Keskustelua

Nuoria voisivat tarkastaa reservin lääkärit

Pekka Koukkari

Kutsuntojen kehittämistyöryhmä luovutti loppuraportin tammikuun lopussa. Ryhmä ehdotti, että kaikille 17-vuotiaille järjestettäisiin sukupuolesta riippumatta yhtenäiset terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa.

Opiskeluterveydenhuollon resurssit ovat niukat. Siellä on myös tekijä- ja osaamisvajetta.

Ehdotan ennen armeijaa tehtäviin tarkastuksiin siksi parempaa ratkaisua.

Tarkastuksia voisivat tehdä reservissä olevat lääkärit. Puolustusvoimat antaisi lääkäreille erityispätevyyden kutsuntatarkastuslääkäri. Sen edellytyksenä olisi lääkintä-Rukin tai Puolustusvoimien kutsuntatarkastusten kurssin suorittaminen.

Kutsuntatarkastuslääkärit voisivat työskennellä eri puolilla terveydenhuoltoa, myös yksityissektorilla ja erikoissairaanhoidossa. Nuori voisi hakeutua heille maksutta. Palkkion maksaisi hyvinvointialue. Näin järjestely ei lisäisi perusterveydenhuollon lääkärivajetta.

Tarkastusten laatu paranisi, sillä armeijan käynyt lääkäri ymmärtää varusmiespalvelun olosuhteita. Varsinkin varusmieslääkärille palveluskelpoisuusluokat ovat tuttuja.

Kutsuntatarkastuslääkäri voisi myös antaa vapautuksen kertausharjoituksista. Tämä takaisi yhtenäisen arvion.

Jos verkkokurssit voisi tehdä omalla ajalla ja omaan tahtiin, kutsuntatarkastuslääkäreiden runko syntyisi kustannustehokkaasti. Puolustusvoimien luettelo kutsuntatarkastuslääkäreistä päivittyisi eläköitymisen myötä ja lääkintä-Rukin käyneiden lääkärien siirtyessä reserviin.

Järjestely olisi myös luonteva osa lääkäreiden reserviläistoimintaa, joka on kokemukseni mukaan olematonta.

Kirjoittaja

Pekka Koukkari yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri reservin lääkintäyliluutnantti Joensuu

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030