1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Valtuuskunta kokoontui etänä
Liitto toi­mii 38/2020 vsk 75 s. 1944 - 1945

Valtuuskunta kokoontui etänä

Lääkäriliiton valtuuskunnan kevätkokous siirrettiin korona­tilanteen takia toukokuulta syyskuuhun. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa liiton kärkihankkeiden ­etenemistä.

Valtuuskunta kokoontui etänä Kuva 1 / 1 Kuva: Sari Kosonen

Kokous pidettiin 11. syyskuuta etäyhteyksin. Yli 50 hengen lääkärikokoontumisia ei edelleenkään suositella pidettäviksi live-tapaamisina, joten valtuuskuntakin kokoontui etänä.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Marjo Parkkila-Harju. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi alkuvuonna menehtyneen Taito Pekkarisen seuraajaksi valittiin Matti J. Tikkanen.

Digikehitys on suuri ja monivuotinen työ.

Asialistalla olivat kevätkokouksen sääntömääräiset asiat kuten vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Lisäksi käsiteltiin muun muassa liiton kärkihankkeiden etenemistä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

Poikkeuksellinen alkuvuosi

Liiton alkuvuoden toiminnasta katsauksen antoi hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

– Vuosi on ollut COVID-19-epidemian takia hyvin poikkeuksellinen. Koronatilanne on rajoittanut jäsentilaisuuksien ja koulutuksien järjestämistä. Toisaalta on nopeasti omaksuttu uudenlaisia toimintatapoja. Lääkäriliiton toiminta on jatkunut saumattomasti osin etäyhteyksien avulla, Rajaniemi totesi.

Koronatilanne on vaikuttanut lääkärien työhön ja palvelussuhteisiin kaikilla sektoreilla. Jäsenneuvonnan tarve on ollut suuri. Lääkäriliiton verkkosivuille luotiin maaliskuussa koronaosio, johon on koottu runsaasti tietoa. Sille on ollut kova kysyntä: maaliskuun puolivälistä ja syyskuun alkuun kävijöitä oli yhteensä lähes 69 000.

Liitto toteutti huhtikuussa jäsenkyselyn koronatilanteen vaikutuksista. Kyselyyn saatiin ennätysmäärä vastauksia. Tulokset osoittivat, että koronan vaikutukset kohdistuivat varsin eri tavoin eri toimintasektoreilla toimiviin lääkäreihin. Työmäärän lisääntymisestä raportoi joka viides lääkäri, mutta lähes puolella lääkäreistä työt vähenivät koronan myötä, kun ei-kiireellistä toimintaa ajettiin alas, ja potilaat peruivat vastaanottoaikojaan. Tilannetta seurataan uudella kyselyllä syksyllä.

Digikehitystyö etenee

Valtuuskunta käsitteli viime vuoden syyskokouksessaan liiton digistrategiaa konsulttien kanssa tehdyn valmistelun pohjalta. Digikehitystyötä on tänä vuonna jatkettu. Toimintaa on organisoitu liiton toimistossa ohjausryhmän ja työryhmien tehtäviksi.

– Digikehitys on suuri ja monivuotinen työ. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ilme ja toiminnallisuudet liiton eri sähköisille sivustoille. Lääkäriliiton palveluille rakennetaan yhteinen mobiilikäyttöliittymä. Haluamme myös lisätä vuorovaikutteisuutta jäsenten kanssa, Rajaniemi kertoi.

Korjaussarja-hanke maaliin

Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen esitteli valtuuskunnalle Terveydenhuollon korjaussarja 2.0 -hankkeen tulokset. Parivuotisen hankkeen tavoitteena oli valmistella Lääkäriliiton keskeiset linjaukset, jotka optimaalisesti toimivan terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulisi täyttää.

Hankkeeseen haluttiin osallistaa koko jäsenkunta. Internet-pohjaisen keskusteluportaalin avulla toteutettiin jäsenkeskusteluja, joihin oli kutsuttu kaikki jäsenet, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. Portaaliin rekisteröityi yli 4000 jäsentä.

Ideoita kerättiin syksyn 2018 keskusteluissa. Moderoituja keskusteluja käytiin yhteensä 22 teemasta keväällä 2019. Keskustelujen ja äänestysten jälkeen valikoitui 14 teemaa, joita työstettiin edelleen toimistossa sekä valiokunnissa ja jaoksissa. Lopuksi kiteytyi kymmenen teesiä.

Valtuuskunta hyväksyi teesit pienin muutoksin ja täydennyksin. Teesit julkistetaan loppusilauksen jälkeen. Niitä esitellään liiton kanavissa syksyn aikana.

Päivystysjärjestelyt tarkassa syynissä

Katsauksen ajankohtaiseen edunvalvonnalliseen tilanteeseen antoi liiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

Lue myös

Lääkärisopimusneuvotteluja käytiin vaikeassa tilanteessa koko kevät. Lääkärisopimukseen tehtiin useita laajoja muutoksia. Erityisesti työaika- ja päivystysjärjestelyt ovat herättäneet paljon keskustelua.

Valtuuskunnan kokouksessa Sonja Aukee toi esiin, että Nuorten Lääkärien Yhdistys on saanut useita huolestuneita yhteydenottoja koskien päivystysvuorojen suunnittelua. Toiveena on, että uusiin päivystysjärjestelyihin liittyvät muutokset kohdistetaan tasapuolisesti ja kollegiaalisesti yksikön lääkäreille uravaiheesta riippumatta. Lisäksi erikoistuvien lääkärien koulutuksen toteutumiseen on syytä kiinnittää huomiota työaikajärjestelyjä laadittaessa.

Liitto on perustanut uuden päivystystyöryhmän, joka seuraa Lääkärisopimukseen tulleiden muutosten toteutumista ja ideoi uusia käytäntöjä. Myös tasapuolisuus päivystysvuorojen suunnittelussa otetaan tässä työryhmässä seurantaan.

Eutanasiasta tulossa jäsenkysely

Valtuuskunnan kokouksessa käytiin myös linjaavaa keskustelua saattohoito- ja eutanasiakysymyksistä. Liiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki alusti liiton aiemmista kannoista ja kertoi sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän työskentelystä.

Lääkäriliitto selvittää lääkärien eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevia mielipiteitä kyselyn avulla. Kutsu tutkimukseen lähetetään kaikille Lääkäriliiton jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Tiedonkeruu on tarkoitus käynnistää 22. syyskuuta.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.

Kommentti
Kielellä on väliä

Jos potilas ei ymmärrä mitä lääkäri hänelle yrittää sanoa, murenee hoitosuhteen pohja, kirjoittaa Eija Kalso.

Blogi
Keskity nyt

Olen kehittänyt keskittymiskyvyn häiriön enkä löydä sille muuta syytä kuin muuttuneen median käyttöni, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.