Lehti 40: Liitto toi­mii 40/2021 vsk 76 s. 2244 - 2245

Uutta Lääkärisopimusta pohjustetaan täyttä vauhtia

Nykyinen Lääkäri­sopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun. Työtä ­sopimuksen kehittämiseksi tehdään kaiken aikaa.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
Mikko Kakela

Lääkäriliitosta neuvotteluihin Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa osallistuvat vaihtelevissa kokoonpanoissa (kuvassa vasemmalta oikealle) tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, lakimies Heli Hartman-Mattila, neuvottelujohtaja Laura Lindholm ja politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

– Viime neuvottelukierroksella tehtiin isoja muutoksia lääkärien työ- ja lepoaikoihin. Nykyinen Lääkärisopimus astui voimaan viime vuoden keväällä, ja olemme tehneet siihen liittyviä jälkitöitä siitä saakka puolentoista vuoden ajan. Olemme saaneet luottamusmiehiltä paljon muutoksiin liittyviä kysymyksiä ja käyneet työnantajan kanssa osittain läpi niiden tulkintoja, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoo.

– Jälkitöiden pohjalta tiedämme, mitkä ovat niitä Lääkärisopimukseen liittyviä asioita, joita on erityisesti mietittävä seuraavalla neuvottelukierroksella. Listaa kehittämiskohteista on jo aika paljon.

– Erityisesti työaikakysymykset jakavat jäsenkunnan mielipiteitä. Lääkärien kokemuksiin vaikuttaa muun muassa se, millä erikoisalalla ja minkä kokoisessa yksikössä he työskentelevät. Tilanteet ovat erilaisia, joten myös mielipiteet esimerkiksi siitä, miten työtä olisi hyvä tauottaa, ovat erilaisia. Ratkaisut eivät tälläkään neuvottelukierroksella tule olemaan helppoja, Lindholm toteaa.

Valmistautuminen ja tiedonkeruu ovat pitkällä

Lääkäriliiton toimijat ovat saaneet työpaikoilta paljon tietoa Lääkärisopimukseen toivotuista kehittämiskohteista.

– Emme ole pelkästään keskustelleet omien luottamusmiestemme ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n edustajien kanssa, vaan olemme keränneet tietoa myös tutkimusten avulla. Lääkäriliiton työmarkkinatutkimuksen yhteydessä kartoitimme jäsenten näkemyksiä Lääkärisopimukseen liittyvistä asioista. Liitto teki kyselyn myös erikoisalayhdistyksille ja alaosastoille, Lindholm kertoo.

Lääkärisopimukseen liittyviä asiakokonaisuuksia on käsitelty eri työryhmissä, kuten päivystystyöryhmässä. Kokemuksia muutoksista on kerätty myös muutamien pilottien kautta. Esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa on ollut työaikoihin liittyvä kokeilu, josta saatuja tuloksia pohditaan neuvottelutavoitteita asetettaessa.

Tulevaan neuvottelukierrokseen liittyviä asioita käydään läpi myös liiton jäsenkiertueella ja alueellisilla luottamusmiespäivillä lokakuussa. Niissäkin kuullaan jäsenien näkemyksiä siitä, miten Lääkärisopimusta olisi kehitettävä.

Tulossa on viimeinen kuntasopimus

Lääkäriliiton edunvalvontajaos ja alueelliset edunvalvontavaliokunnat ovat arvioineet Lääkärisopimukseen liittyviä muutostarpeita. Liiton hallitus on käsitellyt edunvalvonta-asioita kesäkuun ja syyskuun kokouksissaan. Niissä on hahmoteltu, mitkä asiat ovat tärkeimpiä tulevalla neuvottelukierroksella. Hallitus antaa suuntaviivat neuvottelijoiden tueksi ja päättää liiton lopullisista neuvottelutavoitteista.

Virallisesti kunta-alan neuvottelut käynnistyvät vuodenvaihteen tienoilla, mutta Lääkärisopimuksen osalta käytännössä sitä aiemmin. Tulossa on viimeinen niin sanottu kuntasopimus. Jatkossa sopimukset tehdään tuleville hyvinvointialueille.

Järjestövalmiutta ylläpidetään

Neuvottelukierroksen lähestyminen merkitsee aina myös järjestövalmiuden nostamista.

– Työtaisteluja ei toivota, mutta niihinkin on kuitenkin valmistauduttava. Meillä on koko maan kattava järjestövalmiusorganisaatio. Aluekoordinaattoriemme kanssa suunnittelemme, miten työtaistelutoimet tarpeen vaatiessa voidaan toteuttaa tehokkaasti, sanoo Lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta.

Kuka neuvottelee ja mistä?

Mikä on Lääkärisopimus?

Kunnallisessa Lääkärisopimuksessa (LS) on sovittu suurelta osin kuntasektorilla esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja eläinlääkintätehtävissä työskentelevien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien virka- ja työsuhteen ehdoista. Lääkärisopimuksessa on myös sovittu, miltä osin noudatetaan lisäksi Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Kuka neuvottelee?

Lääkärisopimuksen osalta neuvotteluja käyvät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (entiseltä nimeltään KT Kuntatyönantajat) ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön (LNJ) neuvottelijat. Kunkin LNJ:n jäsenjärjestön neuvottelijat osallistuvat neuvotteluihin.

Lue myös

Mikä on Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö?

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö (LNJ) on entiseltä nimeltään Lääkärikartelli. Se on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen neuvottelujärjestö, joka hoitaa kaikkien lääkäriryhmien edunvalvontaa. Sen toiminnasta vastaavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto.

Neuvottelutoiminta on LNJ:n varsinainen tehtävä. Lisäksi muun muassa kunnallisten luottamusmieskoulutusten järjestäminen kuuluu LNJ:lle.

Kuka päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä?

Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton päätöksentekijät hyväksyvät neuvottelutulokset omalta osaltaan. Lääkärisopimuksen hyväksyy tai hylkää LNJ:n hallitus. Jukon hallitus vahvistaa päätöksellään myös Lääkärisopimuksen hyväksymisen ja myös sopimus allekirjoitetaan Jukon nimissä.

Mikä on Juko?

Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä Juko on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. LNJ on yksi Jukon jäsenyhdistyksistä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030