1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Valtuuskunta: lääkärien työhyvinvoinnista on pidettävä huolta
Liitto toi­mii 1-2/2020 vsk 75 s. 66 - 67

Valtuuskunta: lääkärien työhyvinvoinnista on pidettävä huolta

Vuoden 2020 kärkihankkeita Lääkäriliitossa ovat muun muassa lääkärien virkaehtosopimuksen neuvottelukierros, liiton digitaalisten palvelujen kehittäminen ja ponnistelut perusterveydenhuollon pelastamiseksi.

Valtuuskunta:  lääkärien työhyvinvoinnista on pidettävä huolta Kuva 1 / 2 Kuva: mikko kakela
   

Valtuuskunta hyväksyi liiton toiminta- ja taloussuunnitelmat syyskokouksessaan, joka pidettiin 13.–14. joulukuuta Lääkäritalossa Helsingissä. Toimintasuunnitelma on muhkea paketti, mikä tietää sitä, että Lääkäriliitolla on edessään kiireinen vuosi.

Lääkärisopimuksesta neuvotellaan

Lääkärisopimuksen tiivistetyt neuvottelut käydään alkuvuonna. Nykyinen sopimus päättyy 31.3.2020.

Sopimusneuvottelujen keskeisenä kohteena on Lääkärisopimuksen työaikaluku, johon 1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki aiheuttaa muutostarpeita. Toinen keskeinen seikka on palkkausmääräysten uudistaminen siten, että palkkamääräyksessä huomioidaan osaamisen kehittyminen ja palkkakehitys uran aikana. Kolmantena elementtinä neuvotteluissa ovat työolot ja työhyvinvointiin liittyvät seikat.

Valtuuskunnan kannanoton mukaan virkaehtosopimusneuvottelujen tavoitteeksi tulee ottaa potilaiden hoidon jatkuvuuden ja laadun turvaaminen – kuntatalouden kurjuuden jakamisen sijaan. Kokeneiden, motivoituneiden ja pitkiin potilassuhteisiin sitoutuneiden lääkärien pitäminen julkisessa terveydenhuollossa on kaikkien etu, kannanotossa korostetaan.

Lääkärisopimuksen uudistuksista varaudutaan pitämään jäsenistölle ja luottamusmiehille laaja koulutuskierros kevään aikana. Liiton verkkosivuille on koottu tietoa neuvotteluista: www.laakariliitto.fi > ves-kierros.

Palveluja digitalisoidaan

Lääkäriliitto käynnisti viime vuonna digistrategiatyön pohjalta monivuotisen hankkeen liiton digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa jäsenille houkutteleva digitaalinen palvelukokonaisuus.

Nykyisiä palveluja aiotaan digitalisoida ja tehostaa. Pyrkimys on kohti kaksisuuntaisempaa ja henkilökohtaisempaa viestintää. Liitto pyrkii myös osallistumaan aktiivisesti terveydenhuollon ja lääkärin työn digitalisoitumiseen.

Hankkeessa rakennetaan Lääkäriliiton digitaalinen palvelualusta ja kehitetään alustalle vaiheittaisesti palveluita ensisijaisesti mobiilipohjalta. Hanketta ohjaa ohjausryhmä ja toteuttaa toimistosta koottu digityöryhmä. Toteutuksen onnistumiseksi liittoon palkataan henkilö vastaamaan digikokonaisuuden toteuttamisesta ja kehittämisestä. Valtuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen uuden tietohallintojohtajan tehtävän perustamisesta liiton toimistoon.

Taistelua perusterveydenhuollon puolesta jatketaan

Lääkäriliitto julkisti perusterveydenhuollon pelastamista koskevat linjauksensa lokakuussa. Tänä vuonna näitä linjauksia pidetään jatkuvasti esillä, ja niitä käsitellään muun muassa alueellisissa valiokunnissa ja päättäjätapaamisissa.

Lue myös

Liiton puheenjohtajaksi Tuula Rajaniemi

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 on valittu LL, anestesiologian erikoislääkäri, eMBA Tuula Rajaniemi Kokkolasta. Hän on toiminut liiton puheenjohtajana myös aiemmin, vuosina 2014-2015. Samuli Saarni ei asettunut enää ehdolle.

Varapuheenjohtajina vuonna 2020 jatkavat Jaana Puhakka ja Noora Ritamäki. Puheenjohtajisto valitaan vuodeksi kerrallaan.

Lääkäriliiton hallituksen erovuoroisista jäsenistä jatkavat Martti Kekomäki ja Joonas Rautavaara. Arto Virtanen päätti hallitustyöskentelynsä, ja hänen tilalleen vuodeksi 2020 valittiin Pirkka Pekkarinen. Tuula Rajaniemen seuraajaksi hallituksen jäseneksi valittiin Satu Rannisto. Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.