De epidemiis

Antiikin kreikkalaisille epidemia tarkoitti oleskelua tai vierailua. Sanaa käytettiin myös Rooman keisarin vierailuista puhuttaessa, ja niitä juhlistavissa rahoissa esiintyivätkin sanat epidemía (kr.) ja adventus augusti (lat.). Epidemia saattoi merkitä jo antiikin ihmisille myös taudin oleskelua/vierailua, nosematos. Kirjalliset lähteet kertovat epideemisten tautien oireista. Moderni paleopatologia tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa muinaisia mikrobeja vainajien jäännöksistä, joskaan tuloksena ei väistämättä ole laaja poikkitieteellinen yhteisymmärrys. Antiikin maailmassa rutoksi (latinan pestis, kreikan loimos) saatettiin kutsua monenlaisia tartuntatauteja, kuten isorokko ja pilkkukuume.

Modernit roomalaiset

Muinaisten roomalaisten tekstejä lukiessaan saa useinkin tietyn tuttuuden vaikutelman. Monet suomenkin kieleen kotoutuneet sanonnat paljastuvat jo antiikin roomalaisten tuntemiksi. Ja vaikka jotkin sanonnat ovat vieraita, niiden usein vinoa huumoria on helppo ymmärtää vielä nykyäänkin. Kuten esimerkiksi quidquid delirant reges plectuntur Achivi, vapaasti "hallitsijan hulluudesta maksaa kansa" tai tranquillo quilibet gubernator est, siis "tyvenellä kuka tahansa on ruorimies".

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030