Naurukurssi

Nyt kun jokainen kunnon kansalainen on sienet säilönyt ja hillot keittänyt, on taas aika aloittaa joku uusi harrastus. Harrastamalla saa itsensä kiskaistua irti työmurheista. Erilaisten liikuntaharrastusten ansiosta saavat työnantajat revittyä meistä työntekijäreppanoista enemmän irti. Jos satut kuulumaan niihin, jotka eivät kupsahda työnsä ääreen ennen kuin eläkepäivät koittavat, on syytä aloittaa harrastaminen heti. Kun eläköityminen sitten iskee kumivasaralla päähän, on myöhäistä katua. Ilman harrastuksia päivät kuluvat naapureiden elämää tarkkaillen, nykymenoa haukkuen ja tositelevisiota tuijottaen.

Heidi Mäkinen

Pukinlauluja

Tragedia on peräisin antiikin Kreikan teatterista ja merkitsee sananmukaisesti pukinlaulua. Aristoteleen Runousopin mukaan tragedia kuvaa murheellisen kohtalon kohtaavia ihmisiä. Tragedian alusta asti tuomittu, pohjimmiltaan jalo sankari kärsii ja tuhoutuu jonkin kohtalokkaan heikkoutensa tähden. Katsojassa pelkoa ja sääliä herättävässä draamassa traagisella erehdyksellä, hamartialla, jonka seurauksena vapaan tahdon omaava sankari ajautuu onnettomuuteen, on tärkeä rooli.

Veronica Pimenoff

Tietääkö potilas itse paremmin?

Väestötutkimuksissa osallistujia pyydetään usein arvioimaan yleistä terveydentilaansa viisiluokkaisella asteikolla erittäin hyvästä huonoon. Alun perin kysymystä käytettiin sosiaalitieteessä, kun lääkärintutkimuksiin ei ole ollut varaa mutta jotakin haluttiin terveydestäkin tietää. Neljännesvuosisata sitten alkoi näyttää siltä, että tämä itse arvioiduksi terveydeksi tai koetuksi terveydeksi nimetty mittari on vahva kuolleisuuden ennustaja, ja silloin kiinnostuivat myös epidemiologit ja lääketieteilijät. Tulos on sittemmin toistettu sadoissa tutkimuksissa: ne, jotka arvioivat terveytensä erittäin hyväksi elävät keskimäärin pidempään kuin ne, jotka pitävät terveyttään melko hyvänä; he taas elävät pidempään kuin ne, jotka arvioivat terveytensä keskinkertaiseksi, ja niin edelleen. Erot ovat säännönmukaisia ja portaittaisia.

Marja Jylhä

Hoitoturismin ongelmat

On alettu puhua hoitoturismista, kun ihmiset matkustavat ulkomaille saamaan sairauksiinsa hoitoa, joita ei ole kotimaassa tarjolla. Euroopan unionissa on virallisesti hyväksyttyä saada sellaista hoitoa toisesta maasta. Hoidon tarjoajat eivät nykyään juuri suosi sitä kustannussyistä. Aikaisemmin uusia hoitoja sai hakea esimerkiksi Karoliinisesta sairaalasta Tukholmasta, kun Suomessa ei pystytty tarjoamaan vastaavia. Tarvetta olisi vieläkin. Suomen sairaanhoitojärjestelmä aloittaa uudet paremmat hoidot monella alueella melko hitaasti. Tätä perustellaan niiden kalleudella, mikä sinällään on kiistanalaista. Hoitamatta jättäminen on useimmiten kalliimpaa.

Outi Hovatta

Pakko valita

Viime keväänä tarkastettiin kaksi kiinnostavaa väitöskirjaa. Kesäkuussa Helsingissä väitteli Mianna Meskus ihmisen perimän tutkimuksen historiasta. Työn nimi on "Elämän tiede". Hänen tutkimuksensa aikajakso kattaa 1900-luvun. Yksi kiinnostava tulos valaisee perinnöllisyyskysymyksen yhteiskunnallista vaiheittaisuutta. Historiallinen käsitys perinnöllisyyden hallinnasta oli alkuun väestöpoliittinen, sitten lääketieteellinen ja viimeisintä jaksoa, tilannetta, jossa paraikaa elämme, luonnehtii yksilöllisyys.

Marja-Liisa Honkasalo

Sosiaalisuutta poliittisilla päätöksillä

Yhteiskunta on kovin yksimielinen siitä, että ihmisen tärkein persoonallisuuden ominaisuus on sosiaalisuus. Vanhemmat vievät lapsensa päiväkotiin jo ennen kuin nämä osaavat puhua toiveenaan että näistä tulisi sosiaalisia. Käyttäytymisen kouluarvosana arvioi oppilaan kykyä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Työelämä palkitsee sosiaalisuudeksi katsomiaan luonteenpiirteitä erilaisilla bonuksilla.

Liisa Keltikangas-Järvinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030