sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotus potilasvakuutuslaiksi. Lääkäriliitto oli edustettuna työryhmässä.

Uudella potilasvakuutuslailla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. Uusi laki on selkeämpi, ja siihen sisältyy joitakin parannuksia niin vakuutuksenottajille kuin vahinkoa kärsineille.

Potilasvakuutuslainsäädännön rakenne uudistuu kokonaisuudessaan, ja uusi laki poistaa eräitä lainsäädännön puutteita. Potilasvakuutuksen perusrakenteeseen, kuten soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuuteen tai toimeenpanoon ei tule merkittäviä muutoksia.

Liiton verkkosivuilta löytyy muistio uuden potilasvakuutuslain tärkeimmistä muutoksista. Siellä on myös tarkempaa tietoa liiton ryhmäpotilasvakuutuksen kattavuudesta.

Nähtäväksi jää, miten merkittäviä paineita robotiikka, etäpalvelut, palvelurakennemurros ja kansainvälistyminen tuovat kokonaisjärjestelmälle. Tässä vaiheessa näiden paineiden ennakointi säädöstasolla oli kuitenkin vielä liian haasteellista.

Tulkintariita ratkaistiin: potilasvakuutusmaksujen nousupaineet alenevat

Vuoden 2017 työeläkeuudistus muutti potilasvakuutuskorvaukset ensisijaisiksi etuuksiksi suhteessa työeläke-etuuksiin. Uudistuksella on merkitystä tilanteessa, jossa potilas tulee työkyvyttömäksi potilasvahingon takia ja hänelle joudutaan maksamaan vahingon johdosta ansionmenetyskorvausta.

Lainmuutos osoittautui tulkinnanvaraiseksi, ja tämä heijastui potilasvakuutusmaksuihin, koska vakuutusyhtiöt joutuvat potilasvakuutusmaksuilla varautumaan odotettavissa olevaan korvausmenoon. Korotusarviot maksuissa olivat noin 28-60 %, osin jopa enemmän. Lääkäriliitto teki laaja-alaista vaikuttamistyötä epäkohdan ratkaisemiseksi.

Lue myös

Eduskunta on nyt marraskuussa hyväksynyt lakiehdotuksen, jolla tulkintariita on ratkaistu. Potilasvakuutuksella ei ole rahoituksellista vastuuta vanhuus- eikä perhe-eläkkeestä muutoin kuin eläkkeen aleneman osalta. Sen sijaan potilasvakuutuksella on ensisijainen rahoituksellinen vastuu työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutusetuisuuksista. Lakimuutoksen on arvioitu vähentävän potilasvakuutusmaksujen nousupainetta noin puolella.

Potilaan oikeus ansionmenetyskorvaukseen ei muutoksessa heikkene – kyse on etuusjärjestelmien yhteensovittamisesta ja kustannusvastuun jakautumisesta niiden kesken.

› Lisätietoa liiton verkkosivuilla: www.laakariliitto.fi > Jäsenyys ja palvelut > Vakuutukset

Kirjoittaja on Lääkäriliiton lakimies.

Kirjoittajat
Hannele Pöyry

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Oikeuspsykiatrisilla potilailla on suuri itsemurhakuolleisuus

Oikeuspsykiatristen potilaiden itsemurhakuolleisuus on muuhun väestöön verrattuna seitsenkertainen.

Ajassa
Rokotteen ei epäillä aiheuttaneen kuolemantapauksia

Fimea on saanut kolme ilmoitusta kuolemantapauksista, jotka ovat tapahtuneet pian koronarokotteen antamisen jälkeen.

Ajassa
Tekoäly avuksi koronaviruksen torjuntaan

Tekoälypohjaisesta ennustemallista toivotaan apua vakavan koronataudin ja kuolleisuuden riskin arvioinnissa.

Tieteessä
Suoliston mikrobisto paljastaa lääkehoidon toimivuuden tulehduksellisissa suolistosairauksissa

Suoliston bakteerit ja hiivat voisivat tulevaisuudessa sopia hyvin mittariksi, kun arvioidaan kannattaako hoitoa aloittaa.

Ajassa
Ilomantsin tartunnat ovat brittivariantin aiheuttamia

Ilomantsissa on todettu tammikuun aikana 21 koronavirustartuntaa.

Ajassa
Brexit vaikuttaa lääkärien laillistamiseen

Ennen Brexitiä myönnetyt ammatinharjoittamisoikeudet eivät muutu.