Keskustelua

Raudanpuutteen ja ADHD:n yhteys on osoittamatta

Pia Lehmusjärvi
Adobe

Haluan kommentoida Lääkärilehden uutista, joka käsitteli raudanpuutteen roolia lasten ADHD:n taustalla (1)

Artikkeli perustui psykologin tekemään kuvailevaan katsaukseen. Pohjalla oli useita eri periaattein tehtyjä tutkimuksia. Työ on julkaistu vertaisarvioimattomassa, opinnäytteille tarkoitetussa nettijulkaisussa.

Katsaus on siis laadullisesti huono. Johtopäätökset hyppäävät aivan toiselle tasolle kuin aineistosta voisi päätellä.

Lastenhematologit kahlasivat tutkimusaineiston perusteellisesti joitakin vuosia sitten ja julkaisivat hyödyllisen sekä perustellun yhteenvedon raudanpuutteesta ilman anemiaa lapsilla (2).

Siitä ei todellakaan voitu vetää yhtä suoria johtopäätöksiä neuropsykiatrisiin ongelmiin kuin Lääkärilehden referoimassa tutkimuksessa on tehty. 

Lääkärilehden arvovallalla julkaistu uutinen kiertää nyt netissä totuutena. Saamme uusia ja uusia perheitä, jotka ovat vakuuttuneita kokemastaan vääryydestä, kun eivät saa hoitoa lapselle, jonka ferritiini on alle sata. Ja rautalääkärit kiittävät, kassa kilisee.

Erittäin harkitsemattomana pidän otsikointia ja sitä ettei minkäänlaista kontekstia tarjottu. Ei kerrottu, että syy-seuraussuhde on osoittamatta – eikä sitä että lastenhematologien katsauksessa tällainen yhteys jäi toteamatta.

Kirjoittaja

Pia Lehmusjärvi lastenlääkäri


Kirjallisuutta
1
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/raudanpuutteella-voi-olla-rooli-lasten-adhd-n-taustalla/
2
https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/809b7040-00a8-4c09-bf24-8ac50fd08fbd/content?fbclid=IwAR1VwD_WTH_y8hwgoGFb8VaIEEyLsAODntkS97O_qaxl8-9ju-tvgBtmnjc_aem_ASs3pFzi3ysdt4eo-ogL0LBR_t3bqs10bEjiKoqbvs8ohDdPOLrW2TV89pyyHI7fTo7iohK67_D9hktSCgDFAyGV
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030