Yhteisiä vai yksilöllisiä tapoja?

Yhteisiä vai yksilöllisiä tapoja?

Joukko ihmisiä keskusteli radiossa teitittelystä. Haastateltavilta kysyttiin, mitä mieltä he siitä ovat; miltä toisen ihmisen teititteleminen heistä tuntuu. Mistä tahansa asiasta voi luonnollisesti olla mieltä, mutta tunnin mittaisen keskustelun missään vaiheessa ei noussut esiin, että teitittely saattaisi olla osa tapakulttuuria, jota ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt, eikä se, miten kukakin kyseisen tavan kokee tai miltä se hänestä tuntuu.

Liisa Keltikangas-Järvinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030