Keskustelua

Biologinen sukupuoli on lääketieteessä perusteltua

Björn Jäschke Lianne Kylänpää Risto KylänpääTeemu LångsjöMarkus Halminen
Adobe Stock

Luimme hämmästyneinä Lääkärilehden päätoimittajien Pekka Nykäsen ja Pertti Saloheimon vastauksen kollegoiden Katainen ym. ehdotukseen turhasta sukupuolittamista (1).

Päätoimittajien mukaan Lääkärilehti toimii jatkossa ehdotuksen mukaisesti ja välttää sanojen nainen sekä mies käyttöä yhteyksissä, joissa se johtaa turhaan tai virheelliseen sukupuolittamiseen.

Emme ole vakuuttuneita siitä, että lääkärikunnassa ymmärretään riittävästi päätöksen implikaatioita.

Missä asiayhteyksissä sanojen nainen ja mies käyttö ei olisi turhaa sukupuolittamista? Missä asiayhteyksissä sanoja olisi oikeutettua käyttää ja miksi? Mitä sanoilla nainen ja mies Lääkärilehdessä tarkoitettaisiin?

Mielestämme biologian systemaattinen luokittelu ja taksonomia tuovat lääketieteeseen tarvitun tarkkuuden ja selkeyden. Biologinen lähestymistapa ei ole viesti menneestä eikä tasa-arvokysymys. Se on lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidossa hyödyllinen metodi.

Koetun sukupuolen samaistaminen tähän ei tuo tähän lisäarvoa. Päinvastoin, se voi aiheuttaa sekaannusta.

Lue myös

Jaamme myös Naisten rintama ry:n huolen, että sukupuolineutraali kielenkäyttö ylläpitää naisten näkymättömyyttä. Naisten erityistarpeet terveydenhuollossa eivät siksi tule välttämättä riittävästi huomioiduiksi (2).

Lääketieteen etiikan mukaisesti ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisina. Mielestämme sukupuolen biologiset ulottuvuudet korostuvat lääketieteessä kuitenkin perustellusti. Niitä häivytetään uusilla sanamuodoilla pikemmin ideologisista syistä.

Lääkäreinä meidän tulee olla kiinnostuneita siitä, ovatko potilaamme biologisia naisia vai miehiä. Lääketieteellisissä julkaisuissa olisi jatkossakin selkeyden ja siitä koituvan hyödyn vuoksi hyvä pitäytyä biologiaan perustuvassa systematiikassa.

Kirjoittajat

Björn Jäschke anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

 Lianne Kylänpää terveyskeskuslääkäri

 Risto Kylänpää anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

Teemu Långsjö LT, radiologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri


Kirjallisuutta
1
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/missa-viipyy-sukupuolisensitiivisyys/?public=cc9c49775ad62a2e675e5d6fcfb2dc4e
2
https://twitter.com/NaistenR/status/1577689728668913666, Twitter 5.10.2022 Naisten rintama ry @NaistenR
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030