1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Uusia kunniajäseniä
Liitto toi­mii 9/2020 vsk 75 s. 564 - 565

Uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton vuosipäivänä kutsutaan kolme ­ansioitunutta lääkäriä kunniajäseneksi.

Uusia kunniajäseniä Kuva 1 / 3 Kuva: Kirsti Pakkala
     

Valtuuskunta voi kutsua kunniajäseneksi lääkärin, joka julkisessa toiminnassa on erityisen ansioitunut tai henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut liiton pyrkimysten hyväksi. Kolme uutta kunniajäsentä ovat Kirsti Pakkala, Heikki Pälve ja Hanna Salmenpohja.

Kysyimme heiltä:

1. Mikä on ollut parasta Lääkäriliitossa?

2. Mitä odotat Lääkäriliitolta tulevaisuudessa?

Kirsti Pakkala

1. Henkilökohtaisesti tärkeintä minulle on ollut mukana olo luottamuslääkäritoiminnan käynnistämisessä, ja sen jälkeen toimiminen yli 20 vuotta luottamuslääkäritoimikunnassa, välillä puheenjohtajanakin.

Hienoa on ollut myös valtuuskunnassa toimiminen, ja siellä syntynyt vahva yhteisöllisyyden tunne. Kahdeksantoista vuoden aikana eri erikoisalojen tärkeinä pitämät asiat tulivat tutuiksi. Erikoisuutena on mieleeni jäänyt valtuuskunnan vaalivaliokuntatyöskentely. Välillä yöhön asti jatkuneissa kokouksissa neuvoteltiin ja lopulta sovittiin ehdokkaista Lääkäriliiton korkeimpiin luottamustehtäviin.

2. Odotan, että Lääkäriliitto vaalii edelleen ammattikuntamme yhtenäisyyttä ja kollegiaalisuutta. Toivon, että Lääkäriliitossa jaksetaan "paimentaa" lääkärien työterveyshuoltoa. Vieläkin on paljon kollegoita, joiden terveyden riskitekijöitä ei todeta riittävän varhain, eikä hoitoa aloiteta ajoissa.

Toivon Lääkäriliitolta myös valpasta otetta lasten ja nuorten ilmastoahdistuksen suhteen. Kahden pienen koululaisen isoäitinä olen nähnyt tämän ilmiön, ja pidän sitä hyvin huolestuttavana. Lasten pitäisi saada leikkiä, keskittyä koulunkäyntiin, ja harrastaa monenlaista positiivista. Nyt monen pienen koululaisen elämään tuodaan liikaa asioita, jotka aikuisten pitää ratkaista.

Heikki Pälve

1.Yhteisöllisyys, kollegiaalisuus, mahdollisuus tehdä työtä profession eteen ja saada tuloksia. Minulle Lääkäriliitto on mahdollistanut harrastuksen ja työn yhdistämisen. Elämänkokemuksia vailla vertaa olivat yli viisi kuukautta kestänyt Lääkärilakko vuonna 2001, liiton strategiauudistus vuonna 2010 ja terveyspolitiikan ytimessä olo.

2.Odotan hyvää tulevaisuustyötä. Lähes kaikkien ammattien työnteon tavat ovat jo muuttuneet, mutta lääkärien kohdalla ollaan vasta muutoksen kynnyksellä. Tulevaisuuden ennustaminen on tulevaisuuden tekemistä. Liiton on kyettävä ennakoimaan ja ohjaamaan tätä muutosta. Samalla lääkärien on ymmärrettävä, että virta on osin ennakoimaton ja vaatii sopeutumista kaikilta – paitsi lääkäreiltä, myös yhteiskunnalta ja potilailta.

Tärkeitä asioita ovat myös kollegiaalisuuden vaaliminen, lääkärin kliinisen autonomian turvaaminen ja lääkärin etiikka; potilaan parhaan turvaaminen ja sen mahdollistaminen järjestelmätasolla.

Hanna Salmenpohja

1. Aikoinaan, kun olin nuori rivijäsen, kuuluminen arvostettuun Lääkäriliittoon antoi turvallisuuden tunnetta. Koin liiton ’isommat hartiat’ vahvana selustana. Sitten, kun olin vahvemmin mukana toiminnassa, avautui ihan uusia näkökulmia siihen, mitä kaikkea Lääkäriliitossa tehdään ja millä kaikilla tasoilla vaikutetaan. Sain terveyskeskuslääkärinä tuoda omaa käytännön työntekijän näkökulmaa liiton toimintaan. On ollut todella antoisaa ja avartavaa olla mukana ajan hermolla ja vähän edelläkin!

Lue myös

2. Ei pidä unohtaa, miksi Suomen Lääkäriliitto 110 vuotta sitten perustettiin: vahvistamaan lääkärien yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa. Näitä mukaillen Lääkäriliitto on ohjeissaan päätehtävänsä määritellyt ja uudistanut. Samoin se on hyväksynyt lääkärin perusarvot: elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito, kollegiaalisuus. Mitäpä muuta voisin toivoa, kuin että mitään näistä ei tulevaisuudessakaan unohdettaisi. Erityisesti toivon kollegiaalisuuden pysymistä yhtenä keskeisistä arvoista.

Kunniajäseneksi kutsuminen on suuri tunnustus. Edellisen kerran uusia kunniajäseniä on kutsuttu kymmenen vuotta sitten, Lääkäriliiton täyttäessä sata vuotta.

Kirsti Pakkala ja Hanna Salmenpohja ovat ensimmäiset naiset, jotka on kutsuttu kunniajäseniksi.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkäriliitto: Terveydenhuollon henkilöstölle turvattava riittävä suojaus

Lääkäriliitto edellyttää, että koronavirusepidemian aikana suojavälineistöä riittää lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilöstölle.

Ajassa
Koronavirus ajoi lääkärit etätyöhön

Joensuussa terveys­keskuslääkärit hoitavat muun muassa yli 70-vuotiaiden sovittuja vastaanottoja puhelimella.

Ajassa
Kotikoneelta kongressiin

Etäosallistuminen säästää ympäristöä, rahaa ja aikaa.

Liitossa
Miten lääkärien yötyötarkastukset toteutuvat?

Työnantajan tulee arvioida yötyön vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, kirjoittaa Satu Rannisto.

Liitossa
Auta hyviä toimintamalleja leviämään

Lääkäriliiton laatu­palkinto on haussa 29. 5.

Ajassa
VTT kehittää koronaviruksen pikatestiä

Testi mahdollistaisi nopean diagnoosin jo taudin varhaisessa vaiheessa.