1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Yksityislääkäri, joko sinulla on YEL-vakuutus?
Liitto toi­mii 21/2019 vsk 74 s. 1372

Yksityislääkäri, joko sinulla on YEL-vakuutus?

Valtaosa yksityislääkäreistä on ottanut YEL:n eli yrittäjän eläkevakuutuksen. YEL-vakuuttamisella on vaikutusta paitsi eläkkeeseen, myös Kelan maksamiin päivärahoihin ja muuhun sosiaali­turvaan.

Yksityislääkäri, joko sinulla on YEL-vakuutus? Kuva 1 / 1

YEL-vakuutus pitää olla yrittäjällä, joka on harjoittanut yrittäjätoimintaa yli neljä kuukautta, ja jonka työtulo on vähintään 7 800 euroa vuodessa. Yrittäjä ottaa ja maksaa itse vakuutuksen, myös sivutoimen ollessa kyseessä. YEL-vakuuttamista käsiteltiin Lääkäriliiton yksityislääkärijaoksen kokouksessa viime viikolla.

Työtulo oikealle tasolle

– Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. YEL-työtulo on ohjeistettu ajateltavissa olevaksi korvaukseksi yrittäjän tekemästä työstä. Puhutaan niin sanotusta "arviopalkasta". Yrittäjä voi tarkistaa työtulon määrää milloin tahansa, kun yrittäjätoiminnassa tapahtuu muutoksia, ei kuitenkaan takautuvasti, kertoi Minna Palomurto Ilmariselta.

Eläke määräytyy vastaavasti kuin TyEL:ssä, eli työntekijän työeläkevakuutuksessa, ja se perustuu vahvistettuun YEL-työtuloon. Työeläkeote kannattaa käydä tarkistamassa aika ajoin oman työeläkeyhtiön verkkosivuilla.

– Miten oman työpanoksen arvon voi sitten määritellä? Kannattaa ensin miettiä, mitä maksaisi sellaiselle henkilölle, joka tekee vastaavia työtehtäviä kuin itse, Palomurto sanoi. Työtulon määrittelyssä auttaa sen vertailu esimerkiksi sijaisen palkkaan, tai korkeimpaan alaiselle maksettuun palkkaan. Eläketurvakeskus antaa myös työtulo-ohjeessaan suosituksia eri toimialojen yrittäjille (www.etk.fi).

Lue myös

– Valitettavasti liian moni aloittavista yrittäjistä alivakuuttaa itsensä. Meillä on tietoisesti kasvava eläkeköyhien joukko, joka ottaa riskin sekä sosiaaliturvansa että vanhuuseläkkeen osalta. Ongelmana on lähinnä se, että työtuloa ei huomata nostaa oikealle tasolle, kun yrittäjätoiminta jatkuu.

Hyödynnä laskureita

Omilla verkkopankkitunnuksilla voi käydä laskemassa, miten omat tulot vaikuttavat Kelan päivärahoihin ja vanhuuseläkkeeseen.

Kaikkien työeläkeyhtiöiden verkkosivuilla on hyvät laskurit, joiden avulla voi myös kartoittaa YEL-työtulon kokonaisvaikutusta omaan eläke- ja sosiaaliturvaan.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin

Selvittelyssä on HUS:n poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamista koskeva ohjeistus.

Ajassa
Leuproreliinin käsittelyvirheet syyniin

Euroopan lääkevirasto on saanut ilmoituksia depot-valmisteita koskevista käsittelyvirheistä.

Ajassa
Sairauspoissaolojen Käypä hoito julkistetaan elokuussa

Yksittäisten sairauksien aiheuttamiin työkyvyn menetyksiin ei oteta kantaa.

Liitossa
Lääkäriliitolta uusi tiedepoliittinen ohjelma

Ohjelman tavoite on tuoda esiin lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia ja kehittämisehdotuksia.

Ajassa
Tyräkirurgialle valtakunnallinen laaturekisteri

Tyräkirurgia elää muutoskautta maailmanlaajuisesti.

Blogi
Parisuhdeaikaa

Päivystyksiä tai ei, parisuhteelle jää lääkäriperheen arjessa aivan liian vähän aikaa, kirjoittaa Terhi Savolainen.